Ali Kuşçu kimdir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 05, 2018

Ali Kuşçu kimdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Ali Kuşçu kimdir?

Matematik ve astronomi konusunda önemli çalışmaları olan Ali Kuşçu’nun hayatı ve eserleri…


Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış ünlü matematik ve astronomi bilginidir. Asıl adı, Ali Bin Muhammed’tir.

Ali Kuşçu kimdir?
Ali Kuşçu kimdir?

Kuşçu lakabı, babası Muhammed’in Timur İmparatorluğu Sultanı Uluğ Bey’in kuşçusu olmasından gelir ve aile genel olarak bu lakap ile tanınır.

Bilgin, 1403′te Semerkant’ta doğmuş ve bu şehirde büyümüştür. Zamanının önde gelen bilginleri Bursalı Kadızade Rumi ve Gıyasüddin Cemşid El Kaşi’den matematik ve astronomi konusunda dersler almıştır. Hocası, Kadızade Rumi ölünce, Semerkant’taki gözlem evinin müdürlüğünü yapmıştır.

Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in ölümünün ardından Semerkant’tan ayrılarak, Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan’ın yanına gitmiştir. Uzun Hasan, Osmanlı Devleti ile sorunların giderilmesi için arabulucu olarak Ali Kuşçu’yu görevlendirmiş, dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet’e Kuşçu’yu elçi olarak göndermiştir.

İlim ve bilime önem veren Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet ise Ali Kuşçu’dan İstanbul’da kalmasını ve dersler vermesini istemiştir. Elçilik görevini tamamlayınca, İstanbul’a gösterişli bir törenle dönen Ali Kuşçu’ya iyi bir maaş bağlanmıştır. Ali Kuşçu, Ayasofalikuscu26091602ya medresesine müderris olmuş, burada matematik ve astronomi dersleri vermiştir. Ali Kuşçu, güneş takvimi üzerine çalışmalar yapmış, İstanbul’un enlem ve boylamını hesaplamıştır.

Ali Kuşçu’nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır.

Bunlardan biri yazdığı astronomi kitabıdır. Kitaba, Fatih’e atıfla “Muhammediye” ismini vermiştir.

Diğer önemli eseri ise Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra Fatih’e sunulduğu için “Fethiye” adı verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenler ve gezegenlerin hareketleri anlatılmaktadır. İkinci bölüm ise yerin şekli ve iklim üzerinedir. Son bölümde ise dünyaya ilişkin ölçüler, gezegenlerin uzaklıklarına yer verilmektedir.

Ali Kuşçu, yazdığı astronomi ve matematik kitaplarını Fatih’e sunmuştur.

Eserleri ve Çalışma Alanları

Risale-i fi’l Hey’e (astronomi)

Şerh-i Tici Uluğ Bey (astronomi)

Risale-i fi’l Fethiye (astronomi, Risale-i fi’l Hey’e adlı eserinin Arapçasıdır)

Risale fi’l Muhammediye (matematik, cebir ve hesap)

Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Günümüz Türkçesi: Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder