Şube Müdürlüğü Mülakatları Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 21, 2018

Şube Müdürlüğü Mülakatları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Şube Müdürlüğü Mülakatları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şube Müdürlüğü mülakatları komisyonları nasıl oluşturulacak kimlerden oluşacak mülakatlarda neler sorulacak ve neye dikkat edilecek atama da öncelik nelere göre belirlenecek işte tüm detaylar...

Şube Müdürlüğü Atamaları Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu Kimlerden ve Nasıl Oluşur?

Şube Müdürlüğü Mülakatları Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Şube Müdürlüğü Mülakatları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Millî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yerdeğiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik’in 14. Maddesine göre Sözlüsınav ve değerlendirme kurulu:

1) Bakan onayıyla ; Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür(başkanlık edecekler)

2)Milli Eğitim bakanlığından bir Grup Başkanı(örneğin atama grup başkanı)

3) Bakanlık müşaviri veya öğretim üyesi

4) Denetçi veya hukuk müşaviri

5) İl millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitim müdürü

Not:Aynı şartlara sahip her bir üyenin birer yedekleri belirlenir.

Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu üyelerinin özellikleri nelerdir?

*Görevde yükselme sözlü sınavına alınacak personelden ihraz ettikleri kadro unvanı ve lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

* Kurul üyeleri ; Eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı sözlü sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dâhil olamazlar. Mülakat’a çağrılanlar ile kurul üyelerinin akrabalık ilişkisi olamayacak. 

Kurul üyeleri kararları nasıl alacak?

*Asil üyelerce toplanan kurullarda asil üyelerin katılamadığı durumlarda yedek üyelerkatılacak.Mülakat kurullarında kararlarda oy çokluğu esas olacak.Mülakatların değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

Bakanlık Bünyesinde kaç Adet Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu oluşturulur?

* Gerek görülmesi hâlinde aynı usuller ile birden fazla sözlü sınav ve değerlendirme kuruluoluşturulabilir.Bu halde Bir tane kurul’un tüm iş ve işlemlere yetişemeyeceği düşünülünce birden fazla mülakat kurulu oluşturulur.

Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun(Mülakat kurulu) görevleri nelerdir?

* Sözlü sınav tarihlerini belirleyecekler

* Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak

*Mülakatlara göre sonuçları değerlendirmek

* Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

*Mülakatlara yapılan itirazları değerlendirmek

Neden 70 puna alanların hepsi sınava çağrıldı?

Millî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyleatanması hakkında yönetmelik’in 16. Maddesinde:Yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen (1709) kadro sayısının üç katı kadar aday mülakatlara çağrılır denilse de ;ayrıca “son adaylaaynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır” hükmü aynı puanı alanlarıda sözlü sınavlarakatılabilmesi olanığını sağlıyordu.Bu yüzden kadro sayısının üç katı olan 5127. Sıradaki adayın aldığı 70 puanını bir çok kişi alınca 70 tam puanı alan tüm adaylar mülakatlara çağrıldı.Yani birçok şube müdürü adayı 70 puan aldı ve bu maddeye dayanılarak mülakatlara çağrıldı.

Mülakatlarda Neler Sorulacak Nelere dikkat edilecek?

* Şube müdürlüğü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,sınavda sorulan bilgiler hakkında adayların yeterlilikleri sorgulanacak.

* Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.Bir konu hakkında kendinizi ifade etmeniz ve sahip olduğunuz bilgilerle beraber konuya açıklık getirebilme özelliğiniz sorgulanacak

* Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu.Şube müdürü olduğunda görevin hakkını verip veremeyeceği olarak yorumlanabilir.Bu özelliği nasıl sorgulayacaklar merakkonusu. adayın hangi özelliğine bakıp buna karar verecekler.

* Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı;Konuşarak karşıdakini etkileyebilen kazanır.

* Genel kültürü ve genel yeteneği;gündemi takip eden ve genel kültüre dayalı sorular da adaylara sorulabilir,bu yüzden güncel gelebilecek sorulara çalışmanızı tavsiye ederiz.

* Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı;değişen yönetmeliği yorumlayıp ihtiyaçlara göre cevap verebilmek ve pratikte çözüm bulabilme.

Not: Her bir Görevde yükselme sözlü sınavı kurulu üyesinin verdiği puanlar aritmetik ortalaması alınarak şube müdürü adayının sözlü mülakat puanı belirlenecek.Aritmetik ortalaması 100 puan üzerinden 70 olanlar başarılı sayılacak.

Yorum: Yukarıda belirlenen kriterler her adaya 10 dakika bile verilse adayın bu özelliklere sahip olup olmayacağı bilimsel geçerliği olan hiçbir kısas ile ölçülemez.

Puanlarda eşitlik olursa ne olacak?

Eşitlik hâlinde şube müdürü bakımından sırasıyla yazılı *sınav puanı yüksek olana, *daha üstöğrenimi bitirmiş olana, *hizmet süresi fazla olana; öncelik verilir. 

Merkat ettiğiniz diğer konulara açıklık getirilmeye devam edilecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder