Ölçek ekonomisi nedir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 08, 2017

Ölçek ekonomisi nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Ölçek ekonomisi nedir?

Bir firma ya da sanayi dalında tesisler genişleterek, teknolojik yenilikler getirerek veya dış çevrede meydana gelen maliyet düşürücü faktörlerden yararlanılarak verimin arttırılması, diğer bir deyişle maliyet masraflarının düşürülmesi yoluyla elde edilen kazançlardır.

İçsel ekonomiler ve dışsal ekonomiler olarak ikiye ayrılır. Eğer ölçek ekonomileri firmaların içinde veya o firmanın bulunduğu sanayi dalında meydana geliyorsa, bu ekonomiler içsel ölçek ekonomileri olarak adlandırılır. 

İçsel ekonomiler firmaların büyümek, yani daha çok üretmek yoluyla emek ve teçhizatı daha verimli kullanmalarını, pazarlama ve yönetim masraflarını azaltmalarını ifade eder. 

Ölçek ekonomisi nedir?
Ölçek ekonomisi nedir?

Dışsal ekonomiler ise, firmaların birbirlerinden bağımsız olarak aldığı kararlarla diğerlerinin giderlerinde yarattıkları azaltıcı etkileri ifade etmektedir. 

Dışsal ekonomiler, kısaca, bir üreticinin diğer bir üreticiye, “yapmış olduğu’ karşılıksız yararlar olarak tanımlanırken, dışsal eksi ekonomiler bir üreticinin diğer üreticinin veriminde yaratmış olduğu kayıplar atarak ifade ‘edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder