Açı nedir? Kaç çeşit açı vardır? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 05, 2018

Açı nedir? Kaç çeşit açı vardır?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Açı nedir? Kaç çeşit açı vardır?

Geometride en çok karşımıza çıkan terimlerden biri olan açının tanımı nedir? 


Açı kelimesi, pek çok geometri terimi gibi, okul kitabı olarak okutulmak üzere yazılan bir geometri kitabında, Atatürk tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.

Açı nedir? Kaç çeşit açı vardır?
Açı nedir? Kaç çeşit açı vardır?

Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine denilir.

İki ışının ortak olan başlangıç noktası, açının köşesidir. Işınların kendisine ise açının kenarı veya açının kolu denir.

Ölçüleri eşit olan açılar, “eş açılar” olarak tanımlanır.

Bir çemberin 360 eşit parçaya bölündüğü düşünüldüğünde, her bir yayın ölçüsü 1 derecedir.

Açı bulunduğu düzlemi iç ve dış bölge olmak üzere iki bölgeye ayırır. Açının kolları sonsuza uzadığı için kolları kısa veya uzun çizmemiz iç bölgeyi veya dış bölgeyi değiştirmez.

Açı çeşitleri

Açıyı oluşturan iki ışın arasındaki açıklığa “açının ölçüsü” denilmektedir.

Açı ölçümünde, ölçü birimi olarak genellikle derece kullanılır. Ancak trigonometride açı ölçüsü birimi radyandır.

Derecenin yazımı şu şekildedir: 40 derecelik bir açı, sembolle 40° şeklinde yazılır.

Dar açı:
Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açıya dar açı denir.

Dik açı:
Ölçüsü 90° olan açıya dik açı denir.

Geniş açı:
90° ile 180° arasında olan açıya geniş açı denir.

Doğru açı:
Ölçüsü 180° olan açıya doğru açı denir.

Tam açı:
Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir.

Açılar durumlarına göre özel isimler alırlar

Ters açılar: Tepe noktası ortak ve kolları birbirinin uzantısı olan açılardır. Her iki açı aynı ölçüye sahiptir yani birbirine eşittir.

Yöndeş açılar: Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği ve paralel doğruların ve paralel doğruları kesen doğrunun da aynı tarafında bulunan açılardır. Birbirlerine eşittirler.

İç ters açılar: Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği, paralel doğruların iç kısmında ve paralel doğruları kesen doğrunun ters yönlerinde kalan açılardır. Birbirine eşittirler.

Dış ters açılar: Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği, paralel doğruların dışında ve paralel doğruları kesen doğrunun ters yönlerinde bulunan açılar. Birbirine eşittir.

Karşı durumlu açılar: Birbirine paralel iki doğruyu kesen rastgele bir doğrunun meydana getirdiği, paralel doğruların iç kısmında ve paralel doğruları kesen doğrunun aynı yönünde kalan açılardır. Bu açılar birbirinin bütünleyeni durumundadır.

Üçgende Açı
Üçgen, doğrusal olmayan farklı üç tane noktayı birleştiren doğru parçalarının birleşimine denir.
Bir üçgende iç açıların toplamı 180° dir. Dış açıların toplamı ise 360° dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder