GAP nedir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 24, 2018

GAP nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

GAP nedir?

GAP; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gelişim ve kalkınma sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Peki GAP’ın ülkemiz için önemi nedir? GAP; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, toprak, su insan kaynaklarını geliştirerek, sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik bütünleşmiş ve sürdürülebilir insani gelişme ilkesine dayalı uygulanmaktadır.GAP’ın temel hedefleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır. (İstihdam: Ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılmasıdır.)

GAP nedir?
GAP nedir?

Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak).

Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji,tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Su kaynakları programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.7 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını öngörmektedir.

1970′lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanan GAP, 1980′lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programına dönüştürülmüştür.

Proje, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulmuştur. Kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekansal planlama ve altyapı geliştirilmesi GAP‘ın temel stratejileridir.

Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi

Proje kapsamında; bölgenin doğal ve kültürel varlıklarını geliştirmek, turizm altyapısını iyileştirmek, turizmi çeşitlendirmek ve çekim merkezleri oluşturmak gibi çalışmalar yapılacaktır.

Bunun yanı sıra; tarımsal işletmelere destek sağlanacak, tarımsal örgütlenme özendirilecek ve organik tarım faaliyetleri yaygınlaştırılacak, mayınlı araziler temizlenerek tarıma kazandırılacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yaygınlaştırılacaktır.

Sosyal gelişmenin sağlanması

Bütün eğitim kademelerinde fiziki ve beşeri altyapı geliştirilerek, fırsat eşitliği artırılmasını ön gören proje sayesinde sağlık hizmetleri iyileştirilecek ve bölgenin temel sağlık göstergelerinin ülke ortalamasına yaklaşması sağlanacaktır.

Kadınların, yaşlıların, gençlerin, çocukların ve özürlülerin yaşam kaliteleri ve sosyal durumları iyileştirilmesine de önem verilen projede; spor, kültür ve sanat alanlarında bölgedeki tesis ihtiyacı giderilecek, mevcut tesislerin fizikî durumları iyileştirilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder