İktisadi hoşnutsuzluk(mutsuzluk endeksi) nedir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

İktisadi hoşnutsuzluk(mutsuzluk endeksi) nedir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İktisadi hoşnutsuzluk(mutsuzluk endeksi) nedir ?

İktisadi hoşnutsuzluk(mutsuzluk endeksi) nedir ?
Bir ekonomideki enflasyon oranı ile işsizlik oranı toplamına iktisadi hoşnutsuzluk denir.


Makro iktisadi düşüncelerde ülkelerin en çok ilgilendiği konularından biri enflasyondur. Fiyat endeklerinin dönemsel değişimlerine bağlı olarak bazı kavramlar vardır. Bunları teker teker tanımlamaya çalışalım.

İktisadi hoşnutsuzluk(mutsuzluk endeksi) nedir ?
İktisadi hoşnutsuzluk(mutsuzluk endeksi) nedir ?

1. Enflasyon : Belirli bir mal sepetine göre hesaplanan endeksi yansıtan, fiyatlar düzeyinin sürekli artışıdır. Bunun hesaplama yöntemi vardır. Buna göre

Enflasyon = Bir sonraki dönemin fiyat endeksi (Pt+1) – Bir önceki dönemin fiyat endeksi (Pt) / Bir önceki dönemin fiyat endeksi Pt x 100

Enflasyın = (Pt+1 – Pt / Pt) x 100

Enflaslyonun bir çok türü vardır. Bunları kısaca açıklayalım.

    – Talep enflasyonu : Para arzının ve harcamaların artması gibi nedenlere dayalı olarak ekonominin genel dengesinin bozularak talep düzeyinde ki artmasıdır.

    – Maliyet enflasyonu : Yurt içi girdi fiyatlarının, dolaylı vergilerin ve ithal vergilerin artması sonucu ekonominin genel dengesinin bozulması sonucu maliyetlerin yükselmesidir.
    – Gizli (Sürünen) enflasyon : Fiyatlardaki yükselişin birikimli olup sepetteki ürünlere yansıdığı, Fiyatlarda ki yükselişin sürekli olduğu ancak genel olmadığı enflasyon türüdür.
    – Aşırı enflasyon (Hiperenflasyon) : Hızlı fiyat yükselişleri sonucu halkın yerli paradan kaçıp döviz gibi diğer mal ve hizmetlere yönelmesi ile enflasyonun daha hızlı artmasıdır.
    – Yapısal enflasyon : Kaynak aktarımında ve piyasa mekanızmasının işleyişinde yaşanan sorunlar ile talep ve maliyet kalıplarında ki değişmeye reel ekonominin uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan enflasyondur.

    – Çekirdek enflasyon : Mevsimsel hareketlerden arındırılmış enflasyon türüdür.
2. Deflasyon : Belirli bir mal sepetine göre hesaplanan endeksi yansıtan fiyatlar genel düzeyindeki sürekli azalıştır.

3. Disenflasyon (Dezenflasyon) : Belirli bir mal sepetine göre hesaplanan endeksteki fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştaki azalıştır. Kısaca sürekli enflasyondaki azalıştır.
4. Stagflasyon : İktisadi durgunluk içinde oluşan enflasyon türüdür. Stagflasyonda hem işsizlik hem enflasyon bir arada vardır.

5. Mutsuzluk (Hoşnutsuzluk) endeksi : Enflasyon oranı ile işsizlik oranının toplamı ile bulunan endekstir. Endek yükseldikçe toplumsal hoşnutsuzluk artar, düştükçe toplumsal hoşnutsuzluk azalır. Burada yapılabilcek en güzel yorum şudur; Stagflasyonun yaşandığı bir ekonmide toplumsal hoşnutsuzluk en üst seviyeye ulaşmış demektir.

6. NAIRU : Diğer adı enflasyonu körüklemeyen işsizlik oranıdır. Tamamen teorik temellere dayalı doğal işsizlik oranına karşılık, gerçek yaşamda enflasyonu hızlandırmayan ampirik temellere dayalı işsizlik oranıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder