10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Eylül 27, 2017

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 10. sınıf ders kitaplarından birisi de Tuna Yayınları  yayınlarından çıktı. 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları nın yazarı Sami Tüysüz ve kitap 233 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.


DİĞER SAYFALAR

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 36
SORU: Ekonomi kavramı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:: üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir.
SORU: Ekonominin toplumlar ve devletler için önemi konusunda neler düşünüyorsunuz?
CEVAP::Çok öenmlidir. Ekonominiz ne kadar güçlü ise dünya da o kadar söz sahibi olursunuz

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 39
SORU: 15. yüzyılda yaşayan bir gazeteci olduğunuzu ve çalıştığınız gazetenin ekonomi muhabirliğini yaptığınızı düşününüz. Osmanlı ekonomisi ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan kavramları kullanarak bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde olabildiğince çok kavrama yer vermeye çalışınız.
Kervan
Ekonomi
Mekkâreci
Vergi
Tahrir defteri
Mirî Arazi
Çift
Mülk arazi
Öşri toprak
Haraci toprak
Dirlik
Paşmaklık
Ocaklık
Malikâne
Yurtluk
Vakıf
Mukataa
Has
Bezirgan
Tımar sistemi
Âdet-i ağnam
Ticaret
Menzil
Bedesten
Kalfa
Kapan
Han
Lonca
Hirfet
Gedik
Muhtesip
Emin
Piyasa
Çiftbozan
Derbentçi
Karaborsa
Kervansaray
Perakende
Reaya
Zeamet
Vergi mükellefi
Nakdî vergi
Ayni vergi
Ehl-i hibre
Taahhüt
Akçe
İpek
Liman
Kürk
Liman

SORU: Osmanlı Devleti’nin dış politika uygulamaları düşünüldüğünde bunlardan hangilerinin ticareti geliştirmeye ve ticaret yollarının güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir? Neden?
CEVAP: Güvenliği meselesini İpek yolunun topraklarından geçen kısmını kontrol altına alarak halletmiş. Geliişmesi kısmını ise tüccarlara güvence vererek gerçekleştirmiştir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 40
Proje Ödevi: Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti Anlam Haritası
Sevgili öğrenciler, bu proje ödevi kapsamında sizlerden Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi (1299-1453) ile ilgili
bir anlam haritası hazırlamanız isteniyor. Bu çalışmayı bireysel olarak ya da grup çalışması şeklinde yapabilirsiniz.
Projenizi hazırlama süreniz iki haftadır. Projeniz öğretmeniniz tarafından aşağıdaki değerlendirme formundaki
ölçütlere göre değerlendirilecektir.
Proje hazırlama çalışması sırasında aşağıdaki işlemleri yapınız:
• Süreyi verimli şekilde kullanmak amacıyla çalışma planı ile birlikte bir de çalışma takvimi hazırlayınız.
• Çalışmanız sırasında yararlanacağınız kaynakları belirleyiniz ve bulduğunuz kaynakları inceleyiniz.
• Kaynaklardan elde ettiğiniz verileri sınıflandırarak hangilerini, nerede ve nasıl kullanacağınıza karar veriniz.
• Anlam haritası hazırlama konusunda bir İnternet araştırması yapınız.
• Anlam haritanızı çizmek üzere en az A3 boyutunda bir kâğıt edininiz.
• Anlam haritanızda Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yaşanan askerî ve siyasi olayların yanı sıra devletin
yönetim anlayışına, ordu teşkilatına ve ekonomik sistemine ait bilgilere de yer veriniz.
• Anlam haritanızda yer verdiğiniz kişiler, olaylar ve kavramlar ile ilgili yeterli açıklamalarda bulunmaya, bunlar
arasındaki ilişkileri çizgiler veya sembollerle anlaşılır şekilde göstermeye dikkat ediniz.
• Anlam haritanızı uygun gördüğünüz yerlerde kullanacağınız harita, resim, minyatür, fotoğraf vb. görsel unsurlarla
renklendirerek ilgi çekici hâle getiriniz.
• Anlam haritanızın yazılı ve görsel içeriğiyle ilgili bir kaynakça hazırlayınız.
• Proje ödevinizi verilen sürede tamamlayıp teslim ediniz.

• Sınıfınızda proje ödevinizin sunumunu yapınız.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 41-42
A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
1. Osmanlılar Bizans kuvvetleriyle ilk kez Koyunhisar Savaşı’nda karşılaştılar.
2. Anadolu Türk beylikleri içinde Osmanlı Devleti’nin topraklarına kattığı ilk beylik  Karesi Beyliği’dir.
3. Osmanlı Devleti İSKAN  siyaseti ile Balkanlardaki egemenliğini sürekli hâle getirmek istemiştir.
4. Timur  ALTINORDA Devleti üzerine düzenlediği seferlerle Rusya’nın güçlenmesine ortam hazırlamıştır.
5. II. Murat EDİRNE SEGEDİN Antlaşması’nı yaptıktan sonra tahtı oğlu II. Mehmet’e bırakmıştır.
6. Yeniçeri Ocağına DEVŞİRME  sistemi ile asker alınmıştır.
7. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi içinde yetiştirilen askerlere TIMARLI SİPAHİ adı verilmiştir.
8. Osmanlı Devleti’nde ustalık seviyesine ulaşmış kişilere tanınan dükkân açma hakkına GEDİK adı verilirdi.
9. Osmanlı Devleti’nde geliri sınır boylarındaki askerlere bırakılan topraklara YURTLUK adı verilirdi.
10. Anadolu Hisarı, Osmanlı Padişahı YILDIRIM BEYAZID tarafından yaptırılmıştır.
11. 1444 yılında Osmanlılar ile Haçlılar arasında VARNA Savaşı yapılmıştır.
12. Osmanlı Padişahı 1. MURAT  “Hüdavendigâr” unvanıyla tarihe geçmiştir.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) 1. İlk Osmanlı medresesi Çelebi Mehmet tarafından kurulmuştur.
(D) 2. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslüman halka ait olan topraklara “öşri topraklar” denirdi.
(Y) 3. Kapıkulu askerlerine üç ayda bir “cülus bahşişi” verilirdi.
(Y) 4. Çirmen Savaşı’ndan sonra İznik ve İzmit Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.
(D) 5. Yaya ve müsellemlerden oluşan ilk düzenli Osmanlı ordusu Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
(Y) 6. Edirne Sırpsındığı Savaşı’yla fethedilmiştir.
(D) 7. Yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirliklere “zeamet” adı verilirdi.
(Y) 8. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti bir deniz gücü oluşturamamıştı.
(D) 9. Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez Orhan Bey Dönemi’nde geçmişlerdir.
(D) 10. Sırpsındığı Savaşı ilk Osmanlı-Haçlı savaşıdır.
(Y) 11. Şeyh Bedrettin İsyanı II. Murat Dönemi’nde çıkmıştır.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Balkanlar ve Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?
CEVAP: Balkanlarda buluna devletler şunlardır. Bu dönemde Balkanlarda Sırp, Bulgar ve Macar krallıkları ile Arnavut, Bosna, Hersek, Eflâk, Boğdan ve Erdel Beylikleri bulunuyordu.
Anadoluda: İlhanlılar, Altın Orda, Memluklular ve Türkiye Selçukluları

2. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyüyerek güçlü bir devlet hâline gelmesinin nedenleri nelerdir?
Sevgili takipçilerimiz bildiğiniz gibi bu gibi sorular tarih dersi için hayati öneme sahip sorulardır. Bu sebeple daha önce cevapladığımzı soruyu Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri Nelerdir ?  makalemizde bulabilirsiniz. Eğer yeterli gelemezse bizlere yorum bölümünden yazabilirsiiz.

3. İstanbul hangi nedenlerden dolayı Yıldırım Bayezit Dönemi’nde fethedilememiştir?
Bunun pek çok sebebi olabilir. Başlaıcaları şunlardır. Bir kere istanbulu Alacak teknik domanım henüz kurulmamıştır. İkinci olarak Yıldırım beyazıd her istanbulu kuşattığında çeşitli tehlikelerle karşılaşmıştır. Örneğin karaman oğulları ve Timur meselesi bunlara örnek gösterilebilir.

4. Orhan Bey’in Osmanlı Beyliği’ni devlet hâline getiren padişah olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?
Sevgili öğretncilerimiz bunun başlıca sebebi Oehan bey döneminde yapılan teşkilatlanma alanındak gelişmelerdir. Kitabımızın ilgili bölümüne bakailiceğiniz gibi internet araştırması sayesinde de ulaşabilirsiniz. Burada sorumuzun cevabı bu olmadığı için bu kadarla yetiniyoruz.

5. Osmanlı Devleti’nin Karesioğulları Beyliği’ni topraklarına katmasının sağladığı yararlar neler olmuştur?
Denizcilik faaliyeletlerinin osmanlıda gelişmesini sağlamışlardır.

6. Timur’un faaliyetlerinin Türk dünyasına etkileri neler olmuştur?
Timur bildiğiniz gibi yayılmacı bir faaliyet izlemiştir. Osmanlıya karşı ise Ankara savaşı ile büyük bir darbe vurmuştur. Bu Ankara savaaşının Sonucu işte sorumuzun cevabı olabilir değil mi

Ankara Savaşı’nın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1. Balkanlarda hızla ilerleyen Osmanlı Devleti’nin ilerleyişi durma noktasına gelmiştir.
2. Bizans İmparatorluğu’nun ömrü uzamıştır. İstanbul’un alınması gecikmiştir.
3. Kadı Burhaneddin ve Karesioğulları beylikleri hariç, itaat altına alınan Anadolu Beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmişler ve yeniden kurulmuşlardır. Bu sebeple de Anadolu’da siyasi birlik bozulmuştur.
4. Osmanlı Devleti dağılma noktasına gelmiş ve Timur İmparatorluğu’na bağlanmıştır.
5. Balkanlarda bazı devletler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
5. Yıldırım Bayezid’in ölümü ile Anadolu’da Şehzadeler arasında taht kavgaları başlamıştır.

7. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olmuştur?
Tımar sistemi bildiğiniz gibi osmanlıya pek çok faydası olan bir sistemdir. Bu sistemin osmanlıya faydalarını bu makalemizde bulabilirsiniz. Tımar Sisteminin Faydaları Nelerdir. Gayet derecede kapsamlı olarak anlatılmış bu konuyu kolayca öğrenebilieceğinizi düşünüyorum.

8. Osmanlı padişahlarının ticarete önem vermelerinin nedenleri nelerdir?
9. II. Kosova Savaşı’nın Osmanlı tarihindeki yeri ve önemi nedir?
10. I. Murat Dönemi’nden itibaren Osmanlı veraset sisteminde değişikliğe gidilmesinin nedenleri nelerdir?

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi yeniçerilerin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Devşirme yöntemiyle yetiştirilmişlerdir.
B) Devletten maaş alan askerlerdir.
C) Sınırları beklemekle görevli askerlerdir.
D) Yaya askerlerdir.
E) Kapıkulu adıyla bilinen askerlerdir.

2. • Çimpe Kalesi’nin alınması
• Edirne’nin başkent yapılması
Kuruluş Dönemi’nde meydana gelen yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır?
A) Yeniçeri Ocağını kurmasını
B) Denizcilikte söz sahibi olmasını
C) Balkanlardaki ilerleyişini
D) Tımar sistemini kurmasını
E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamasını

3. Timur, Yıldırım Bayezit’ten, kendi adına para bastırıp hutbe okutmasını ve Anadolu beyliklerinden aldığı toprakları sahiplerine iade etmesini istemiştir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı aşağıdakilerden hangisini korumak amacıyla yaptığı söylenebilir?
A) Egemenliğini
B) İpek Yolu ticaretinin güvenliğini
C) Anadolu Türk beyliklerini
D) Balkanlardaki hâkimiyetini
E) Ekonomik gücünü

4. I. Taht kavgalarının sona ermesi
II. Şehzadelerin deneyim kazanması
III. Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri
Osmanlı Devleti’nde görülen sancağa çıkma uygulamasının bir sonucu olarak değerlendirilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

5. Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Bizans’a karşı sürdürülen gaza faaliyetlerinin
B) Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecine girmesinin
C) Kösedağ Savaşı’nın
D) Kayı boyunun Anadolu’ya gelmesinin
E) Memlukluların yıkılışının

6. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Fetret Devri başlamıştır.
B) Balkanlardaki Türk ilerleyişi durmuştur.
C) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesiyle karşılaşmıştır.
D) Anadolu Türk birliği yeniden kurulmuştur.
E) İstanbul’un fethedilmesi yarım yüzyıl kadar gecikmiştir.

7. Yıldırım Bayezit, Haçlılara karşı kazandığı Niğbolu Zaferi’nden sonra Mısır’da Memlukluların koruması altında bulunan Abbasi halifesine bir zafername göndermiştir.
Halife de bu zafernameye verdiği cevapta Osmanlı padişahına hitaben “Sultanıiklimirum” unvanını kullanmıştır.
Bu duruma bakarak;
I. Abbasi halifesi Osmanlı himayesine girmiştir.
II. Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
III. Memluklular Osmanlı üstünlüğünü kabul etmişlerdir. yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
8. Osmanlı Devleti’ni Osman Bey kurmuş olmakla birlikte bazı tarihçiler devletin asıl kurucusunun Orhan Bey olarak kabul edilmesi gerektiğini iddia ederler.
Bu tarihçiler Orhan Bey’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisini yukarıdaki görüşlerine kanıt olarak gösterebilirler?
A) İznik’i fethetmesi
B) Başkenti Bursa’ya taşıması
C) Adalet, yönetim, askerlik, eğitim ve maliye alanlarında kurumlar oluşturması
D) Güçlü bir donanmaya sahip olması
E) Karesioğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti’ne bağlaması

9. Osmanlı Devleti Balkanlarda izlediği iskân politikası ile;
I. Göçebe Türkmen boylarını yerleşik hayata geçirmek,
II. Balkanlarda daha güvenli şekilde ilerlemek,
III. Balkanlarda fethedilen yerleri Türkleştirmek
amaçlarından hangisi ya da hangilerine ulaşmak istemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişine doğrudan katkı yapan savaşlardan biri değildir?
A) Çirmen B) Palekanon C) Sırpsındığı D) I. Kosova E) Sazlıdere


10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 43
Fetihname :Bir yerin alındığını müjdelemek için hükümdarların yabancı devlet adamları, şehzadeler, valiler vb.ne yazdıkları resmî mektup
Amanname :Özellikle gayri müslim tebaaya verilen, padişah tarafından çıkarılan af fermanına, emrineAmanname denir
Babüssaade : tahta çıkarken, ayak divanlarında ve bayramlaşma törenlerinde tahtlarının kurulduğu yer. simgesel özelliği nedeniyle sarayın en önemli kapısı bab-üs saade'dir.
Rönesans :  Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır. 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilim adamlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.
Reform :  15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi' ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir.
Katoliklik :Hristiyanlıkta bir mezhep
Ortodoksluk : Hristiyanlıkta bir mezhep
Protestanlık :Hristiyanlıkta bir mezhep
Kalvenizm :Hristiyanlıkta bir mezhep
Engizisyon : Ortaçağda batı ülkelerinde, Katolikliğin katı inançlarına karşı gelenleri sapkın sayarak cezalandırmak için kurulan kilise mahkemesi
papalık : Papalık Devleti ya da sadece Papalık tarih boyunca İtalya yarımadasında yer alan ve Papa'nın askeri ve siyasi bakımlardan yönettiği devlet birimine verilen isimdi.Papalık sadece Katolik Kilisesini dinsel bakımdan yönetmekle kalmıyor, ordu oluşturuyor, savaş yapıyor ve barış antlaşmaları imzalıyordu.
Dogmatizm:  Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış
Hümanizm : Eski Yunan ve Roma kültürünü en yüksek kültür örneği diye alan ve Orta Çağ’ın skolastik düşünüşüne karşı 14. yüzyılda doğan felsefe bilim ve sanat görüşü.
Harem:  Enderunun önemli bölümlerden biri de Harem idi. Haremde padişahın, ailesinin ve saray kadınlarının günlük hayatlarını geçirdiği mekânlar bulunurdu. Buradaki kadınlar arasında Enderundaki gibi sıkı bir düzen ve disiplin vardı. Saraya alınan kızlar harem ağalarının kontrolü altında kalfa denilen kadın hocalar tarafından eğitilirlerdi.
Reaya : Osmanlıda vergi veren halk
Kalem : Resmi dairelerde yazı, muhasebe, kayıt vb. işlerin görüldüğü yer, büro (kalem odası)
Oda :Enderun bölümlerinden her biri
Eyalet : Osmanlıda yönetim birimi
Sancak :Osmanlıda yönetim birimi
Kaza :Osmanlıda yönetim birimi
Muhtesip : Osmanlılarda kaza merkezi olan şehirlerde, kadıların beledi hizmetleri görmelerine yardım etmeleri amacıyla hükümet (divan) tarafından atanan görevlilerdi. Muhtesiplik, Osmanlılarda devletin kaza ve şehirlerdeki iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edeceği vergi hasılatını mümkün olduğu kadar eksiksiz ve adalete uygun şekilde toplamaya çalışan iltizam memurluğu gibiydi. Kadı tarafından tespit olunan narha, satıcıların riayet edip etmediklerini kontrol ile, çarşı ve pazarların denetlemesini yapan hep muhtesipti. Bugünkü belediye zabıta memurlarının vazifesini o dönemde muhtesipler görmekteydi
Yurtluk : Geliri sınır boylarında yaşayan Türkmenlere verilen topraklardır.
Ocaklık : Kale muhafızları ve tersane masraflarına ayrılan topraktır.
Birun : Osmanlı sarayında harem dairesinin ve enderun'un dışında kalan bölümdü
Enderun :Osmanlı döneminde, saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer.
Seyfiye : Osmanlıda askeri sınıf
İlmiye :Devlet kontrolünde örgütlü bir sınıf olan ve tepesinde Şeyhülislam'ın bulunduğu  ilmiyenin başlıca görevleri dini eğitim ve şeriatin doğru bir şekilde uygulanmasıdır.
Kalemiye :  Günümüzde bürokrat diye adlandırılan bu sınıfın en üst rütbelileri "nişancı" ve "defterdar" dır.
İmtiyaz :Ayrıcalık
Kapitülasyon :Osmanlı devletinde bir devlete verilen her türlü ayrıcalığın adıdır
Hazine : Osmanlı maliye
Külliye :Camii ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar .
Divan-ı Hümayun :Osmanlı devlet meselelerinin görüşüldüğü yer

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 44
SORU: Fetih ve fatih kavramları hakkında neler biliyorsunuz?
CEVAP:Arapça kökenli kelimelerdir. Feth Kökünden türemişlerdir. Açmak manasına gelir. Fetih Bir yeri İslam adına ele geçirmek ve Fatihte bunu yapan kişiye denir.
SORU:Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmek istemesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Sevgili arkadaşlar brada resmen istanbulun fetihinin sebeplerini sormaktadır.  Tekrara düşmemek adına daha önce yazdığımız makalemizi öneriyorumlitfen İstanbulun Fethinin sebepleri makalesine bakınız.


10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 45-46-47
10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 45
SORU: Bizans halkının Türkleri Katoliklere tercih etmelerinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Çünkü katolikler gerçekten Bizans halkına son derece kötü davranmaktadır. Onları mezhepsel olarak baskı altına almışladır. Osmanlı ise son derece hoş görülü bir politika takip etmektedir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 46
SORU:Fatih’in gönderdiği fetihnamelere, komşu ülke hükümdarları hangi sözlerle karşılık vermiş olabilirler?
CEVAP: Tebrik etmişlerdir herhalde. Bir de kendi ülkerini güvende tutmak için güvence falan istemişlerdir. Bunun için Fetihnamelere verilen cevaplara bakmak lazımdır diye düşünüyorum.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 47
SORU:Sizce İstanbul’un Fethi’nin en önemli sonucu ne olmuştur? Neden?

CEVAP: Bu konuda Herkes kendince fikir beyan edeceğinden  İstanbulun fethinin Sonuçlarına buradan bakarak karar verebilirsiniz. Bence En önemli sonucu dünya tarihi açısından olan Toplarla surların yıkılabiliceğinin anlaşılması ve Rönesans’a neden olacak olan bilim adamlarının italyaya kaçmalardır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 49-50
10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 49
SORU: Size göre Bosna-Hersek’in Osmanlı hâkimiyetine girmesinin en önemli sonucu ne olmuştur? Neden?
CEVAP: Sevgili öğrenci arakdaşlar bu seferin en önemli sebeplerinden biri ne ise sonucunda meydana gelen en önemli kazanımda odur. Bu sebeple Venediklilerle ilgili olan üstünlük meselesi en önemli sonucudur.
10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 50
SORU: Fatih’in Arnavutluk’u fethi sırasında karşılaştığı güçlüklerin nedenleri neler olabilir?

CEVAP: Aslında bu sorunun cevabı da kitabımızda bariz bir şekilde verilmektedir.  Karşılaşılan güçlüklerin en önemli nedeni Arnavutluğun Venediklilerle birlikte hareket etmeleridir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 51-53
 10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 51
SORU: Osmanlı yönetim anlayışına hâkim olan temel ilke ve esaslar neler olabilir?
CEVAP: Değerli Öğrencilerimiz Osmanlıda devlet anlayışının üç temelde ele alabiliriz. İslam Devlet Anlayışı, Türk Devlet Anayışı ve Çevre kültürlerin devlet anlayışı osmanöıda etkili olmuştur.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 53
SORU: Osmanlı Devleti’nde yönetenlerin seyfiye, ilmiye ve kalemiye adı altında sınıflara ayrılmasının nedenleri neler olabilir?

CEVAP:Devlet yönetiminde bu üç grubun etkisi olmuştur. Askeri ve sivil bürokrasi olarak ayrılması aslında osmanöı için avantaj olmuştur. Hiç kimse bir diğerinin alanına karışamadıı için devlet işleri daha kolay ilerlemiştir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 56
SORU: Osmanlı Devleti, eyaletleri salyaneli ve salyanesiz şeklinde sınıflandırırken hangi ölçütleri göz önünde bulundurmuş olabilir?
Osmanlıda Devlet eyalaetlere ayrılarak yönetilmiştir. Eyaletlerde iki grupta toplanmıştır. Salyaneli ve salyanesiz olarak adlandırılmasının nedeni Alınan verginin ödeme periyodudur.
bu konuda şu açıklamayı okumak sizlere derslerde extra başarı kazandıracaktır.
Eyâletler salyânesiz ve salyâneli yani yıllıksız ve yıllıklı olarak iki kısımdı. Bunların en çoğu yıllıksız olanıydı. Rumeli, Budin, Anadolu, Karaman, Dulkadır ve Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haleb, Şam, Trablusşam salyânesiz eyâletler idiler. Bunların mahsulâtı has, zeamet ve tımar olarak ayrılmış ve hazineden ve defterhâneden idare edilmekte bulunmuştu. Yıllıksız eyâletlerin öşür ve resimleri havass-ı hümâyun ismiyle hazineye ve beylerbeyi ve sancakbeyi haslarına ve bir de zeamet ve tımara ait olmak üzere bölünmüştü.
Yıllıklı eyâletler Mısır, Habeş, Bağdat, Basra, Yemen ve Kaptan Paşa eyaletindeki bazı sancaklar olup buraların mahsulâtı has, zeamet ve tımara ayrılmayarak doğrudan doğruya devlet hazinesi tarafından mıntıka mıntıka her sene iltizama verilirdi; bu eyâletlerin senevî hasılatından bir kısmı beylerbeyi, sancakbeyi, asker vesairlerinin maaşları için dağıtıldıktan sonra kalanı devlet hazinesine yollanırdı. Trablusgarp, Tunus ve Cezayir eyâletleri de yıllıklı eyâletlerdendi.
SORU: Osmanlı taşra teşkilatı ile günümüz taşra teşkilatı arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 57-58-59-61
10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 57
SORU: Osmanlı Devleti hangi ihtiyaçlardan dolayı askerî teşkilatında yeni sınıflara yer vermiş olabilir?
CEVAP: Osmanlı devletinde kuruluş yıllarında daha dar alanda hakimiyet kurulduğundan az sayıda askr ve çok çeşitli olmayan askerlerle devlet idare edilmiştir. Fakat sınırlar genişledikçe ve kounması gereken topraklar arttıkça yeni askeri sınıflar ortaya çıkmıştır. Bir diğer neden ise gelişen teknolojiyi orduda uygulama adına kurulan askeri ocaklardır. Örnek verecek olursak Top savaşlarda kullanmaya başlandıktan sonra Top arabacılar ve topçu ocakları kurulmuştur. Altını çizdiğimiz yerleri bu sorunun ana fikri olarak kullanabilirisiniz. Eğer sizlerinde eklemek istediği nokta varsa yazabilirisiniz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 58
SORU:Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletip siyasi ve ekonomik yönden güçlenmesinde ordu teşkilatının ve sahip olduğu silah teknolojisinin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Çok önemli bir rolü vardır. Olumlu bir roldür. Çünkü osmanlı devleti bu dönemde en ileri teknolojik gelişmeleri kullanan devlet olmuştur. Bunu istanbulun fethinde görebiliriz. Surları yıkan teknoloji Sadece osmanlıda varolmuştur.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 59
SORU:Medreselerin Osmanlı devlet yönetimindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Medereseler Osmanlı devletinde devlet adamı ve din adamı yetiştirme konusunda katkıda bulunmuştur.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 61
SORU:Ahiliğin ve onun kurumları olan lonca teşkilatlarının Osmanlı ekonomisi içindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Şehirde sanatla uğraşan kişilerin kurdukları Ahi Teşkilatı ticaretin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Ahilik teşkilatında aynı meslekle uğraşanların kurdukları Loncalar (esnaf grupları) bulunmaktaydı.
Loncaların Faaliyetleri (Ahilik Teşkilatı) Ürettikleri malların kalitesini ve fiyatlarını kontrol etme.  Faaliyet alanlarıyla ilgili kalifiye işçi ihtiyacını karşılamak
Ahi teşkilatında her mesleğin başında en yaşlı ve saygın kişi Ahi Reisi olarak bulunmaktaydı. Ahi teşkilatı, toplumsal birliği ve beraberliğin oluşmasını sağlamış ev İslamiyetin Anadolu’da yayılmasına katkıda bulunmuştur.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 62-63-64-65
10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 62
SORU: Avrupalılar hangi gelişmelerin etkisiyle yeni yollar ve kıtalar keşfetme ihtiyacı hissetmiş olabilirler?
CEVAP: Sevgili öğrenciler bu soruda Coğrafi keşiflerin sebepleri sorulmaktadır.daha önce Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Nelerdir ?  isimli bir makale yazmıştık. Bu sebeple sorunun cevabına burdan bakmanızı rica ediyorum.
SORU: Bir ülkede bilim, kültür ve sanatın gelişebilmesi için gereken şartlar nelerdir? Neden?
CEVAP:Öncelikle hür fikirli insanların olması gerekmektedir. Bir diğer şartta sanırım bu işlerle uğraan insanları devlet adamları tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
SORU: Yukarıdaki şemanın sol tarafında sıralanan gelişmeler hangi yönleriyle feodalitenin güç kaybetmesine neden olmuştur? Açıklayınız.
CEVAP: Sevgili öğrenciler bunu tek tek yazacak olursak şöyle bir manzara ile karşılaşmış oluruz.
Barutun Ateşli silahlarda kullanılması: Krallar Feodal beylerin kalelerini gelişen teknoloji ile yıkmaya başladılar.
Derebeylik adıyla da bilinen feodalitenin zayıflamasında senyörlerin Haçlı Seferleri ve Yüzyıl Savaşları sırasında uğradıkları can ve mal kayıpları önemli rol oynadı. Örneğin İngiltere ile Fransa arasında uzun süre devam eden Yüzyıl Savaşları (1337-1453) Fransa’nın zaferiyle sonuçlandı. Fransa Kralı da kazandığı zaferden aldığı güçle topraklarındaki derebeylikleri ortadan kaldırdı. Böylece Fransa, Avrupa’nın en güçlü merkezî krallığı hâline geldi. İngiltere’de ise Yüzyıl Savaşları’nın ardından başlayan ve Çifte Gül adı verilen iç savaş sırasında birbirleriyle mücadele eden derebeyleri zayıfladı
Coğrafi keşifler:  yeni kıtaların keşfiyle birlikte Avrupa’dan dışarıya doğru yaşanan göçler de etkili oldu. Avrupa’da nüfusun azalması üzerine derebeyleri topraklarında çalışacak insanlar bulma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Böylece Avrupa’da tarımın önemi azalırken para ekonomisine dayanan ticari faaliyetler önem kazandı. Bunun sonucunda ekonomik bakımdan zayıflayan senyörler giderlerini karşılamak için sahip oldukları geniş toprakları satmak veya borçlanmak zorunda kaldılar. Ticaretle uğraşan burjuvalar ise her geçen gün güçlenerek sermayelerini arttırdılar.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 63
SORU: Coğrafi Keşiflerin diğer Avrupa ülkeleri tarafından değil de İspanya ve Portekiz tarafından başlatılmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Bunların denize kıyıarı olması ve özelliklede avrupadaki iç savaşardan uzak bölgelerde olmaları etkili olmuş olabilir.

 10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 64
SORU: Coğrafi Keşiflerin Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkileri neler olmuştur?
CEVAP:Sevgili takipçilerimiz bu sorumuzda daha önce Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ndeki Etkileri makalemizde yazmıştık. Buradan takip edebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 65
SORU: Coğrafi Keşiflerin etkilerinin günümüzde de devam ettiği söylenebilir mi? Neden?
CEVAP:Sanırım o günkü mana da devam ettiği söylenemez. Çünkü gelişen teknooji ile birlikte dünya uydudan izlenebiliyor ve görülmemiş gidilmemiş yeri kalmamış durumdadır.
SORU: Müslümanlar hangi kültür ve medeniyet unsurlarıyla Batı medeniyetini etkilemiş olabilir?
CEVAP:Bununla ilgili insanlar kitaplar yazıyorlar. Fakat kısaca anlatılamayacak kadar uzun ve detaylı olan bu konuyu başlıklar halinde vermeye gayret edeceğiz.
SORU: Yukarıda anlatılanlara göre Rönesans insanının özellikleri nelerdir?
CEVAP: İslam bilginlerinin eserlerinden Eski Yunan ve Roma filozoflarının insana ilişkin düşüncelerini öğrenen hümanistler bu düşünceleri yorumlayarak insanın güçlü bir varlık olduğunu, aklı ve enerjisiyle büyük işler başarabileceğini savundular. Yazılarında ve konuşmalarında, insan aklını küçümseyen, sorgulamayı yasaklayan, baskıcı skolastik düşünceyi reddettiler. Bu düşünceyi savunan kilisenin toplum üzerindeki kısıtlamalarını eleştirerek bireyin

özgürlüğünü öne çıkardılar. Bireyi edilgen bir varlık olarak değil, çevresini değiştirebilecek etkin bir varlık olarak kabul ettiler. Böylece Orta Çağ’da unutulmuş olan İlk Çağ’ın özgür düşünceye dayalı ileri bilim ve sanat anlayışının yeniden doğmasını sağladılar.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 66-67
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 66
SORU: Rönesans’ın İtalya’da başlayıp gelişmesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: * İtalya’nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı,
* Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya’da bir çok liman kentinin zenginleşmesi,
* Siyasi birlikten yoksun olan İtalya’da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması,
* İtalya’nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur.
* Rönesans hareketleri önce İtalya’da başlamış, daha sonraki dönemde Fransa, Almanya, ingiltere, Hollanda ve ispanya’da görülmüştür.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 67
SORU:Avrupa ülkelerinin gelişmişlik düzeyine ulaşmalarında hümanizm ve ona bağlı olarak gelişen, Rönesans’ın etkili olduğu söylenebilir mi neden?

CEVAP: Söylenebilir tabiki de . Hümanizm ile insanı ön plana alan varupa kısa sürede gelişmeye başlamıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 68-69
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 68
SORU:İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Bu iki yolda Osmanlı devleti için son derece önemlidir. Çünkü Dünya ticaretinin büyük kısmı buralarda olmaktadır. Buralara hakim olmak ekonomik olarak güçlenmek demektir. Bu sebeple Osmanlı devleti Hem pek hemde baharat yolunu kontrol altına alabilmek için fetihler ve seferler yapmıştır.
SORU:Yavuz’un Doğu Seferi’nin siyasi ve ekonomik sonuçları ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Bunu ben derslerde öğrencilerime TİP olarak kodlamıştım. Yani Toprak, İtibar ve Para olmak üzere. Para ekonomi ile ilgili olanı idi. Bu sebeple bunu yazacak olursak. 1. Memlukluların Venediklilerden aldıkları vergi artık Osmanlıya ödenecektir. 2. Baharat yolunun Kontrolü Osmanlıya geçmiştir.  diyebiliriz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 69
SORU: Sizce Yavuz’un Mısır Seferi’nin Osmanlı Devleti’ne sağladığı en önemli kazanım ne
olmuştur? Neden?

CEVAP:İslam Dünyasını liderliğini alması olmuştur.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 70-71-72
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 70
SORU: Devletlerin ekonomiye önem vermelerinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Ekonomisi güçlü olan devletlerin siyasi olarak ta güçlü olmaları kaçınılmazdır. Bu sebeple devletler kendilerine ekonomik olarak faydası olacak yerleri fethetme eğiliminde olmuşlardır. Örneğin tarih boyunca devletlere ticaret yollarını ele geçirmek için savaşmışlardır.
SORU:Osmanlı Devleti’nin yabancı devletlere kapitülasyonlar tanımasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Ticareti canlandırmak için. Bunun özelde ise sebepleri coğrafi keşiflerden sonra önemini yitiren Akdeniz ticaret yollarını tekrar canlandırmak için kapitülasyon vermişlerdir. Bazende kendisine müttefik bulmak için kapitülasyonlar vermiştir.
SORU: Osmanlı Devleti’nin örfi vergilerin toplanma zamanlarını ve miktarlarını değiştirmesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Yukarıda da belirtildiği gibi her bölgenin şartlarına göre vergiler değiştirilmiş ve insanların vergileri düzenlenmiştir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 71
SORU:Osmanlı Devleti’nde askerîlerin vergiden muaf tutulmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Askerler zaten Devlete fazlasıyla hizmet etmektedirler. Askeri sınıftan bu sebeple vergi alınmaz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 72
SORU: Yukarıda anlatılanlara bakarak Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı hakkında hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

CEVAP:Diğer gayrimüslim azınlıklar gibi Ermeniler de askere alınmadıkları için ekonomik faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilmişlerdir. Ermeniler Osmanlı Devleti’nin sağladığı huzur ve güven ortamında genellikle bankerlik, sarraflık, tüccarlık, mültezimlik gibi çok gelir getiren işlerle uğraşmışlardır. Ayrıca birçok Ermeni gencini öğrenim görmek ve sanat eğitimi almak üzere Avrupa’ya göndermişlerdir. Bunlardan biri olan Apkar Tıbir, Venedik’te matbaacılık sanatını öğrendikten sonra 1567 yılında İstanbul’a gelerek burada ilk Ermeni matbaasını açmıştır. Böylece Ermeniler ekonomik kalkınmanın yanı sıra millî ve kültürel varlıklarını da bilinçli bir şekilde geliştirme imkânı bularak Osmanlı toplumundaki en imtiyazlı milletlerden biri olmuşlardır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 73-74-75-76-77
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 73
SORU: Farklı dinlerden ve milletlerden insanların bir arada, barış içinde yaşaması Osmanlı Devleti’ne hangi faydaları sağlamış olabilir?
CEVAP: Bir çok fayda sağlamıştır. Öncelikle huzur ortamı sağlanmıştır. İnsanların huzurlu olduğu yerlerde devletlerde huzurlu olurlar. İnsanları kardeşlik ve barış içinde yaşadığı toplumlarda devletlerde huzurlu olurlar.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 74
SORU:Süryani din adamlarının yukarıda anlatılan tavırları ile ilgili olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
CEVAP: Demek ki Süryani din adamları Osmanlı yönetiminden son derece memnundurlar. Avrupalı devletlerin tüm kışkırtmalarına rağmen bu şekilde konuşmuşlardır. Yukarıdaki soruların bir çoğunda hoşgörü toplumu olarak bahsetmiiştik işte buda Süryanilere yansımasıdır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 75
SORU:Kentlerdeki günlük yaşamın Osmanlı toplumuna sağladığı katkılar nelerdir?
CEVAP:Osmanlıda kentlerde günlük yaşam sakin ve düzenlidir. Buda insanların huzurlu ve mutlu bir arada yaşamasına neden olur. Her din ve ırktan insan Osmanlı şemsiyesi altında rahatça yaşamaktadırlar.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 76
SORU:Kentlerde ve köylerdeki günlük yaşam ile konargöçerlerin günlük yaşamı arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
CEVAP: Sevgili Öğrenciler günümüz açısından bile düşündüğünüzde köy ile kent arasında bir çok farklılıklar vardır. Osmanlılar zamanında da köy ve kent yaşamı arasında bir çok farklılıklar ve benzerlikler bulunmaktadır. Öncelikle en bariz fark ekonomik uğraştır. Kentlerde insanlar daha çok ticaretle geçinirken köylerde tarım ve hayvancılık konar göçerler arasındada hayvancılık son derece yaygındır. Şehirlerde insanlar genel olarak tüketici konumundadırlar ve Köylerde insanlar üretirler.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 77
SORU: Yukarıdaki metinlerde okuduklarınızdan hareketle vakıfların Türk kültürüne kattığı değerler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Vakıflar Osmanlı devletinde tüm sosyal hizmetlerde kullanılmaktadır. Vakıflar sayesinde insanların bir çok ihtiyacı giderilmektedir.  Tabi ki vakıflar bu masrafları yaparken duyduğu maddi ihtiyaçları da Osmanlıda insanlar karşılıyordu zenginler vakıflar aracılığı ile hayır ilkeri yapıyorlardı.  parçayı özellikle de ikinci okuma parçasını dikkatli okursanz vakıfların rolünü daha iyi görürsünüz.


10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 78-79-80
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 78
SORU: Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili olarak neler biliyorsunuz?
CEVAP: Sevgili arkadaşlar bu konu ile ilgili hazırladığımız Osmanlı Padişahları sayfamızda yer alan Kanunî Sultan Süleyman Kimdir ?  makalesine bakabilirsiniz. Tabi yinede söyleyeceğimiz şeyler olmalı. Kanuni devri Osmanlının en parlak zamanıdır. Avrupa da en güçlü olduğu dönemdir. Deniz ve Kara gücünün en zirvede olduğu dönemdir. Sanatta edebiyatta en zirvede olduğu dönemdir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 79
SORU:1533 İstanbul Antlaşması’nın hükümlerine bakarak Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki
askerî ve siyasi durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Osmanlının 1533 İstanbul anlaşması ile Avusturya’ya karşı siyasi üstünlük kazanmıştır. Osmanlı Veziri Avusturya kralına eşit sayılmıştır. Buda demektir ki Osmanlı bu dönemde son derece güçlüdür.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 80
SORU: Gibbons’un ifadesiyle Batı’da engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir dönemde
Osmanlılar hangi nedenlerden dolayı dinî hürriyet ilkesini benimsemiş olabilirler?
CEVAP: Hoşgörülü olmak

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 82-84
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 82
SORU: Kıbrıs’ın fethi Osmanlı Devleti’ne hangi faydaları sağlamış olabilir.
CEVAP:  Doğu Akdeniz ticaret yollarının güvenliği sağlandı.
Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlandı.
Anadolu’dan pek çok Türk ailesi Kıbrıs’a yerleştirildi.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 84
SORU:Kanal projeleri gerçekleştirilebilseydi bunun Osmanlı Devleti açısından sonuçları neler olabilirdi?
CEVAP: Osmanl devletinin bir çok projesi vardır. Bunlardan en önemlileri şüphesizki Süveyş kanalı projesi, Don volga kanal projesi ve iznik-sapanca projesidir. bu projelerini gerçekleşmesi Osmanlı açısında son derece önemli olurdu. Örneğin Süveyş kanalından ingilizler değil osmanlılar faydalanırdı. Don volga kanal projesi ile ise Orta Asyada ki tük hanlıkları ile daha rahat iletişim kurulur ve hazar denizine ulaşarak İran tehdit edilebilirdi.
SORU: Osmanlı Devleti, Avrupa ülkelerine tanıdığı kapitülasyonlardan beklediği faydaları elde etmiş olabilir mi? Neden?
CEVAP: Aslında bunun tam keskin bir cevabı yok. Yerine göre faydalanmıştır. Fakat genel olarak olumsuz sonuçlarının varlığını da söyleyebiliriz. Örnepin fransa ile uzun yıllar sorunsuz ilişkiler yürütülmüştür. Fakat bir yandan da ekonominin zayıfladığı anlarda kapitülasyonlar osmanlıya yük olmaya başlamıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 85-86
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 85
SORU: Hukuk kurallarının yazılı hâle getirilmesine neden ihtiyaç duyulmuş olabilir?
CEVAP: Söz uçar yazı kalır diye müthiş bir söz vardır bilir misiniz ? işte bu sebeple insanlık yılların getirdiği tecrübe ile oluşturduğu hukuk kurallarını yazılı hale getirerek hem bir standarta bağlamış ve hemde gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarmışlardır.
SORU:Piri Reis’in 1513’te çizdiği dünya haritası ile ilgili bir araştırma yapınız.
CEVAP: Pîrî Reis Haritası günümüze kalan, Avustralya kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Osmanlı Kaptan-ı Derya’sı (Amiral) Pîrî Reis tarafından 1513’te çizilmiş olup, Avrupa ve Afrika’nın batı kıyılarını ve Güney Amerika’nın doğu kıyılarını gösterir. Aralarında Kristof Kolomb’a ait bir haritanın da bulunduğu yirmi kaynağı bütünleştirerek hazırlanmış, 16. yüzyıl
Avrupa ve Müslüman denizcilerinin coğrafya bilgilerini içeren değerli bir tarihi belgedir.
Buraya resmini de ekleyerek sizlere görsel olarak sunuyoruz ödevinizi.
SORU:Siyasi, ekonomik ve askerî güç ile bilim, kültür ve sanat faaliyetleri arasında bir ilişki var mıdır? Neden?
CEVAP: Elbette vardır değerli takipçilerimiz.  Bit devlet zaten tüm bu yukarıda saydıklarımızın beraber inşaası sayesinde büyük devlet olabilir. Bunların hiç birisini birbirinden ayırmak mümkün değildir.
Hakkaniyet çemberi adı verilen yukarıdaki şemaya bakarak Osmanlı Devleti için adaletin
önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Adalat herşeyin merkezin yer almaktadır diyebiliriz. Devlet adaletle yönetilir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 86
SORU:Yukarıdaki metne göre Osmanlı hukuk sisteminin temel prensipleri nelerdir?
CEVAP: Öncelikle Osmanlı hukuk sitemi Şeri Hukuk ve Örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrlır. İkinci olarak ise şer hukuk ve örfi hukuk birbirine zıt değil yardımcı ve tamamlayıcıldırlar. şeri Hukuk dine dayalı hukuk kurallarıdır. Örfi hukuk ise Padişah emirleri ve geleneksel devlet işleyişini temsil eder.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 88-89-90
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 88
SORU: Takiyüddin Mehmet’in Türk ve dünya bilim tarihindeki yeri ile ilgili olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
CEVAP: 1521 yılında Şam’da doğdu. Eğitiminden sonra Tennis kadılığına atandı. Kadılığı sırasında yaptığı gözlemler ile ün kazandı. 1571’de Mustafa Çelebi’nin ölümünden sonra II. Selim tarafından saray müneccimbaşılığına atandı. 1574 yılında Galata Kulesi’nde gözlem çalışmalarına başlamıştır. Hoca Saadettin ve Sokullu Mehmet Paşa’nın desteği ve padişah III. Murat’ın fermanıyla 1577 yılında Tophane sırtlarında Takîyüddîn’in yönetimi altında bir gözlemevi olan Takiyüddin’in Rasathanesi kurulmuştur.  1580 yılında topa tutularak yıkılmıştır. Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları ile meşhurdur. Takiyüddin sinus, kosinus, tanjant ve kotanjantın tanımlarını vermiş, ispatlarını sergilemiş ve cetvellerini hazırlamıştır.  Ekliptik ile ekvator arasındaki 23° 27′ lik açıyı, 1 dakika 40 saniye farkla 23° 28′ 40″ şeklinde bularak o tarihte ilk kez gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır.
Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı’nın yerinin asıl sahibidir. Çocuğu olmadığından devlete kalmıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 89
SORU: Osmanlı Dönemi Türk edebiyatının 15 ve 16. yüzyıllarda en parlak dönemini yaşamasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Bu dönemde Osmanlı devleti siyasi ve askeri alanda olduğu gibi sanat ve edebiyat alanlarında da zirvede yer almıştır. Osmanlı padişahları fethetttikleri ülkelerdeki bilim ve sanat adamlarını ülkelerine davet ederek istanbul da onlara mükemmel çalışma alanları sunmuşlardır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 90
SORU:Osmanlı padişahlarının sanata önem vermelerinin nedenleri neler olabilir?

CEVAP:Bunun bir çok nedeni vardır. sanat bir zevk işidir. Sanat bir toplum ve devlet için son derece önemlidir. Bir devlet sadece tek bir kanattan büyümez. Sanatsız toplum olmaz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 91-92
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 91
SORU: Mimar Sinan hakkında araştırma yaparak bu büyük Türk sanatçısını anlatan kısa bir biyografi hazırlayınız.
CEVAP: Sevgili Öğrenciler bu konuda hazırlamış olduğumuz Mimar Sinan Hayatı Hakkında Bilgi adlı makalemizi okumanızı tavsiye ederim. Bunu rahatlıkla öğretmeninize ödev olarak sunabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 92
SORU: Yukarıdaki minyatürleri incelediğinizde minyatürlerde gördüğünüz kişilerin kimler
olduğu ve neler yaptıkları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Değerli Ziyaretcilerimiz minyatürler Ünlü Osmanlı şahsiyeti Levni tarafından yapılmıştır ve şenlikleri göstermektedir. Bu resimlerde ortada bulunan kişiler genellikle padişahlardır. Padişahlara gösteriler yapan kişilerde etrafta bulunmaktadır. Kitabımızada aynen şöyle anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin her bakımdan zirveye ulaştığı 16. asırda eğlence hayatı da çeşitlendi. Bu devirde İstanbul’da tahta geçişi ve kazanılan zaferler nedeniyle düzenlenen donanma şenlikleri (Resim 2.24) dillere destandı. Şenlikler öncesinde toplar atılır, tellallar bağırtılır, şehir baştan başa süslenir, yollara taklar dikilir, minareler arasına mahyalar asılırdı. Meydanlara eğlence çadırlarının kurulduğu donanma şenliklerinde havai fişekler atılır; akrobatlar, cambazlar, gölge oyuncuları ve kuklacılar gösteri yaparlardı. Esnafların, geçit törenleriyle ürettiklerini sergiledikleri donanma şenliklerinde geceleri fener alayları düzenlenir, büyük ziyafet sofraları açılır, askerlere ve muhtaçlara paralar dağıtılırdı.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 93-94
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 93
SORU: 16. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Reform hakkında neler biliyorsunuz?
CEVAP: Sevgili Öğrencilerimiz değerli öğretmen arkadaşlarımız ders notu olarak eklediğimiz Reform hareketleri sayfamızda bu konu ile ilgili geniş malumat bulunmaktadır. Lütfen ilgili sayfayı ziyaret edip içeriği dikkatlice okuyunuz. Zaten reform hareketlerinden yazılılarda soru sorulması da oldukça yüksek ihtimaldir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 94
SORU:Reform’la birlikte Avrupa’da yaşanan mücadeleler Osmanlı Devleti’nin Batı’ya doğru ilerleyişini nasıl etkilemiş olabilir?
CEVAP: Olumlu etkilemiştir. Avrupalılar kanlı mezhep savaşları ile uğraşırken osmanlı devleti avrupa içlerinde rahatlıkla dolaşmıştır.


10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 95-96
A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
1. Osmanlı Devleti, Kanuni Dönemi’nde RODOS Adası’nı fethederek Mısır’a giden deniz yolunun güvenliğini sağlamıştır.
2. Otlukbeli Savaşı, Osmanlı Devleti ile AKKOYUNLU Devleti arasında yapılmıştır.
3. Osmanlı Devleti 1481’de İtalya’nın güneyindeki OTRANTO şehrini fethetmiştir
4. Osmanlı Devleti TURNADAĞ Savaşı ile Dulkadiroğlu Beyliği’ni alarak Anadolu Türk siyasi
birliğini sağladı.
5. 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti AVUSTURYA karşısında siyasi üstünlük
sağlamıştır.
6. Yavuz Sultan Selim, Mercidabık ve Ridaniye Savaşları ile MEMLUKLU Devleti’ne son
vermiştir.
7. Fuzuli DİVAN edebiyatının 16. yüzyılda yaşamış ünlü şairlerinden biridir.
8. Takiyüddin Mehmet 16. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’da bir RASATHANE kurmuştur.
9. İtalya’da ortaya çıkan HÜMANİZM akımı Rönesans’a zemin hazırlamıştır.
10. Portekizli denizci VASCO DÖ GAMA 1498 yılında Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a
ulaştı.
11. Osmanlı ordusunda el bombası ve havan topu yapımı için HUMBARACI Ocağı kurulmuştur.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D ) 1. Osmanlı Devleti’nde yönetenler sınıfına askerîler de denirdi.
(Y ) 2. Sabuncuoğlu Şerafettin astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir bilim insanıdır.
(D ) 3. Reform Almanya’da başlamıştır.
(D ) 4. Osmanlı Devleti’nde minyatür sanatçılarına nakkaş adı verilmiştir.
(Y ) 5. Osmanlı Devleti, Hint Deniz Seferlerini, Hint Okyanusu’ndaki İngiliz hâkimiyetine son vermek için yapmıştır.
(Y ) 6. Kırım Hanlığı’nın Osmanlı himayesine girmesi II. Bayezit Dönemi’nde olmuştur.
(Y ) 7. Nişancı, Divan-ı Hümayundaki seyfiye sınıfı üyelerinden biridir.
(D ) 8. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlere salyanesiz eyaletler denilmiştir.
(Y ) 9. Çifte Gül Savaşı İngiltere ile Fransa arasında yapılmıştır.
(D ) 10. Süleymaniye Camii Mimar Sinan’ın kalfalık eseridir.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
SORU:1. Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?
CEVAP: Bu dönemde Osmanlı devleti Hem avusturya ile hemde maceristan ile Mücade halinde idi. Kendisine karşı kurulabilecek bir avrupa ittifakını parçalamak istiyorsu. Bu sebeple Fransayı yanına çekerek bunun karşılığında ona kapitülasyon vermiştir.
SORU:2. Osmanlı hukuk sisteminin temel dayanakları nelerdir?
CEVAP:Osmanlı hukuk sistemi İslam hukuku, Orta Türk devlet geleneği ve Çevre uygarlıkların(özellikle Roma) hukuk kurallarından etkilenmiştir.
SORU:3. Reform’un sonuçları nelerdir?
CEVAP:- Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.
Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
– Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.
– Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
– Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu.
– Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa’da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ’da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesini engellemiştir.
– Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.
– Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.
– Reform hareketleri, Avrupa’yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken’in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.
– Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
– Eğitim laikleştirildi.
Başka cümlelerle de şöyle ifade edilebilir:
– Avrupa’da mezhep birliği bozulmuş, Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
– Katolik kilisesi kendisine çekidüzen vererek Yeni Çağ’da keşfedilen ülkelere Hristiyanlık yayılmasına çalışmıştır.
– Papa ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.
– Katolik mezhebinden ayrılan ülkelerde kilisenin malları yağmalanmış, topraklarına el konulmuştur.
– Okullar kilisenin elinden alınmış, laik öğretim kurumları açılmıştır. Böylece kilisenin eğitim ve bilim üzerindeki baskıları ortadan kalmıştır.
– Osmanlı Devleti, Hristiyan birliğini parçalamak için Reform’u desteklemiş. Bu sayede Osmanlılar’ın Avrupa içlerine ilerlemesi kolaylaşmıştır.
SORU:4. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sağladığı yararlar neler olmuştur?
CEVAP:Osmanlılarda devletin önemi büyüktür. Devlet halkına hizmet etmekle birlikte onların can ve mal güvenliğini korumaktan, sınırları muhafaza etmekten, asayişi sağlamaktan, devlet düzenini her koşulda muhafaza etmekten ve bu düzeni korumak için her şeyi yapmaktan sorumludur. Devletin yanı sıra Osmanlı halkına hizmet veren okul, cami, hastane gibi kuruluşların yapımında ise vakıflara büyük iş düşüyordu.
Osmanlı Devleti bünyesindeki vakıflar topladığı bağışlar sayesinde halka faydalı olabilecek okul, hastane, cami ve çeşme gibi yapıların kurulmasına ve işletilmesine katkı sağlamıştır. Vakıflar, zengin kimselerin yardımları ile toplumun ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu karşılamaya yetmiştir. Vakıflara yapılan bağışlar yardıma muhtaç insanlara verilir. Osmanlı zamanındaki vakıf sistemini bu yönüyle bu günkü sivil toplum kuruluşlarına benzetmek mümkündür.
SORU:5. Avrupa’da feodalitenin zayıflaması ve merkezî krallıkların kurulup güçlenmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:Haçlı Seferleri sırasında sefere katılan soyluların çoğunun ölmesi, diğerlerinin de zayıflaması.
Coğrafi keşifler sırasında zenginlik ölçüsünün topraktan, paraya dönmesi derebeylerinin gücünü zayıflattı.
Ateşli silahlar ve İstanbul’un fethi sırasında topların şatoları ve surları yıkacak şekilde geliştirilmesi.
İngiltere ve Fransa’daki iç savaşlar.
SORU:6. Coğrafi Keşiflerin ekonomik alandaki sonuçları neler olmuştur?
CEVAP:Yeni ticaret yolları bulundu Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti
Akdeniz kıyısındaki limanlar önemini kaybetti
Buna karşılık Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.
Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı.
0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.
Burjuva sınıf ı güçlendi Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Nelerdir? Bu durum Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu
İslam ülkeleri yoksullaştı.
İpek yolu ticaretinin önemini kaybetmesi sonucunda Türkistan hanlıkları zayıfladı
SORU:7. Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:* İtalya’nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı,
* Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya’da bir çok liman kentinin zenginleşmesi,
* Siyasi birlikten yoksun olan İtalya’da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması,
* İtalya’nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur.
SORU:8. Yavuz’un İran Seferi’ne çıkmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:Safevilerin Doğu Anadolu’yu ele geçirmek istemeleri ve Şiilik propagandası yapmaları.
SORU:9. Osmanlı Devleti’nin ülke içinde ticareti geliştirmek için aldığı önlemler nelerdir?
CEVAP:Osmanlı devletinde Ticareti canlandırmak için Bazı ülkelere tavizler verilmiştir. Bunlara biz kapitülasyon diyoruz. Ayrıca düşük gümrük vergisi uygulanmıştır. üke içinde ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır.
SORU: 10. Osmanlı millet sisteminin temel esasları nelerdir?
CEVAP:Osmanlı Devleti’nde millet sistemi, devletin adalet ve hoşgörü politikasına dayanan; müslüman olsun gayrimüslim olsun tüm halkın “Osmanlı” sayılması esasına dayanır. yönetime katılmayan, devlete vergi veren halka reaya denirdi. farklı din, dil ve ırka mensup topluluklar reaya sınıfını oluştururdu. Osmanlı Devleti’nde Türkler, araplar, acemler, boşnaklar, arnavutlar müslüman halkı oluşturuyordu. müslümanlar dışında ortodokslar, ermeniler ve yahudiler yaşardı. Ermeniler monofizm adı verilen bir öğretiyi benimsemişlerdi. Ortodoks kilisesi tarafından dinsizlikle suçlanıyorlardı. Ayrı bir patrikliği bulunmaktaydı. Yahudiler ise ağırlıklı olarak ticaretle uğraştıkları için zengin kesimi oluşturmaktaydı.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. İkinci Selim Dönemi’nde Sokollu Mehmet Paşa, Don ile Volga nehirleri arasında küçük gemilerin geçebileceği bir kanal açma girişiminde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Sokollu Mehmet Paşa’nın bu girişimiyle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?
A) Karadeniz ile Hazar Denizi’ni birleştirmek
B) Baharat Yolu’nu kontrol etmek
C) Orta Asya devletleriyle doğrudan ilişki kurmak
D) Kırım Hanlığı’nın güvenliğini sağlamak
E) İran’ı kuzeyden baskı altında tutmak
2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hazinesinin gelir kaynaklarından biri değildir?
A) Paşmaklık toprakların gelirleri
B) Savaşlarda elde edilen ganimetlerin bir bölümü
C) Gümrük gelirleri
D) Bağlı devletlerin gönderdiği vergiler
E) Tuzla ve maden işletmelerinden elde edilen gelirler

3. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u aldıktan sonra yerli ve yabancı bilim insanlarını bu şehirde toplamak
istemesinin nedeni ne olabilir?
A) Yönetimde yabancılardan yararlanmak
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak
C) İstanbul’u kültür merkezi hâline getirmek
D) Sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek
E) Haçlı birliğini parçalamak

4. Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı’nda açılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Darülhadis Medresesi
B) Sıbyan Mektebi
C) Sahnıseman Medresesi
D) Darülkurra Medresesi
E) Enderun Mektebi

5. Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e gelen Baharat Yolu aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir?
A) Otlukbeli
B) Çaldıran
C) Turnadağı
D) Ridaniye
E) Sazlıdere

6. Osmanlı Devleti’nde yargı yetkisi;
I. seyfiye,
II. ilmiye,
III. kalemiye
sınıflarından hangisi ya da hangilerinin yetkisi dâhilindedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

7. I. Dirlik sahibinin köylüyü yargılayabilmesi
II. Köylünün vergi yükümlülüğünün olması
III. Toprağı işleme hakkının babadan oğula geçebilmesiYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tımar sisteminin özellikleri arasında sayılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisinin lonca teşkilatının görevlerinden biri olduğu söylenemez?
A) Ürünlerin fiyatlarını belirlemek
B) Ürünlerin kalite standartlarını belirlemek
C) Ticari davalara bakmak
D) Mesleki eğitim vermek
E) Haksız rekabeti önlemek

9. Aşağıdakilerden hangisinin Cem Sultan İsyanı’nın sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?
A) Osmanlıların Batı seferlerinin kesintiye uğraması
B) Türkler üzerine yeni Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi
C) Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması
D) Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesi
E) Avrupa ülkelerine kapitülasyonlar verilmesi

10. Coğrafi Keşiflerin aşağıda verilen sonuçlarından hangisi Avrupa’da kilisenin gücünün kırılmasında diğerlerine göre daha etkili olmuştur?
A) Sömürge imparatorluklarının kurulması
B) Hristiyanlığın yeni yayılma alanları bulması
C) Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
D) Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması
E) Yeni bitki ve hayvan türlerinin tanınması

11. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin dünya tarihi açısından sonuçları arasında sayılamaz?
A) Asya ve Avrupa’daki Osmanlı topraklarının birleşmesi
B) Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması
C) Derebeyliklerin yıkılma sürecinin hızlanması
D) Rönesans’ın başlaması
E) Avrupalıların yeni ticaret yolları arayışına girmesi

12. Aşağıda Rönesans Dönemi’nde yetişmiş sanatçı ve düşünürlerden bazıları verilmiştir. İlgilendikleri konular ve eserleri dikkate alındığında bu kişilerden hangisi diğerlerinden ayrılır?
A) Rembrandt
B) Velasques
C) Rafael
D) Montaigne
E) Albrecht Dürer


10.Sınıf Tarih Dersi Tuna yayıncılık Cevapları 3. Ünitenin Tamamı
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 97
Kutsal ittifak :2. viyana kuşatmasının ardından Osmanlı devletini Avrupadan atmak amacıyla Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya tarafından kurulan ittifaka verilen addır.
Islahat: Osmanlı İmparatorluğu’nda, gerileme döneminden başlayarak zaman zaman girişilen yenileşme devinimlerine verilen ad
Parlamento : belirli sürelerde ve belirli bir süre için, yurttaşların oylarıyla seçilen milletvekillerinin oluşturduğu, ülkenin yasalarını yapan, devlet bütçesini çıkaran, hükümetini denetleyen ve anayasaya göre daha başka görevleri ve yetkileri bulunan meclis (ya da meclisler).
Meşrutiyet:  bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimidir
Mutlakiyet : Mutlak monarşi, devletin tek bir kişi tarafından hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönetildiği rejim türüdür. Merkezi krallık anlamına ya da padişahın tek elden kendi kararlarıyla yönetimine denir.
Merkantilizm : XV. yüzyıl ile XVIII. yüzyıl arasında egemen olmuş, ticaret burjuvazisinin çıkarlarını öne alan, gönencin üretim alanında değil ticarette ve anamal birikiminde olduğunu öne süren öğreti.
Mültezim : Osmanlı toprak sisteminde açık artırma usulüyle, belirli eyaletleri (Özellikle merkezden uzak olanları) kiraya vermeye iltizam, iltizam sahibi olan kişiye de mültezim denirdi. Bu yolla elde edilen para doğrudan devlet kasasına giderdi. Belli bir ücreti yılın başında devlete verirlerdi ve yıl sonuna kadar topladıkları paralar mültezimlere kalırdı. Eğer zarar ederlerse zararlarını devlet karşılardı. İltizam usulü kiraya verilen eyaletlerde çalışan devlet görevlilerin maaşını devlet karşılardı.
Mukataa : Mukataa hazinenin gelir kaynaklarından biri. Devlete ait bir arazi veya varidatın (gelirin) bir bedel mukabilinde kiraya verilmesi veya geçici olarak temlikidir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 98
SORU:Islahat kavramını tanımlayınız.
CEVAP: Osmanlı İmparatorluğu’nda, gerileme döneminden başlayarak zaman zaman girişilen yenileşme devinimlerine verilen ad.
SORU:Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl boyunca ıslahatlar yapmasına bakarak devletin bu
yüzyıldaki durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:17 yyda genelde maliye ve askeri alanlarda ıslahatlar yapılmıştır. Buda devletin bu alanlarda eksiklik hissetiğinin kanıtudur.
SORU:Osmanlı tımar sisteminin bozulmasının sonuçları neler olabilir?
CEVAP: Bu sorumuzun cevabını daha önce Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri Nelerdir adlı makalemizde vermiştik. Buradan ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz.
SORU: Haritaya bakarak 17. yüzyılda Avrupa’nın siyasi durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:17. yüzyıl, Avrupa devletleri arasındaki ekonomik rekabetin hız kazandığı bir dönem oldu. Bu dönemde Avrupa ekonomisinin ağırlık merkezi Akdeniz kıyılarından Atlas Okyanusu kıyılarına doğru kaydı. Başka bir deyişle Avrupa’nın kuzeyinde bulunan İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler Portekiz, İspanya ve İtalya gibi Güney Avrupa ülkelerine göre ekonomide daha önemli bir konuma yükseldiler.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 101
SORU: Zitvatorok Antlaşması hükümlerine bakarak Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl başlarındaki durumu hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP:Anlaşmanın hükümlerine bakarak Osmanlı devletinin hale güçlü olduğu ve avrupada söz sahibi olduğu bir dönemdir.
SORU: Osmanlı-İran sınırının büyük bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelebilmesinin nedenleri neler olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 102
SORU:Yeniçeri isyanlarının ortaya çıkardığı sonuçlar neler olabilir?
CEVAP: Değerli takipçilerimiz yeniçeri isyanlarından kasıt İstanbul isyanlarıdır. Öncelikle bunu belirtmemiz lazımdır
-Yapılması planlanan ve hedeflenen birçok ıslahat sonuçsuz kalmıştır.
-Yeniçerilerin devlet içindeki otoritesi artmıştır.
-İstanbul’da asayiş ve kamu düzeni bozulmuştur.
-Padişah ve Devlet adamlarının yönetimdeki otoriteleri sarsılmış ve etkinlikleri azalmıştır

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 104
SORU:Yukarıdaki grafikte yer alan verilerden yararlanarak hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP:Grafikten öğrenebileceğimiz bilgiler şunlardır.
1-En çok gümüş üreten ülke
2- En çok gümüş üretilen yıllar.
3-Ülkelerin gümüş üretim istatiskleri

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 106
SORU:Koçi Bey Risalesi’nden alınan bölümlerden hareketle Osmanlı Devleti’nin Duraklama
Dönemi’ne girmesinin nedenleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP1- Sadrazamlık makamının önemi hakkında bilgi vererek bu makamın devlet açısından nasıl olması gerektiğini belitmiştir.
2-Beylik ve beylerbeylik makamlarının atamalarının nasıl olması gerektiğini belirtmiştir.
3-İlmiye sınıfının durumunu ve atamaarın nasıl olması gerektiğini belirtmiştir.
4-Vergi meselesi hakkında tavsiyalerde bulunmuştur.
SORU:Yukarıdaki metne göre Koçi Bey, padişaha hangi önerilerde bulunmuş olabilir?
1-Sadrazamın işine karışmamasını
2-Beylerbeyi atamalarında dikkat etmesini

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 107
SORU:IV. Murat’ın aldığı tedbirler hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?
CEVAP:Sayfa 107’de zaten tedbirler uzun uzun anlatılmış ve bunun sonucunda son cümle Böylece ülke genelinde huzuru ve asayişi sağlayıp orduyu disiplin ve itaat altına aldı. şeklinde sorunun cevabı verilmiştir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 108
SORU: Tımar sisteminin bozulması hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?
CEVAP: Değerli takipçilerimiz daha önce Tımar sisteminin sonuçları nelerdir adlı makalemize bakarak bu sorumuzun cevabını bulabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 109
SORU:Westphalia Antlaşması’nın Avrupa tarihindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Bu Barış süreci Avrupa ve Dünya tarihi açısından çok önemli olan dönüm noktalarından biridir, çağdaş Avrupa tarihinin başlangıcı kabul edilmektedir. Bu barış sürecinden sonra avrupadaki ülkelerin sınırları değişmiş yıllardır avrupada süren savaşlar son bulmaya başlamış, ulus devlet anlayışı ortaya çıkmıştır,

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 110
SORU:“Parlamenter hükûmet” ve “hukukun üstünlüğü” ifadelerinden neler anlıyorsunuz?
CEVAP: Parlamenter hükümet sistemi yasama ve yürütme kuvvetlerinin yumuşak bir şekilde bir birinden ayrılması sonucu oluşan hükümet sistemidir
Hukukun üstünlüğü, temel olarak hukukun bir topluluktaki veya ülkedeki yayılmışlığını ve yetkisinin yüksekliğini ifade eder. Özellikle de devlet ve hükümet yetkisini elinde tutanlara karşı üstünlüğünün altı çizilir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 111
SORU:Newton’ın bu sözünden yola çıkarak bilimin gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Öncelike Newton’un ne söylediğine bakalım. Daha ileriyi göre bildiysem bunu omuzlarından baktığım devlere borçluyum. Bu devlerden biri Galile ise diğeri Kepler’dir. Demiştir. Bune demektir. Bilimde süreklilik esastır. Bilim bir bütündür ve geçmişteki tecrübelerin üstüne yeni koyulan bilgiler sayesinde gelişir.
SORU:Hesap makinesi ve buhar makinesinin icatlarının Avrupa’nın gelişimine etkileri neler
olmuştur?
CEVAP:Buhar makinası Özellikle sanayide ve gemidelerde kullanılmıştır. Busa sanayi devrimine giden yolda yapı taşlarından biridir.
İlk buluna hesap makinasının resmini aşağıya ekliyorum
B. IV. MEHMET DÖNEMİ (1648-1687)

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 112
SORU:Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda yapılan ıslahatlardan beklediği faydaları sağlayamamasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Değerli takipçilerimiz bu sorumuzun cevabını daha önce burada 17. yy ıslahatlarının özellikleri adlı makalemizde paylaşmıştık. Tekrar olmaması adına tekrar buraya yazmıyoruz.
SORU:Evliya Çelebi ve ünlü eseri “Seyahatname” hakkında neler biliyorsunuz?
Evliya çelebi Ünlü bir osmanlı Seyyahıdır. Bu seyahat esnasında yazdığı yazıları yayınladığı esere ise Seyahatname denir. Daha geniş bilgi için Evliya Çelebi kimdir Adlı makalemize bakabilirsiniz.
SORU:Osmanlı maliyesinin 17. yüzyılda açık vermesinin nedenleri neler olabilir?

 10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 114
SORU:Duraklama Dönemi’nde olmasına rağmen Osmanlı Devleti’nin Venedik, Avusturya ve
SORU:Lehistan karşısında kazandığı başarılarla ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 116
SORU:Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması sonrasında Avrupa devletlerine karşı nasıl bir siyaset izlemiş olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 117
SORU:Karacaoğlan’ın şiirinde kullandığı dile bakarak 17. yüzyıl Anadolu Türkçesi hakkında
neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 118
SORU:Sizce Kâtip Çelebi’nin bilim hayatına yaptığı en büyük hizmet ne olmuştur? Neden?
SORU:Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden yararlanılarak 17. yüzyıl hakkında hangi bilgilere ulaşılabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 119
SORU:Lagari Hasan Çelebi ve Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçağın icadından yaklaşık iki asır
önce uçuş denemelerinde bulunmuş olmalarına bakarak bu kişiler hakkında hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
SORU:Uçma denemelerine Osmanlı devlet adamları tarafından yeterince ilgi gösterilmemesinin nedenleri neler olabilir?


10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 121-122
A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
1. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma ÇEHRİN Antlaşması’dır.
2. Osmanlı tımar sistemi 17. yüzyılda yerini İLTİZAM sistemine bırakmaya başlamıştır.
3. Günümüz Osmanlı-İran sınırı büyük ölçüde KASRI ŞİRİN Antlaşması ile çizilmiştir.
4. Osmanlı Padişahı 4.MURAT 1638’de Bağdat’ı yeniden Osmanlı topraklarına
kattığı için “Bağdat Fatihi” adıyla anılmıştır.
5. Osmanlı Devleti, Akdeniz ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla 1669’da GİRİT Adası’nı fethetmiştir.
6. Osmanlı Devleti İSTANBUL Antlaşması ile Rusya’ya İstanbul’da sürekli elçi
bulundurma hakkı vermiştir.
7. 17. yüzyılda yaşayan NEF’İ Osmanlı tarihinin en önemli hiciv şairlerindendir.
8. Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak arasındaki savaşlar KARLOFÇA Antlaşması ile
sona ermiştir.
9. II. Osman HOTİN Savaşı’ndaki disiplinsizliği nedeniyle Yeniçeri Ocağı’nı
kaldırmaya karar vermiştir.
10. Kâtip Çelebi CİHANUMA adlı eserinde dünya coğrafyası hakkında bilgiler vermiştir.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
(D) 1. Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğü sona ermiştir.
(Y) 2. Vaka-i Vakvakiye, Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda çıkan bir eyalet ayaklanmasıdır.
(Y) 3. Otuz Yıl Savaşları Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun zaferiyle sonuçlanmıştır.
(D) 4. Güneş merkezli evren teorisi Kopernik tarafından ortaya atılmıştır.
(D) 5. 17. yüzyıl Avrupa’da Akıl Çağı olarak adlandırılmıştır.
(D) 6. Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından yapılmıştır.
(D) 7. Bucaş Antlaşması Osmanlı Devleti’nin Batı’da topraklarına yeni bir toprak kattığı son antlaşmadır.
(Y) 8. II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Avrupa’da kurulan Kutsal İttifak’a katılan devletlerden biri de Fransa’dır.
(Y) 9. Sultan Ahmet Camii Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır.
(D) 10. Naima, tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınmış Osmanlı bilim insanlarından biridir.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri nelerdir?
CEVAP: Değerli Takipçilerimiz bu sorumuzun cevabını daha önce 17. yy ıslahatlarının özellikleri adlı makalemizde bulabilirsiniz. Bu içerikte bu sorumuzun cevabını bulabilirsiniz.
2. 17. yüzyılda Avrupa’da ekonomi alanında ortaya çıkan merkantilizm düşüncesinin temel esasları nelerdir?
CEVAP: Merkantilizm Özellikleri Nelerdir ? adlı makalemize bakarak bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Cevabımız doğrudur.
3. IV. Mehmet Dönemi’nde Köprülü Mehmet Paşa’nın olağanüstü yetkilerle sadrazamlığa getirilmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: Değerli takipçilerimiz bu sorumuzun cevabını kitabımızda bulmamız mümkündür. sayfa 112’de aşağıdaki satırlar sorumuzun cevabı olacaktır.
Ülkede asayişin bozulduğu, haksızlıkların arttığı, devlet otoritesinin temellerinden sarsıldığı bu hassas dönemin çocuk denebilecek yaştaki IV. Mehmet ile aşılabilmesi mümkün değildi. Bunun üzerine valide sultan, Osmanlı Devleti’ni içte ve dışta düştüğü bu bunalımdan kurtarması için tecrübeli devlet adamı Köprülü Mehmet Paşa’ya sadrazamlık teklifi götürdü
4. 17. yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkilerinin bozulmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Bunun başlıca nedeni, Venediklilerin elinde bulunan Girit Adası’nın Hristiyan deniz korsanlarının barınağı hâline gelmiş olmasıydı. Girit korsanları Türklere ait hac ve ticaret gemilerine saldırıyor, can ve mal kayıplarına neden olarak Osmanlı Devleti’nin Doğu
Akdeniz’deki egemenliğine gölge düşürüyorlardı.
5. İkinci Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:Bu sefer Osmanlı orduları Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın kumandası altındadır. Dönemin padişahı ise 4.Mehmed‘dir. Osmanlı Ordusu 138.000 askerden oluşmaktadır. Aslında Ordu sayısal ve teçhizat bakımından Viyana’yı rahatlıkla ele geçirebilecek güce sahiptir fakat Merzifonlu, Viyana‘ya saldırmaktan ziyade uzun bir kuşatma yapmayı yeğlemiştir… Ve bu durumda Avusturya’nın işine yaramış, bu uzun süren kuşatma sırasında Avusturya Avrupa’dan beklediği güce, desteğe kavuşmuştur. Kısacası bu süre içerisinde Avrupa, Avusturya’nın imdadına yetişebilmiştir. Bir diğer neden, ilk başta seferin aslında Viyana üzerine düşünülmemiş olmasıdır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yakınındaki kişiler tarafından dolduruluşa getirilmesi ve bunun neticesinde de sağlıklı kararlar verememesi de başarısızlığın nedenleri arasında sayılır. Sonuç olarak Viyana 2.kez kuşatılmasına rağmen 2.kez alınamamış, başarısızlığın cezasını Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilerek ödemiştir. Aslında onun idamı da Padişah’tan ziyade Merzifonlu’nun saraydaki rakiplerinin bir eseridir.
6. Karlofça Antlaşması’nın Osmanlı tarihindeki önemi nedir?
CEVAP:Değerli takipçilerimiz Karlofça anlaşması Kısaca Özet makalemizde bu konunun önemine binaen daha önce bahsetmiştik. Bu sebeple Karlofça anlaşması Kısaca Özet makalemize bakabilirsiniz.
7. Sultan Ahmet Camii’nin Osmanlı mimarisindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Sultan Ahmet Camii, Osmanlı Padişahı I. Ahmet tarafından Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. 1609-1616 yılları arasında inşa edilen cami, mavi renkli İznik çinileriyle bezendiği ve kubbelerinin içi mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca Blue Mosque (Mavi Cami) olarak adlandırılmıştır. Sultan Ahmet Camii 17. yüzyılda İstanbul‘da yapılmış Klasik Dönem Osmanlı mimarisinin son büyük eseridir.
8. Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda iltizam uygulamasını yaygınlaştırmak durumunda kalmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Devletin nakit paraya olan ihtiyacnın artması sebebiyle iltizam sistemine geçilmiştir.
9. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda değişen ekonomik şartlar karşısında kendisini korumak için hangi önlemleri almıştır?
10. Otuz Yıl Savaşları’nın diplomasi tarihindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Otuz Yıl Savaşları’yla birlikte, Avrupa’da Katolik Fransa’nın Protestanları desteklemesi örneğinde görüldüğü gibi, devletlerin çıkarları dinsel bağlılıkların önüne geçmeye başladı. Başka bir deyişle Westphalia Antlaşması’yla Avrupa’da kendi yasalarına göre davranan, kendi ekonomik ve siyasal çıkarlarını izleyen, istediği tarafta yer alan, ittifaklar kuran ve bozan modern bağımsız devletler dönemi başladı. Bu yönüyle söz konusu antlaşma, modern diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin de başlangıcı olarak kabul edildi.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesi çeşitli nedenlerle zayıflamaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri olarak gösterilemez?
A) Şehzadelerin sancağa çıkması uygulamasına son verilmesi
B) Devlet görevlerinin rüşvetle alınıp satılması
C) Saray kadınlarının devlet işlerine karışmaları
D) Yöneticilerin yetersiz ve tecrübesiz olmaları
E) Dirliklerin has, zeamet ve tımar adlarıyla bölümlere ayrılması

2. Aşağıda 17. yüzyıl Avrupa tarihi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Rusya’da Batılılaşma hareketi başlamıştır.
B) İngiltere’de Haklar Bildirisi kabul edilmiştir.
C) Yedi Yıl Savaşları yapılmıştır.
D) Almanya, Otuz Yıl Savaşları’ndan yenilerek çıkmıştır.
E) İngiltere’de meşrutiyet yönetimine geçilmiştir.

3. I. Yeniçerilerin sayısının artması
II. Savaşların yenilgiyle sonuçlanması
III. Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 17. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasının nedenleri arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Yeniçeri Ocağının bozulması
B) Padişahların yetersizliği
C) Azınlıkların bağımsızlık istekleri
D) Gelirlerin azalması
E) Beşik ulemalığı uygulamasının başlaması

5. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde tahta geçme usulündeki belirsizliğin giderilmesine yönelik düzenlemelerden biri olduğu söylenebilir?
A) Sancağa çıkma uygulamasına geçilmesi
B) Ülke hanedanın ortak malıdır, anlayışının benimsenmesi
C) Devşirme sisteminin başlatılması
D) Ekber ve erşed sistemine geçilmesi
E) Kardeş katli kanununun çıkarılması

6. Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda yapılan ıslahatlar geçici bir rahatlama sağlamış ancak devletin karşı karşıya bulunduğu sorunlara kalıcı ve köklü çözümler getirememiştir. Bu durumun en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahatların sorunların nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik olmaması
B) Sorunların şiddet kullanılarak çözülmeye çalışılması
C) Yabancı devletlerin isyancıları kışkırtmaları
D) Halkın ıslahatlara destek vermemesi
E) Islahatların kişilere bağlı kalması

7. I. Celâli İsyanlarıyla karşı karşıya kalmıştır.
II. Avrupa karşısında geri çekilme sürecine girmiştir.
III. Mali alanda ıslahat yapmaya karar vermiştir.
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri
Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatması’nda uğradığı başarısızlık sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda uygulamaya başladığı iltizam sisteminin sonuçlarından biri olduğu söylenemez?
A) Mültezimlerin ortaya çıkması
B) Tarımsal üretimin azalması
C) Köyden kente göçün artması
D) Yeniçeri Ocağının bozulması
E) Ücretli asker sayısının artması

9. Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Askerlere ayarı düşük akçe ile maaş ödenmesi
B) Rüşvet ve kayırmanın yaygınlaşması
C) Tımarların adaletsiz şekilde dağıtılması
D) Savaşların uzun sürmesi veya yenilgilerle sonuçlanması
E) Eyaletlerdeki yöneticilerin keyfî uygulamaları

10. Katolik Avusturyalıların baskıları altında bulunan Macarlar 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nden yardım istemişlerdir.
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) II. Viyana Kuşatması’na
B) Girit Adası’nın kuşatılmasına
C) Vasvar Antlaşması’nın imzalanmasına
D) Osmanlı Devleti’nde padişah değişikliğine
E) Macaristan’ın Osmanlı topraklarına katılmasına


10. Sınıf Tarih Dersi Tuna Matbaacılık 4. Ünite Kitap Cevapları
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 123
Aydınlanma:
Modernizm:
İhtilal:
İnkılap:
Babıali:
Eşraf:
Âyan:
Malikâne:
Esham:
Sömürgecilik:

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 124
SORU: 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Batılı devletler arasındaki diplomasi trafiğinin
hızlanmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Bu dönemde devletler kendi menfaatleri için birlikler kurmuşlardır. Ders kitabımızın 124 sayfasında bu durumdan etraflıca bahsedilmiştir. Hadi bakalım tembellik yok. Sayfa 124 en son paragrafı okuyoruz.
SORU:18. yüzyıl Avrupa haritasında önceki yüzyıllara göre hangi değişiklikler dikkat çekmektedir?Bu değişikliklerin nedenleri neler olabilir?
CEVAP:18. yüzyılda Avrupa’nın belli başlı devletleri Fransa, İngiltere, İspanya, Prusya, Lehistan, İsveç ve Rusya idi (Harita 4.1). Bu merkezî krallıkların yanı sıra Avrupa’da değişik hanedanlar tarafından yönetilen prenslikler de hüküm sürüyordu. Almanya ve İtalya’da ise henüz siyasi birlik sağlanamamıştı.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 125
SORU:18. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü destekleyerek ulaşmak istediği amaçları neler olabilir?
CEVAP:Sömürgelerine giden yol üzerinde stratejik önem taşıyan ve gelişen sanayisi için gerekli ham madde kaynaklarına sahip olan Osmanlı Devleti ile de diplomatik ilişkiler kurdu. İngiltere, Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolun güvenliğini tehlikeye düşüreceği için Rusya’nın Balkanlar ve Boğazlar üzerinden Akdeniz’e inmesini istemiyordu. Bu nedenle 1791 yılından itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikası izleyen İngiltere, Mısır’ı işgal eden Fransa’ya karşı da Osmanlı Devleti’ni destekledi.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 126
SORU:Lale Devri hakkında neler biliyorsunuz?
CEVAP:Değerli takipçilerimiz daha önce Lale devri hakkında kısa bilgiler adlı makalemizde bu konuda hakkında geniş bilgi vermiştik. Dilerseniz oradan takip edebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 127
SORU:Prut Savaşı’nda kazandığı başarının Osmanlı Devleti’nin dış politikası üzerindeki etkileri neler olabilir?
CEVAP:18 yy başında kazanılan bu zafer Osmanlı açısından son derece önemli olmuştur. Osmanlı devleti Kaybettiği toprakları geri kazanabilme umudunun tekrar diriltmiştir. Böyle bir umuda kapılan Osmanlı dış politikada tekrar aktif olmuştur.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 128
SORU: Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa Sefaretnamesi’nde yer verdiği izlenimlerin Osmanlı Devleti ve toplumunda ortaya çıkarabileceği değişimler neler olabilir?
CEVAP:28 Mehmet Çelebi Avrupada İzlenimlerini yazması Osmanlı halkının Avrupalı yaşam tarzını yakından tanımasına olanak sağlamıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 130
SORU: Düşünce ve bilim hayatındaki gelişmelerin ekonomiye etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Sevgili öğrenciler Düşünce ve bilim dünyasındaki gelişmelerin Ekonomiye katkısı vardır. Örneğin Bilim alanındaki gelişme olan Buhar gücü Sanayi inkılabına ortam hazırlamıştır. Sizlerde günümüz de bir çok teknolojiyi düşünürek ekonomiye etkisini rahatlıkla görebilirsiniz.
SORU: 18. yüzyılın Avrupa tarihine “Aydınlanma Çağı” adıyla geçmesinin nedenleri neler
olabilir?
CEVAP:Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdir. Batı toplumunda 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen, akılcı düşünceyi eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, ön yargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel gelişimi kapsayan dönemi tanımlar.
SORU: Yukarıdaki metin ünlü Alman filozofu Immanuel Kant’ın (İmanuel Kant) (1724-1804) “Aydınlanma Nedir? (1784)” adlı makalesinden alınmıştır.Metindeki ifadelerden hareketle Kant’ın şikâyetleri ve insanlardan beklentilerinin neler olduğu konusunda hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP:tembellik ve korkaklık

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 131
SORU:Aydınlanma Çağı düşünürlerinin Avrupa ve dünya tarihinin akışını değiştirebilecekleri
söylenebilir mi? Neden?
CEVAP:Elbette değiştirmişlerdir de zaten. Avrupanın Bu zaman kadarki doğmatik düşünce sistemlerini terk etmişlerdir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 133
SORU:Yukarıdaki haritayı incelediğinizde sömürgeciliğin günümüz dünyasına yansımaları
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Bu sorunun cevabı kısa olmasa da yine de şunları söyleyebiliriz. Sömürgeci devletlerden başlıcaları ingilizler ve ispanyollardır. Bu devletler gittikleri yerlerde kendi kültürlerini ve dillerini de götürmüşlerdir. Haritaya dikkatli bakarsanız sömürü altına giren devletlerin o devletlerin dillerini konuştuğunu görürsünüz. Günümüzde hala sömürgeci devletlerin etkisi altında olan afrika devletleri bulunmaktadır.
SORU:Sanayi İnkılabı ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sömürgecilik hareketinin devletler
arası ilişkilere etkileri neler olmuştur?
CEVAP:Sömürgecilik rekabetine girilmiştir. Buda silahlanma yarışına neden olmuştur. Bunun sonucunda savaşlar yaşanmıştır ki bu savaşların en büyüğü 1. dünya savaşıdır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 134
SORU:Sanayi İnkılabı’nın İngiltere’de başlamış olmasının bu ülkenin gelecekteki siyasi, sosyal ve ekonomik gelişimine etkileri konusunda hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?CEVAP: İngiltere 18. yüzyılda hızla güçlendi ve topraklarını Fransa ve İspanya aleyhine genişleterek büyük bir sömürge imparatorluğu kurdu. Ayrıca demokrasisini daha da geliştirerek iç yapısını kuvvetlendirdi. Kıtalara yayılmış geniş toprakları, güçlü donanması ve siyasi nüfuzu ile İngiltere bu dönemde “ufuklarında güneş batmayan imparatorluk” hâline geldi. İngiltere Avrupa’daki güç dengesinin Fransa lehine bozulmaması için bu devlete karşı Rusya, Prusya ve Hollanda ile ittifaklar yaptı. Diğer yandan sömürgelerine giden yol üzerinde stratejik önem taşıyan ve gelişen sanayisi için gerekli ham madde kaynaklarına sahip olan Osmanlı Devleti ile de diplomatik ilişkiler kurdu. İngiltere, Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolun güvenliğini tehlikeye düşüreceği için Rusya’nın Balkanlar ve Boğazlar üzerinden Akdeniz’e inmesini istemiyordu. Bu nedenle 1791 yılından itibaren Rusya’ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikası izleyen İngiltere, Mısır’ı işgal eden Fransa’ya karşı da Osmanlı Devleti’ni destekledi.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 135
SORU:Rusya’nın dış politika amaçlarından hangileri doğrudan Osmanlı Devleti’ni ilgilendirmektedir? Neden?
CEVAP: Rusyanın temelde üç amacı vardır. Bunları kısaca aşağıdaki paragrafta anlattık.
1-Sıcak denizlere inmek isteyen Ruslar bu amaçla öncelikle Karadeniz’e açılan bir kapı konumundaki Kırım’a göz diktiler. 2-Diğer yandan Lehistan üzerinde nüfuz sahibi olarak Balkanlarda yaşayan Osmanlı uyruğundaki Ortodokslarla doğrudan temas kurmaya çalıştılar. 3-Bir yandan da İran’daki iç karışıklıklardan yararlanarak sınırlarını Kafkasya ve Azerbaycan’a doğru genişlettiler
SORU:Belgrad Antlaşmaları sırasında Fransa’nın Osmanlı Devleti lehine ara buluculuk yapmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Osmanlı devletine yardım ederek devletler arenasında söz sahibi olduğunu göstermek ve Osmanlıdan ayrıcalıklar elde etmek için. Nitekim bundan sonra Osmanlıdan kapitülasyon almayı başarmıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 137
SORU:Yukarıdaki haritayı incelediğinizde Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmek istemesinin nedenleri
neler olabilir?
CEVAP: Rusyanın temel amaçlarından biride Karadenize açılmaktır. Bunun için klit nokta kırımdır. Bunu haritda rahatlıkla görebiliriz.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 138
SORU:Amerika Birleşik Devletleri’nin günümüz dünyasındaki yeri ve önemi hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Amerika birleşik devletleri Tüm diğer güçlü devletlere göre farklı kıtada olmasına rağmen dünyanın yönetiminde söz sahibidir. Hatta bazı bilim adamları Dünyanın jandarması olarak ifade ederler. Dünyada üretilen teknolojinin büyük bir bölümü Amerika kökenli şirketlerdir. Amerikanın tekonolojisi gibi askeri gücü ve ekonomisi de güçlüdür.
SORU:Amerikalılar Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiltere dışındaki diğer Avrupa devletlerinden destek almış olabilirler mi? Neden?
CEVAP: Elbette almış olabilirler. Çünkü ingiletere gibi güçülü bir devlete karşı bunu yapmaları şarttır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 139
SORU:Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nin demokrasi ve insan haklarının gelişim sürecine katkıları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Demokrasi ve İnsan haklarının gelişimi açısından bir kilometre taşıdır diyebiliriz. Dönüm noktasıdır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 140
SORU:Yukarıdaki açıklamalardan hareketle Fransız aydınlarının istedikleri devletin genel
özellikleri hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 141
SORU:Fransız İhtilali’nin birçok tarihçi tarafından Yeni Çağ‘ın sonu Yakın Çağ’ın başlangıcı
olarak kabul edilmesinin nedenleri neler olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 142
SORU:“Fransız İhtilali’nin etkileri günümüz dünyasında da devam etmektedir.” diyen bir tarihçi bu iddiasını kanıtlamak için hangi örnekleri verebilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 143
SORU:Osmanlı Padişahı III. Selim hakkında neler biliyorsunuz?
SORU:Nizamıcedit ıslahatları hakkında bir araştırma yapınız.
SORU:Haritadaki sınırlardan yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin önceki yüzyıllar ile 18. yüzyılın
sonlarındaki durumunu karşılaştırınız.
SORU:Yukarıdaki metne göre Rusya’nın dış politika hedefleri nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 144
SORU:III. Selim’in ıslahatlarına başlamadan önce bir danışma meclisi oluşturmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Önemli bir konuda tek başına karar almamak için.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 145
SORU:III. Selim’in ıslahat anlayışını önceki dönemlere hâkim olan ıslahat anlayışlarıyla karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:O avrupalı devletlerle ilişki içerisine girmiş ve avrupa başkentlerine elçiler göndermiştir. Nizamı cedit adı altında ıslahatlar yapmıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 146
SORU:Yukarıda anlatılan gelişmeleri dikkate aldığınızda Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri
karşısında izlediği denge siyasetinin esasları hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP:Osmanlı devleti Avrupalı devletlerin çıkar ilişkilerinde faydalanarak denge siyaseti gütmüştür.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 147
SORU:18. yüzyılda Batılı devletlerle kurduğu ilişkiler Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminde
ne gibi değişiklikleri ortaya çıkarmış olabilir?
CEVAP:Avrupai tarzda askeri okullar açılmıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 148
SORU:Osmanlı Devleti’nin mali sorunlarını gidermek için bulduğu çözümler konusundaki
değerlendirmeleriniz nelerdir?
CEVAP:Bu incelemeleri O dönemin ünlü bilim adamları yapmışlardır. Bu sebeple teşhisler doğrdur. Ancak uygulamada sanırım sorunlar oluşmuştur.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 149
SORU:18. yüzyıl Osmanlı ıslahatlarının askerî ve teknik alanlarda yoğunlaşmasının nedenleri
neler olabilir?
CEVAP:Bu dönemde Osmanlı Avrupadan geri kaldığının farkına varmıştır. Bunun sebebini de Askeri ve teknik alanda bulmuştur. Bunun için ıslahatlar bu alanda yağunlaşmıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 150
SORU:Matbaa Osmanlı toplumunun kültür hayatında hangi değişiklikleri ortaya çıkarmış olabilir?
CEVAP:Değerli takipçilerimiz bunun için sizlere daha önce hazırladığımız Matbaa Hakkında Her şey Ders notu makalemize bakabilirsiniz.
SORU:Levni’nin minyatürlerini Klasik Dönem Osmanlı minyatürleriyle karşılaştırdığınızda
aralarındaki benzerlik ve farklılıklarla ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Klasik dönemde daha çok savaş ve padişahların yaşamı konu alınırken levni ise Lale devrinin de etkisi ile eğlence hayatına da yermiştir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 152
SORU:Osmanlıların, başka ülkelerin değil de daha çok Avrupa ülkelerinin müziğinden etki lenmelerinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP:İlişkilerinin daha çok Avrupa Ülkeri ile olmasındandır

SORU:Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin kültürel etkileşimdeki rolü hakkında hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

CEVAP: Ülkeler arasındaki olumlu siyasi ilişkiler iki ülkenin birbirini daha yakından tanımasına olanak sağlamaktadır. Bu dönemde Osmanlı devleti bir çok Avrupa Ülkesi ile siyasi ilişki içerisine girmiştir. Başkentlerine elçiler göndermiştir.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 153-154
A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
1. 18. yüzyılda Avrupa devletleri dış politikada Makyavelizm adı verilen amaca
ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu anlayışıyla hareket etmişlerdir.
2. İsveç Kralı Demirbaş Şarl Poltava Savaşı’nda Rus Çarı I. Petro’ya yenilerek Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır.
3. 18. yüzyıl Avrupa’da Aydınlanma  Çağı adıyla tarihe geçmiştir.
4. 1740 Kapitülasyonları Fransa’ya Belgrad Antlaşmaları’ndaki ara buluculuğu
karşılığında verilmiştir.
5. Osmanlı Devleti donanması, 1770’de Çeşme Limanı’na baskın yapan Rus donanması
tarafından yakılmıştır.
6. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Amerikan kolonilerine George Washington liderlik yapmıştır.
7. 1815 Viyana Kongresi, Avusturya Başbakanı Metternich başkanlığında toplanmıştır.
8. III. Selim yapmayı düşündüğü ıslahatların giderlerini karşılamak amacıyla İradıcedit
adıyla yeni bir hazine kurmuştur.
9. Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda Esham adı verilen uygulamayla iç borçlanmaya
gitmek zorunda kalmıştır.
10. Lale Devri Patrona Halil  İsyanı’yla sona ermiştir.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) 1. İhtilal Savaşları Fransa’nın zaferiyle sonuçlanmıştır.
(Y) 2. Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmiştir.
(D) 3. Grek Projesi’nin amacı, İstanbul’u Türklerden alarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktır.
(D) 4. İlk buhar makinesi Fransız mucit Denis Papen tarafından icat edilmiştir.
(Y) 5. Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaası Nizamıcedit Dönemi’nde kurulmuştur.
(Y) 6. Sanayi İnkılabı Fransa’da başlamıştır.
(Y) 7. Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması ile Avusturya’ya bıraktığı yerleri Pasarofça Antlaşması’yla geri almıştır.
(D) 8. İngiltere 1783 Versailles Antlaşması’yla Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını tanımıştır.
(Y) 9. Fransız İhtilali bazı tarihçiler tarafından Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
(D) 10. Mühendishane-i Berr-i Hümayun III. Selim Dönemi’nde kurulmuştur.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini örnekler vererek açıklayınız.
2. 1740 Kapitülasyonları hangi özelliğiyle daha önce verilen kapitülasyonlardan ayrılmaktadır.
3. Sanayi İnkılabı’nın İngiltere’de başlamış olmasının nedenleri nelerdir?
4. Lale Devri ıslahatları hangi yönleriyle 17. yüzyılda yapılan ıslahatlardan ayrılır?
5. 18. yüzyıl içinde Osmanlı Devleti’nin dış politikasında meydana gelen değişim ve bu değişimin gerekçeleri  hakkında neler söyleyebilirsiniz?
6. Aydınlanma Çağı düşünürlerinin ortaya koyduğu “Aydınlanma Felsefesi”nin etkilerinin neler olduğunu örnekler vererek açıklayınız.
7. Rusya ve Avusturya’nın gerçekleştirmek istedikleri Dakya Projesi’nin amaçları nelerdir?
8. Yedi Yıl Savaşları ile Amerikan kolonilerinin İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesi başlatması arasında bir ilişki var mıdır? Neden?
9. Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasında etkili olduğunu öne süren bir tarihçi bu iddiasını hangi sözlerle açıklayabilir?
10. Osmanlı Devleti’nde âyanlığın ortaya çıkmasına yol açan gelişmeler nelerdir?

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Osmanlı Devleti, 18. yüzyılın başlarından itibaren Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemiştir.
Buna göre 1699-1718 yılları arasında Osmanlı Devleti;
I. Avusturya,
II. İran,
III. Venedik
devletlerinden hangisi ya da hangileriyle mücadele etmiş olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

2. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanma esasına dayalı denge siyaseti izlemiştir. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki hareketlerinden hangisi bu durumun bir kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Askerî alandaki ıslahatlarda yabancı uzmanlardan yararlanması
B) Avrupa ülkelerine eğitim almak üzere öğrenciler göndermesi
C) Mısır’ın işgali üzerine Rus donanmasına Boğazlardan geçiş izni vermesi
D) Önemli Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler açması
E) Rusya’ya ilk kez kapitülasyonlar tanıması

3. Lale Devri’nde ;
• İlk Türk matbaası açıldı.
• Avrupa ülkelerine geçici elçilik heyetleri gönderildi.
• Kumaş, çini ve porselen imalathaneleri açıldı.
• İlk defa çiçek aşısı uygulandı.
• Kâğıt imalathanesi kuruldu.
Buna göre, Osmanlı Devleti’nin Lale Devri’nde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yaptığı söylenemez?
A) Askerlik
B) Tıp
C) Ekonomi
D) Devlet yönetimi
E) Kültür hayatı

4. Avusturya, 1787-1792 Osmanlı-Rus, Avusturya Savaşları sırasında Fransız İhtilali’nin çıkması üzerine Ziştovi Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Avusturya’nın bu davranışının nedeni ne olabilir?
A) Osmanlı Devleti’nin Fransa ile ittifak kurması
B) İhtilalin yaydığı fikirlerin kendi ülkesine sıçrayacağını düşünmesi
C) Fransa’nın Avusturya’ya savaş ilan etmesi
D) Fransa’da kurulan cumhuriyet yönetiminin savaşa karşı olması
E) Osmanlı Devleti’ni yenemeyeceğini anlaması

5. Çeşme Vakası, Osmanlı Devleti’ni hangi alanda ıslahat yapma ihtiyacı duymasına neden olmuştur?
A) Denizcilik
B) Yönetim
C) Diplomasi
D) Eğitim
E) Maliye

6. 1739 tarihli Belgrad Antlaşması’yla;
• Belgrad, Osmanlı Devleti’ne geri verilecek,
• Rusya, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacaktı.
Bu hükümlere göre;
I. Karadeniz bir Türk gölü olarak kalmıştır.
II. Osmanlıların Avrupa’daki geri çekilişi sona ermiştir.
III. Osmanlı Devleti Rusya ile ittifak kurmuştur. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in Avrupa’nın askerî ve teknik alanda üstünlüğünü kabul ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilemez?
A) Yabancı ders kitaplarından yararlanılması
B) Ordunun eğitimi için Fransa ve İsveç’ten subaylar getirtmesi
C) Mühendishane-i Berr-i Hümayunda Fransızca dersler verdirmesi
D) Yerli malı kullanımını teşvik etmesi
E) Nizam-ı Cedit ordusuna Avrupa tarzı talimler yaptırması

8. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Rusya’ya;
I. Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapabilme hakkı tanımıştır.
II. İstediği yerlerde konsolosluk açabilme hakkı vermiştir.
III. Savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir.
Rusya bu maddelerden hangisi ya da hangileriyle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma imkânı elde etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

9. I. Özgürlük ve bağımsızlık insanlara Tanrı tarafından verilmiştir.
II. Bütün insanlar eşit doğarlar.
III. Hükûmetleri değiştirme hakkı sadece halka aittir.
Amerikan Bağımsızlık Mücadelesi sırasında toplanan II. Filedelfiya Kongresi’nde kabul edilen bu kararların hangisi ya da hangilerinde millî egemenlik ilkesi vurgulanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

E) II ve III

10. Sınıf Tarih Dersi Tuna Matbaacılık 5. Ünite Kitap Cevapları
10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 155
TANZİMAT:  Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerif-î’nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır
PANSLAVİZM: Panslavizm, Rusya’nın, özellikle Çarlık döneminde uyguladığı, varsayımsal Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir.
PANTÜRKİZM: Pantürkizm. Bütün Türkleri tek bir çatı altında toplama fikri ve uğraşısıdır.
Panislamizm: İslam Birliği Demektir
OSMANLICILIK: Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlar
BATICILIK: Osmanlı İmparatorluğunun Batı karşısında geri kalmış olduğunu vurgulayarak, devletin devamlılığı için her tür alanda Batı medeniyetinin örnek alınmasını ve avrupa devletleri ile yakın ve iyi ilişkiler kurulmasını zorunlu kılar
KANUNUESASİ: Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876‘da ilan edilmiş
MECLİSİMEBUSAN:Osmanlı İmparatorluğu’nda, 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa’ya (Kanuni Esasi) göre kurulmuş ve I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır
FIRKA:Sözlükte “bölüm, insan grubu, ayırma, topluluk, parti ve tümen” gibi anlamlara gelen fırka, terim olarak, İslâm fikir tarihinde siyasî düşünce veya itikadî telakkilere sahip bulunan mezhep anlamındaki düşünce akımı ve grupları demektir. PARTİ
MİLLİYETÇİLİK: Milliyetçilik, ulusçuluk, ulusalcılık ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 156
SORU: Sened-i İttifak’ın Osmanlı tarihindeki önemi hakkında bir araştırma yapınız.
Sened-i İttifak (1808): Alemdar Mustafa’nın çabası ile Padişah ve ayanlar arasında imzalanan anlaşmadır. Anlaşmaya göre padişah ayanların varlık ve haklarını tanıyacak, ayanlarda padişahın otoritesini tanıyacaktı. Ve devlete kendi bölgelerinde çıkan olaylarda, vergi ve asker toplamaya yardım edeceklerdi. Bu belge hükümdarın yetkilerini kısıtlaması yönüyle Magna Carta’ya benzemektedir. Çünkü padişah otoritesini ayanlar ile paylaşmıştır. Bu anlaşma ile padişah otoritesi sarsılmış, yetkileri kısıtlanmış ve başka bir otoriteyi tanımıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 157
SORU: Yukarıdaki metne göre 19. yüzyılda büyük devletler arasındaki rekabetin ana nedenleri nelerdir?
CEVAP:Sömürgecilik ve hammadde yarışı

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 158
SORU: Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı fikir akımlarının Osmanlı Devleti’ne olan olumlu
ve olumsuz etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Değerli aarkadaşlar bunun için daha önce hazırladığımız fransız ihtilalinin osmanlıya olumlu ve olumsuz etkileri adlı makalemize bakabilirsiniz.
SORU: Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkileri neler olmuştur?
CEVAP:Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkileri adlı makalemize bakabilirsiniz.
SORU: Sened-i İttifak’ın Türk demokrasi tarihindeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Sened-i İttifak (1808): Alemdar Mustafa’nın çabası ile Padişah ve ayanlar arasında imzalanan anlaşmadır. Anlaşmaya göre padişah ayanların varlık ve haklarını tanıyacak, ayanlarda padişahın otoritesini tanıyacaktı. Ve devlete kendi bölgelerinde çıkan olaylarda, vergi ve asker toplamaya yardım edeceklerdi. Bu belge hükümdarın yetkilerini kısıtlaması yönüyle Magna Carta’ya benzemektedir. Çünkü padişah otoritesini ayanlar ile paylaşmıştır. Bu anlaşma ile padişah otoritesi sarsılmış, yetkileri kısıtlanmış ve başka bir otoriteyi tanımıştır.

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 159
SORU: Askerî ve sivil tıp okullarının açılması Osmanlı toplumunda hangi değişiklikleri meydana getirmiş olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 160
SORU: Takvim-i Vekayi’nin yayımlanmasının Osmanlı toplumuna sağladığı yararlar neler olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 162
SORU: Yunanlılar Megali İdea’yı gerçekleştirmeye yönelik olarak tarih boyunca hangi girişimlerde bulunmuşlardır?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 163
SORU: Rusya’nın Pontus faaliyetlerini desteklemesinin nedenleri neler olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 164
SORU: Yunanistan’ın Anadolu’ya yönelik yayılmacı emellerine karşılık ülkemizin takip edeceği dış politikanın esasları neler olmalıdır? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 165
SORU: Viyana Kongresi kararlarının tam olarak uygulanamamasına bakarak 19. yüzyılda Avrupa ülkelerindeki siyasi, sosyal ve ekonomik durum hakkında hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 166
SORU: Batılı devletlere göre Şark Meselesi’nin çözüldüğünü ve artık tamamen gündemden kalktığını söyleyebilir misiniz? Neden?
SORU: Mehmet Ali Paşa Ayaklanması ile Sırp ve Yunan isyanları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 167
SORU: Mısır sorununda Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yardım etmesinin nedenleri neler
olabilir?
SORU: Askerî ve siyasi olayların ekonomiye etkisine başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
SORU: Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın maddelerinden hareketle Osmanlı ekonomisi
hakkında hangi yorumlarda bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 168
SORU: Mehmet Ali Paşa İsyanı sırasında yaşananlardan yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin o günlerde içinde bulunduğu durum hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 169
SORU: Tanzimat Dönemi Osmanlı devlet adamlarının yukarıdaki metinde anlatılan uygulamalara geçmeye ihtiyaç duymalarının nedenleri neler olabilir?
SORU: Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın ilanı ile Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda uyguladığı denge politikası arasında bir ilişki kurulabilir mi? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 171
SORU: Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulması Osmanlı Devleti’nin dış politikasını hangi yönde etkilemiş olabilir? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 172
SORU: Padişah Abdülaziz’in Avrupa seyahati hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 173
SORU: Mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet yönetimlerinin özelliklerini açıklayınız.
SORU: Ermeni Meselesi hakkında neler biliyorsunuz?
SORU: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük
ve Batıcılık gibi fikir akımlarının ortak amaçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
SORU: Jön Türklerin düşüncelerinin Osmanlı Devleti’ni yıkılıştan kurtarıp kurtaramayacağı konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 174
SORU: Osmanlı Devleti, Mecelle’yi hazırlayarak hangi eksiklikleri gidermek istemiştir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 175
SORU: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yaşanan göç hareketlerinin Osmanlı Devleti açısından ortaya çıkarabileceği sonuçlar neler olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 176
SORU: Berlin Antlaşması’nı Ayastefanos Antlaşması ile karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 178
SORU: Batılı devletlerin bu tutumlarıyla ilgili olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 179
SORU: Bogos Nubar Paşa’nın yukarıdaki demeciyle ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 180
SORU: İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri meşrutiyet yönetiminin hangi özelliği ile dağılmayı önleyebileceklerini düşünmüş olabilirler?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 181
SORU: İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte insanların büyük bir heyecan ve mutluluk duymasının nedenleri neler olabilir?
SORU:Gazetedeki haberden hareketle İkinci Meşrutiyet’in ilan edildiği günlerde insanların gazeteye
olan taleplerinde bir artış meydana geldiği söylenebilir mi? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 182
SORU:Osmanlı Devleti’nin demir yolu yapma ve işletme hakkını yabancı şirketlere vermesi hangi
sonuçlara yol açmış olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 184
SORU:Dönemin şartları dikkate alındığında size göre yukarıdaki fikir akımlarından hangisi daha
gerçekçi ve geçerlidir? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 185
SORU:Tarih boyunca görülen göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
SORU:Basın-yayın organlarının bir ülke için önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
SORU:II. Abdülhamit’in dışarıdan Osmanlı topraklarına doğru gerçekleşen göçler konusundaki düşünceleriyle ilgili hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 187
SORU:Osmanlı toplumunda 19. yüzyılda görülen Batılılaşma hareketi geleceğe yönelik olarak hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?
SORU:Basının bir ülke için önemi konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 188
SORU:Yukarıda anlatılanlara göre kadınlar hangi haklarından yoksun bırakılmıştır?
SORU:Tevfik Fikret, yukarıdaki paragrafta geçen sözleriyle hangi mesajları vermek istemiş olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 189
SORU:Kadın hakları konusunda ülkemizde yaşanan yukarıdaki gelişmeler geleceğe yönelik olarak hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 190
SORU:Padişah Abdülmecit’in eğitim konusundaki görüşlerine ilişkin olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 191
SORU:Yukarıdaki listede yer alan okullara bakarak Osmanlı eğitim sisteminin hedefleri ve Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 192
SORU:Yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında okullar açmalarının nedenleri neler olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 194
SORU:Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda güzel sanatlar alanında yaşanan değişim başka hangi alanlarda, ne gibi değişiklikleri beraberinde getirmiş olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 195
SORU:Müzik, eğlence ve spor alanında Osmanlı Dönemi’nde yaşanan gelişmelerin günümüze yansımaları neler olmuştur?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 196
SORU:Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’nın Birinci Dünya Savaşı’na olan etkileri nelerdir?
SORU:Atatürk’ün ülkemize ve milletimize yaptığı hizmetlere bakarak onun kişilik özellikleriyle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
SORU:Mustafa Kemal ve arkadaşlarının her türlü tehlikeyi göze alarak gizlice Trablusgarp’a gitmelerine bakarak onların kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 197
SORU:Sizce büyük devletler Ege adalarıyla ilgili olarak nasıl bir karar vermiş olabilirler? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 203
SORU:Enver Paşa’nın yerinde siz olsaydınız böyle bir durumda hangi kararı verirdiniz? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 204
SORU:Tehcir Kanunu’nun çıkarılış amaçları nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 206
SORU:Lozan Antlaşması’nın 40 ve 61. maddelerinden hareketle Ermenilerin ülkemizden istekleri
konusunda hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 207
SORU:Yukarıdaki gazetelerde gördüğünüz terör haberlerine ilişkin duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 208
Yukarıda belirtilen Ermenilerin sevk ve iskânına yönelik tehcir uygulamasının bir soykırım
olmadığı yönündeki kanıtlara başka hangilerini ekleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 209
Harita üzerinde verilen bilgilere bakarak Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki
durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 210
İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’nı geçememeleri hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 211
Almanya ve müttefikleri Wilson İlkeleri’nden hangilerine güvenerek ateşkes istemiş olabilirler? Neden?
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli hükmü hangisidir? Neden?

10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 214
• Yukarıda anlatılanlardan hareketle Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu söylenebilir?
• Yukarıdakiler dışında Atatürk’ün başka hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz?


10. Sınıf Tarih Kitabı Tuna Matbaacılık Cevapları sayfa 215-216
A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
1. Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletlerinin ……………………………………………. Cephesi’ndeki başarısızlıkları üzerine Rusya’da ihtilal çıkmıştır.
2. Osmanlı Devleti ……………………………………….. Antlaşması’na göre Oniki Ada’yı geçici olarak İtalya’ya bırakmıştır.
3. Osman Hamdi Bey, Padişah II. Abdülhamit’in emriyle İstanbul’daki …………………………………. Müzesini kurmuştur.
4. Kuzey Afrika’da bir Osmanlı toprağı olan Tunus 1830’da ………………………………………… tarafından işgal edilmiştir.
5. Rusya ………………………………… Antlaşması’nın 61. maddesine göre Osmanlı Devleti’ne, Ermenilerin bulunduğu
yerlerde ıslahat yapma yükümlülüğü getirmiştir.
6. Osmanlı Medeni Kanunu ……………………………………………. Paşa tarafından hazırlanmıştır.
7. Viyana Kongresi’nden sonra Avrupa’da başlayan monarşilerin yeniden güçlenmesi sürecine ……………………… ……… Dönemi adı verilmiştir.
8. Rumlar ……………………………………. Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
9. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı Padişah ……………………………………… zamanında yapılmıştır.
10. Osmanlı Devleti, Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini almak için bu devletle …………………………………Antlaşması’nı imzalamıştır.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız
( ) 1. Sened-i İttifak III. Selim Dönemi’nde imzalanmıştır.
( ) 2. Osmanlı Devleti, Paris Antlaşması’yla bir Avrupa devleti sayılmıştır.
( ) 3. Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının etkisinde kalarak bağımsızlık amacıyla ayaklanan ilk topluluk
Rumlardır.
( ) 4. Osmanlı Devleti için “hasta adam” ifadesi Rus Çarı I. Nikola tarafından kullanılmıştır.
( ) 5. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti anayasal düzene geçmiştir.
( ) 6. Sultan Abdülmecit seyahat amacıyla Avrupa’ya giden ilk Osmanlı padişahıdır.
( ) 7. Dömeke Meydan Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılmıştır.
( ) 8. Kanun-ı Esasi’ye göre Osmanlı Mebusan Meclisi halkın seçtiği temsilcilerden oluşacaktır.
( ) 9. Ziya Gökalp, Türkçülük akımının temsilcilerinden biridir.
( ) 10. İkinci Balkan Savaşı ile Edirne yeniden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Düyun-ı Umumiye kimler tarafından, hangi amaçla kurulmuştur?
2. İngiltere’nin Ermeni politikasının amaçları nelerdir?
3. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’ni açarak ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?
4. II. Mahmut “Denize düşen yılana sarılır.” sözünü hangi olay üzerine ve ne amaçla söylemiştir?
5. Osmanlıcılık akımının ortaya çıkış sebepleri ve bu fikir akımının amacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
6. Şark Meselesi nedir? Açıklayınız.
7. Osmanlı Devleti’nin Kanun-ı Esasi’yi İstanbul (Tersane) Konferansı’nın toplandığı gün ilan etmesi bir rastlantı sonucu mudur? Neden?
8. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’ndan galip devletler tarafında çıkmasına rağmen Paris Antlaşması’nın hangi maddeleriyle yenilmiş bir devlet gibi kabul edilmiştir?
9. Osmanlı topraklarında 19. yüzyılda çıkan isyanlar ile Mehmet Ali Paşa Ayaklanması’nı karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
10. Osmanlı Hükûmetinin 1915’te çıkardığı Tehcir Kanunu ile ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. 1876’da ilan edilen Kanun-ı Esasi’nin;
I. Âyan Meclisi üyelerini padişahın seçmesi
II. Hükûmetin padişaha karşı sorumlu olması
III. Mebusan Meclisi üyelerinin, dört yıllığına halk tarafından seçilmesi
özelliklerinden hangisi ya da hangilerinin demokratik
nitelikte olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

2. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’yla gayrimüslimlerin
haklarını genişletmesinde;
I. Halkın yönetime katılmasını sağlamak,
II. Devletin dağılmasını engellemek,
III. Avrupa devletlerinin Osmanlı iç işlerine karışmasını
önlemek
amaçlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde
Vaka-i Hayriye adı verilen Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının
sonuçlarından biri olduğu söylenebilir?
A) Islahat sürecinin hızlanması
B) Askerî başarıların artması
C) Ayaklanmaların sona ermesi
D) Avrupa ile ilişkilerin gelişmesi
E) Devlet giderlerinin azalması

4. Avrupa devletleri Viyana Kongresi’nde monarşilere
karşı başlayan milliyetçilik hareketlerini önleme kararı
almalarına rağmen Osmanlı Devleti içindeki azınlıkların
bağımsızlık taleplerini desteklemişlerdir.
Bu bilgilere dayanarak Avrupa devletleri ile ilgili;
I. Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri benimsemişlerdir.
II. Osmanlı Devleti’ni parçalamaya çalışmışlardır.
III. Siyasi alanda çifte standart uygulamışlardır.
yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

5. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın sıcak denizlere açılma
politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklerken;
I. Sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamak,
II. Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini sağlamak,
III. Osmanlı Devleti’nin kendilerine tanıdığı ayrıcalıkları
korumak
hedeflerinden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmek
istemişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

6. Tanzimat Fermanı’nın “Kimseye kanunen suç sayılmayan
cezalar verilmeyecektir.” hükmü, Fransız
İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nin getirdiği
aşağıdaki ilkelerden hangisinin, Osmanlı Devleti’ne
yansıması olarak değerlendirilebilir?
A) Adil yargılanma B) Millî egemenlik C) Kanunilik
D) Milliyetçilik E) Mülkiyet

7. Sened-i İttifak’ta yer alan;
I. Âyanlar kendi bölgelerinde asker toplayabileceklerdir.
II. Âyanlar, padişahın yüksek otoritesini tanıyacaklardır.
III. İstanbul’da isyan çıkarsa âyanlar, isyanın bastırılmasına
yardımcı olacaklardır.
hükümlerinden hangisi ya da hangilerinin Osmanlı
Devleti’nin merkezî otoritesini güçlendirmeye
yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8. 19. yüzyılda Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarını
istila ederken ham madde ihracatında artış olmuştur.
Buna göre;
I. Osmanlı Devleti’nin sanayi mallarında dışa bağımlılığı
artmıştır.
II. Avrupa ülkelerinin ticaretinde Osmanlı Devleti’nin
payı artmıştır.
III. Osmanlı Devleti millî kaynaklarını en iyi şekilde
değerlendirmiştir.
yargılarından hangisi ya da hangilerinin kesinlikle
doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

9. Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden
hangisinde Fransız İhtilali’nin etkisinin
olduğu söylenemez?
A) Sırp İsyanı’nın çıkması
B) Mısır’ın elden çıkması
C) Kanun-ı Esasi’nin ilanı
D) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
E) Islahat Fermanı’nın ilanı

10. Edirne Antlaşması’nın;
• Yunanistan bağımsız olacaktır.
• Sırbistan, Eflâk ve Boğdan’a özerklik tanınacaktır.
• Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecektir.
hükümlerinden yola çıkılarak;
I. Osmanlı sınırları daralmıştır.
II. Osmanlı maliyesi zarara uğratılmıştır.
III. Rumlar bağımsızlıklarını Osmanlı Devleti’nin izniyle
kazanmışlardır.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaa Yayınları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaa Yayınları
10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaa Yayınları
10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaa Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaa Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder