Basın bir erk midir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 08, 2017

Basın bir erk midir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Basın bir erk midir?

Devlet, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere 3 temel erk üzerine kuruludur. Devletin bütün işleyişi bu erkler vasıtası ile yerine getirilir.

Anayasamızda veya diğer kanunlarda başka bir erk tanımlanmamıştır. Ancak, zaman içinde kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile gazete, radyo, TV ve son dönemde de internet siteleri yolu ile basın, devletin temel erkleri üzerinde etkili olmaya başlamıştır.

Modern demokrasiler gelişme gösterirken Basının özgür olduğu ilkesi kabul edilmiştir. Bunun dayanağı olarak AİHS de hüküm konulmuştur. 

Basın bir erk midir?
Basın bir erk midir?

Ülkeler kendi iç mevzuatlarını oluştururken bu ilke doğrultusunda hükümler koymuştur. Ülkemizde de Basın özgürlüğü anayasa ve yasalar ile güvence altına alınmıştır. Bunun sonucu olarak yasal sınırlar çerçevesinde yürütme ve yasama mensupları ile yargı kararlarını eleştirme hak ve yetkisine kavuşmuştur.

Basının görevi, devlet mekanizmasındaki üç erkin sistematik şekilde işleyişini denetleme ve eleştiri yoluyla sapmaları önleme olarak belirlenebilir. 

Ancak unutulmaması gereken nokta, halkın asıl denetimi sağlayacak olan süje, özgür basının ise bu denetim mekanizmasında bir araç olduğudur. Bir başka anlatım ile Basın devletin 3 erkini denetleyen bir denetim erki bir denetim mekanizmasıdır. 

Ancak, basın bu denetimi sağlarken özgürlüğün sınırlarını kötüye kullanmamalı, siyasi saikler ile hareket etmemeli ve devletin aleyhine olacak yapılanmaların sözcüsü haline gelmemelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder