Fatih Sultan Mehmet Dönemi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Yükselme döneminin ilk padişahı olması ve İstanbul’u fethetmesi ile tarih kitaplarında daha fazla yer alan Fatih Sultan Mehmet dönemi özet olarak hazırladık. Dönemin en önemli olayları ve bu olaylar hakkında yazımızı 9 ve 10 sınıf tarih Fatih Sultan Mehmet dönemi ödevlerinde de kullanabilirsiniz.


Osmanlı Devleti’nin 7. padişahı olan 2. Mehmet, ilk olarak 12 yaşında tahta çıkmıştır. Yaşının çok küçük olması nedeni ile tam olarak ülke yönetimine katkı sağlayamayan 2. Mehmet, yeniçerilerin isyan etmesi üzerine babası tarafından tahttan indirilmiştir. 2. Mehmet’in yeniden tahta dönmesi 19 Şubat 1451 tarihindedir. Ve asıl olarak Fatih Sultan Mehmet Dönemi o tarihten sonra başlamıştır.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Osmanlı Devleti’nin bir imparatorluk haline gelmesi İstanbul’un fethi ile başlar. Bu olay, bir dönemin temellerinin atılması için başlangıç sayılabilir. İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı Devleti daha büyük bir imparatorluk halini almış ve 3 kıtaya hükmetme özelliği kazandırmıştır. Osmanlı Devleti için İstanbul’un fethi çok önemliydi. Siyasi, ekonomik, dini nedenlerden dolayı daha önce de pek çok Osmanlı padişahı tarafından fethedilmeye çalışıldı ise de başarılı olunamadı. Fethedicisi olan 2. Mehmet’e Fatih ünvanını katan İstanbul’un fethi için çok güçlü bir donanma ve özel savaş gereçleri tasarlanmıştır. İstanbul’un büyük surlarını yıkabilmek için “Şahi” isimli büyük toplar hazırlanmış, tekerlekli kuleler yaptırılmıştır. Girişm sırasında Bizans’a haçlı ordularından yardım gelmemesi için gereken savaş stratejileri ile önlemler alınmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi 1

Hazırlıkların sonunda 6 Nisan 1453 tarihinde ilk kuşatma yapılmıştır. 53 gün süren mücadelenin ardından 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Osmanlı’ya İstanbul’u katmıştır. O tarihten sonra İstanbul, Osmanlı Devleti’nin kalbi olarak görülmüştür.

Fatih Sultan Mehmet dönemi olayları ve kronolojisini maddeler halinde kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

1451 yılında II. Mehmed ikinci defa tahta çıkmıştır.

1452 yılında Anadoluhisarı onarıma alınmıştır. Rumelihisarı yapılmıştır. Bizans’a karşı savaş ilan edilmiştir.

1453 yılında Haliç boğazına zincir çekilmiştir. Dönemin en büyük toplarından Şahi isimli top İstanbul önlerine getirilmiş ve İstanbul’un çevresi işgal edilmiştir.Bizans’a teslim olma çağrısı yapılmış ve bu teklif reddedilmiş ve savaş başlamıştır.

1453 yılı Mayıs ayının 29 ‘uncu günü İstanbul’un fethedilmiş ve II. Mehmet İstanbul’a girmiştir. İstanbulun’un fethi ile tarihte Ortaçağ dönemi bitmiş, Yeniçağ dönemi başlamıştır.

1453 yılında Ayasofya cami haline getirilmiştir. II. Mehmet Fatih unvanını almıştır. Midilli, Enez ve Ceneviz Beyleri’nin Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildirmiştir. Silivri Kalesi, Limni, İmroz ve Taşoz’un Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1454 yılında Birinci ve ikinci Sırp seferleri düzenlenmiştir. Osmanlı donanması Adalar üzerine sefere çıkmıştır.

1456 yılında Enez ve Ceneviz kolonisi toprakları ele geçirilmiş ve üçüncü Sırbistan Seferi yapılmıştır. Belgrad kuşatılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi 2

1458 yılında Sırbistan ve Atina fethedilmiştir. Mora’ya sefer düzenlenmiştir. Eyüp Cami ve Yedikule’nin inşaatına başlanmıştır.

1459 yılında Kazıklı Voyvoda’ya karşı savaş açılmış, Güney Mora fethedilmiştir.Sırbistan bir Türk vilayeti haline getirilmiştir.

1460 yılında Eflak Osmanlı Devleti himayesine girmiştir. Güney Mora despotlukları ele geçirilmiştir.

1461 yılında Amasra Ceneviz kolonisi ve Çandaroğulları Beyliği toprakları ele geçirilmiş, Trabzon Rum İmparatorluğu Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bosna Krallığı ele geçirilmiş, Hersek Osmanlı Devleti’ne bağlanmayı kabul etmiştir.

1462 yılında Çanakkale Boğazındaki kaleler onarılmış, Fatih Cami’nin temeli atılmıştır. Midilli Adası ve Bosna Krallığı fethedilmiş, Eflak Prensliği Osmanlı Devleti’ne bağlanmayı kabul etmiştir.

1463 yılında 10 yıl boyunca sürecek olan Osmanlı ile Venedik arasında savaşlar başlamıştır.

1466 yılında Fatih Sultan Mehmed Arnavutluk üzerine sefere çıkmış ve Arnavutluk kaleleri alınmıştır. Karamanoğulları Beyliği sona ermiştir.

1467 yılında Anadolu’da Konya ve Laren’de Osmanlı topraklarına katılmıştır. İskender Bey vefat etmiştir.

1469 yılında Ermanak, Aksaray ve İçel Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1470 yılında Osmanlı Devleti’ne karşı isyan eden Muhammed-hanileri basılmış ve cezalandırılmıştır.

1471 yılında Alaiyye Beyliği ele geçirilmiştir. Alanya Osmanlı topraklarına katılmıştır. Fatih Camisi ve Külliyesi açılmıştır.

1472 yılında Silifke Osmanlı topraklarına katılmıştır. Topkapı Sarayı’nın inşaatına başlanmış ve İstanbul’da Çinili köşk yapılmıştır.

1473 yılında Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasıda ilişkiler bozulmuş ve Otlukbeli savaşı meydana gelmiştir. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan esir edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi 3

1474 yılında Sadrazam Mahmut Paşa idam edilmiştir.

1475 yılında Kırım Osmanlı’ya bağlılıklarını bildirmiştir. Benli Giray Kırım Hanlığının başına oturtulmuş ve Karadeniz’in güvenliği sağlanmıştır.

1476 yılında Fatih Sultan Mehmed Boğdan’da büyük bir zafer kazanmıp Belgrad’ı kuşatmıştır.

1477 yılında Arnavutluk’ta Kroya ele geçirilmiştir. İnebahtı Lepant kuşatılmıştır.

1478 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından ilk altın para bastımı yaptırılmıştır.

1479 yılında Gürcistan ve Çerkezistan ele geçirilmiştir.Kefalonya, Ayamavra ve Zanta Adaları işgal edilmiştir.

1480 yılında Fatih Sultan Mehmed İtalya’ya sefer düzenlemiş Rodos kuşatılmış ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1481′de büyüyen Osmanlı toprakları için Kazaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılmıştır. Fatih Sultan Mehmed

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder