İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma arasındaki fark nedir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma arasındaki fark nedir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma arasındaki fark nedir ?

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma arasındaki fark nedir ?
İktisadi büyüme ekonomideki kaynak miktarını artırmaktır,iktisadi kalkınma ise insanların yaşam düzeylerini iyileştirmek,eğitim ve sağlık imkanlarını geliştirmektir. Ancak eğer ekonomide olumlu bir sonuç alınmak istenirse bu ikisi birlikte uygulanmalıdır.
Ekonomik Kalkınma ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Fark

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma arasındaki fark nedir ?
İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma arasındaki fark nedir ?

 13 Mart 2017 limenya  0 yorum büyüme, ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, kalkınma
Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınmadan daha dar bir kavramdır. Kaynakların kalitesinde bir artış (eğitim vb.), kaynak ve iyileştirme miktarında artışa neden olabilecek bir ülkenin ulusal çıktısının gerçek seviyesinin artmasıdır. Ya da ekonominin her kesimi tarafından üretilen malların ve hizmetlerin değerinde bir artış olmasıdır. Ekonomik büyüme, bir ülkenin GSYİH’sında (gayri safi yurtiçi hasıla) bir artışla ölçülebilir.
 
Ekonomik kalkınma normatif bir kavramdır; diğer bir deyişle insanların ahlak anlayışı (doğru ve yanlış, iyi ve kötü) bağlamında geçerlidir. Michael Todaro tarafından verilen ekonomik kalkınma tanımı, yaşam standartlarında bir artış, benlik saygısı ihtiyaçlarında iyileşme ve ezilmeye karşı özgürlüğün yanı sıra daha fazla seçenektir. Gelişimi ölçmenin en doğru yöntemi, verimliliği etkileyen ve ekonomik büyümeye neden olabilecek okur yazarlık oranlarını ve ömür beklentilerini dikkate alan İnsani Gelişme Endeksi‘dir. Aynı zamanda eğitim, sağlık, istihdam ve çevre koruma alanlarında daha fazla fırsat yaratılmasına yol açmaktadır. Bu, her vatandaşın kişi başına düşen gelirinde bir artış anlamına gelmektedir.

Ekonomik Kalkınma ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Fark

Ekonomik büyüme, kayıt dışı ekonominin boyutunu hesaba katmaz. Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı ekonomi faaliyeti olan kara ekonomi olarak da bilinir. Kalkınma, düşük yaşam standartlarına sahip insanlara uygun sığınma evleri ile uygun istihdama geçişleri azaltır. Ekonomik büyüme, doğal kaynakların kirlenmesine, tıkanıklığına ve hastalığa neden olabileceği tüketimini hesaba katmaz. Ancak kalkınma, sürdürülebilirlik ile ilgilidir; bu, gelecekteki ihtiyaçlarından ödün vermeden mevcut ihtiyaçları karşılamak anlamına gelir. Küresel ısınmaya bağlı olarak baskılar arttığından, bu çevresel etkiler hükümetler için daha fazla sorun haline geliyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder