Hoş olmayan monetarist aritmetik ne demektir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Hoş olmayan monetarist aritmetik ne demektir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Hoş olmayan monetarist aritmetik ne demektir ?

Hoş olmayan monetarist aritmetik ne demektir ?
Sargent ve Wallace tarafından geliştirilmiştir.Bu yaklaşıma göre uzun dönemde bütçe açıklarının para basılarak finanse edilmesi yerine,borçlanılarak finanse edilmesi enflasyonu daha da artıracaktır.
Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik Nedir?

Hoş olmayan monetarist aritmetik ne demektir ?

Hoş olmayan monetarist aritmetik ne demektir ?

Bilindiği gibi devlet giderleri, gelir düzeyini aşarsa bütçe açığı oluşur. Günümüz hükümetlerinin en ciddi sorunlarından biri kronik bütçe açıkları olmaktadır. Avrupa ekonomilerinin krize girmesinin nedenlerinden biri kapatılamayan büyük bütçe açıkları olmuştur.

Devletler bütçe açıklarını iki şekilde finanse edebilmektedir
Para basarak,
Borçlanarak.
Para basılması piyasada kesinlikle enflasyon yaratacaktır ancak borçlanma yöntemi enflasyon yaratmayabilir; bu nedenle karar alıcılar para basmak yerine borçlanmayı tercih etmektedir.

Şimdi hükümetimiz açıkları borçlanma yöntemiyle finanse ediyor olsun. Bu nedenle hükümet borçlanmak amacıyla piyasaya yeni tahviller satacak ve böylece tahvil arzını yükseltecektir. Tahvil arzı yükseldiğinde, aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi tahvil arzı BS --> BS' şeklinde aşağı kayacaktır.

Tahvil arzının artmasıyla tahvil faizleri yükselir ve tahvil fiyatları düşer. (P-->P') Burada tahvil faizi, devletin yapmış olduğu borçlanma karşılığında katlanacağı maliyet olduğundan ve yeni tahviller sattıkça faizlerin yükseleceğinden, yeni tahvillerin satışı daha yüksek borçlanma maliyeti anlamına gelmektedir. Devletin bütçe açığının sürekli bir borçlanma gerektirmesi, devlet tarafından daha fazla finanse edilemeyecek bir borç ve faiz yükü oluşturur. Buna hoş olmayan monetarist aritmetik denmektedir. Burada önemli olan nokta devletin borçlandıkça faizleri de yükseltmesidir; çünkü faizler yükseldikçe enflasyon beklentilerini de yükseltir, enflasyon beklentileri ise enflasyonu yükseltir. 

Sonuçta devlet sürekli artan faiz ve enflasyonu engelleyebilmek amacıyla para arzını arttırmak zorunda kalacaktır. Burada ironik olan eğer devlet ilk adımda borçlanmak yerine para basma yoluna gitseydi daha düşük bir enflasyon ortaya çıkacaktı.

Bu sonuç ulusal borçların, ulusal gelirden daha hızlı büyüdüğü durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ulusal gelirin borç stokundan daha hızlı büyümesi durumunda Borç / Gelir oranı zaman içinde düşecek ve devlet için borcun sürdürülebilirliği sorun olmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder