İhtiyati haciz nedir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 14, 2017

İhtiyati haciz nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İhtiyati haciz nedir?

İHTİYATİ HACİZ: Takip yolu değil, geçici hukuki koruma önlemidir. Doğrudan alacağı elde etmeye yönelik olmayıp alacağı teminat altına almak için öngörülmüş bir tedbirdir. Kamu alacağının korunması bakımından en etkili yöntemlerden biridir.


İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş olan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan kamu alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan hacizdir.

İhtiyati haciz kararı, alacaklı kamu idaresinin mahalli en büyük memuru tarafından verilir.

İhtiyati haciz nedir?
İhtiyati haciz nedir?

İhtiyati haczin nedenleri:

Teminat istenmesini gerektiren hallerde

Borçlunun belli bir ikametgâhı yoksa

Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa

Borçludan teminat gösterilmesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse

Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa

Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısıyla amme davası açılmış ise

İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder