TÜRKLERİN KÖKENİ - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 07, 2017

TÜRKLERİN KÖKENİ

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

TÜRKLERİN KÖKENİ

Türkler, yaklaşık olarak M:Ö 2000 yıllarında doğu Türkistan’ın Ural ve Altay dağlan arasındaki bölgede yaşayan topluluğun çoğalması ve yayılmasıyla başlangıç gösterir.

Türkİerin daha sonraları Altay dağlarının dışına, Sibirya ovasının güneyine indikleri ve az yerleşiklik göstermelerine karşın göçlerini sürdürerek kuzey Çin’e ve güneybatıya sarktıkları görülür. M:Ö ve M.S. batıya göçenlerin bir bölümü Hazar denizinin kuzeyinden güney Rusya ve Orta Avrupa’ya, bir bölümünün ise Hazar denizinin güneyinden İran, Mezopotamya, Suriye,

Mısır, Anadolu ve Ege dolaylarına yayıldıkları, yerleştikleri görülür. Türk topluluklarında göçlerin, eski ve orta çağlarda önemli bir yeri vardır.

TÜRKLERİN KÖKENİ
TÜRKLERİN KÖKENİ

Türk topluluklarını ilk kez M:Ö 220 yıllannda bir araya toplayan ve devlet kuran Hun hanedanından Teoman (Tuman) Yabgu olduğu varsayılır.

Teoman’ın oğlu Mete, hükümdarlığı sırasında Hazar denizinin Küzey kıyılarından başlayarak Sibirya ve Himalayalar arasını ele geçirmiş, Çin Seddi’ni de aşarak Çin’e dek yayılmıştır. Mete, Oğuz Han adıyla Türk destanlarında yer alır. Mete’den sonra Büyük Türk Hakanlığı Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Hun dönemi Î-S. 216 yılına dek sürmüş, 216-394 yılları arasında Büyük Türk Hakanlığı Si- yenpi (Tabgaç), 394-552 yıllan arasında Avar (Apar) hanedanlarının egemenliğine geçmiştir. 552 yılından 745 yılına dek Göktürk (Köktürk) hanedanı saltanat sürer. Bu yıldan sonra yerini Uygurlara bırakır. 

845 yılında kuzeyden gelen Kırgar, Uygurları Moğolistan’dan çıkarırlar. Uygurlar Doğu Türkistan'a yerleşirler. Büyük Türk Hakanlığı, Karamanlılara geçer. 920 yılında Kırgız Türklerini doğudan gelen Mogollar güneybatıya sürerler. 1040 yılında Karahanlılar, Selçuklu hanedanına yerini bırakır. Selçuklular sürekli olarak güneybatıya kayarak yakındoğu devletlerinden biri olur.

Tarih belgelerinde Türk adının ilk kez Göktürkler döneminde kullanıldığı yazılıdır. Orhon yazıtlarında Türük ve Türk biçiminde gösterilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder