İlamsız icra nedir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 14, 2017

İlamsız icra nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İlamsız icra nedir?

İLAMSIZ İCRA: Sadece para ve teminat alacakları için mümkün olan bir yoldur. Alacaklının alacağı bir para (veya teminat) alacağı ise, alacaklı önce mahkemede dava açmadan icra dairesine başvurup bir ilamsız icra takibi yapabilir.


İlamsız İcra Çeşitleri:
Genel Haciz Yolu: Bu yol yalnızca para ve teminat alacakları içindir. 

Genel haciz yoluna başvurabilmek için alacağın bir belgeye dayanması gerekli değildir. 

İlamsız icra nedir?
İlamsız icra nedir?

Para alacağı rehinle temin edilmişse (alacak için rehinli bir mal varsa),kural olarak öncelikle rehinin paraya çevrilmesi yoluna gidilmelidir.

Kambiyo Senelerine Mahsus Haciz Yolu: 
Kambiyo seneleri; çek, poliçe ve bonodur. Bu yola başvurabilmek için, alacağın çek, poliçe ya da bonoya dayanması şarttır .Aksi halde genel haciz yoluna başvurulabilir. Genel haciz yolunda olduğu gibi, bu yolda da bir mahkeme ilamı gerekli değildir.

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesi: 
Bu istisnai bir durumdur, kararlaştırılan kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin bitimi durumlarında, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi mümkündür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder