Kurum Sınavları Karışık Mülakat Soruları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 31, 2018

Kurum Sınavları Karışık Mülakat Soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kurum Sınavları Karışık Mülakat Soruları

Devlet adına kamulaştırma kararını kim alır?
Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır: 

a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri;

Kurum Sınavları Karışık Mülakat Soruları
Kurum Sınavları Karışık Mülakat Soruları

1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık,

2. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu,

3. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni,

4. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni,

5. Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,

6. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu,

7. Üniversite, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları,

8. Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaş- tırmalarda ilçe idare kurulu,

9. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,

10. Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu,

11. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu.

b) Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili idare organları,

c) Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık.

Çoğunlukçu demokrasi: çoğunluk prensibine dayanır. Çoğunluğun kararı her şeyin üstündedir. Demokrasi, azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı, çift meclis gibi yollarla sınırlanamaz. Çoğulcu demokrasi: toplumun çoğunluk tarafından yönetildiğini reddetmez ancak mutlak ve sınırsız bir çoğunluğu reddeder ve çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel haklarıyla sınırlı olduğunu söyler. Ülke için en iyi olan çeşitli grupların varlığı ve bunlar arasındaki özgür tartışmadan doğar.

Kurumlar vergisi neden tam mükellef dar mükellef diye ayrılır? Bu ayrımdaki amaç nedir?

Mütekabiliyet ilkesi gereği çifte vergilemeyi önlemek
harrod domar ve solow büyüme modellerlini açıkla

arrod domar: kapitalist ekonomide iktisadi büyümenin koşullarını inceler. Dengeli bir büyüme için yatırım tasarrufa eşit olması gerekir ancak tasarruflar ve yatırımlar ayrı unsurlara bağlıdır. Dolayısıyla Harrod – Domar modeline göre sistem istikrarsızdır. solow büyüme: bir ekonomide faktörlerdeki verimlilik artısı ile gelen büyümeye denir.

franchise kavramı
Bir sistem veya marka sahibinin, belirli süre ve koşullar altında bedel karşılığı sistem ve markasını yatırımcılara kullandırmasına yönelik uzun vadeli bir antlaşmadır

Soğuk hindi nedir
Enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngören politika

Faktöring nedir?
İşletmenin mal ve hizmet satışından elde edeceği alacağın likit fon sağlamak için temlik etmesi

Swap işlem nedir
TARAFLARIN FAİZİ YADA DÖVİZ CİNSİNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE YAPMIŞ OLDUKLARI TAKAS SÖZLEŞMELERDİR. İki tarafın bir varlık yada yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir

Swezzy dirsekli talep eğrisi nedir?
Fiyatların neden değişmediğini sabit kaldığını açıklar. Firma fiyatını düşürürse diğer firmaların takip edeceğini ancak fiyat yükseltirse diğer firmaların takip etmeyeceğini düşünür. Her iki durumda da firma zararlı olduğu için fiyatlarını değiştirmez

Bedelsiz ithalat
Yurtdışında elde ettiğin gelir ve kazançlarla ve yurtiçine girmesi zorunlu olmayan bu gelir kazançla orda satın aldığın malları yurtiçine getirmen yani bir nevi ithal etmen. Dikkat etmen gereken yer bu malları yurtiçine getirdiğin için yurtiçinden dışarı döviz çıkısına yol açmamış olman bu ne nedenle bedelsiz ithalat deniyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder