11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ağustos 22, 2017

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 11. sınıf ders kitaplarından birisi de Meb Yayınları yayınlarından çıktı. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları nın yazarı Doç. Dr. Osman KÖSE ve kitap 239 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.

Sayfa 06
Sayfa 12
Sayfa 15
Sayfa 17
Sayfa 21
Sayfa 23
Sayfa 27
Sayfa 28
Sayfa 29
Sayfa 31
Sayfa 33
Sayfa 35
Sayfa 37
Sayfa 39
Sayfa 41
Sayfa 43
Sayfa 45
Sayfa 47
Sayfa 49
Sayfa 51
Sayfa 53
Sayfa 55
Sayfa 57
Sayfa 59
Sayfa 62
Sayfa 70
Sayfa 77
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 97
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 111
Sayfa 113
Sayfa 115
Sayfa 117
Sayfa 119
Sayfa 121
Sayfa 123
Sayfa 125
Sayfa 127
Sayfa 129
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 138
Sayfa 141
Sayfa 147
Sayfa 150
Sayfa 155
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 168
Sayfa 174
Sayfa 175
Sayfa 183
Sayfa 190

6.ÜNİTE

a- Hazırlık Çalışmaları soru ve cevapları sayfa 207
SORU:1.Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike, revak, portal, eyvan, kemer, Türk üçgeni, fresko, minyatür terimlerinin anlamlarını araştırınız.
KURGAN:  Orta Asya Türk Devletlerinde Oda şeklindeki mezarlara denilir. İnsanlar Eşyaları ile birlikte buralara gömülürlerdi.
BALBAL: Orta Asya Türk devletlerinde Kahramanların Mezarlarının başına ikilen taşlara verilen adddır. Genel olarak Öldürdü düşman sayısı kadar dikilirdir.
STUPA: Kubbe Şeklindeki Budist tapınaklarına verilen addır.
GRİFON: Baş ve kanatları kartal gövdesi aslan şeklinde olan mitolojik yaratıklara verilen addır.
APLİKE: Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu.
PORTAL: Türk islam mimarisinde Ana kapı Büyük kapı
EYVAN: Üç tarafı ve Üstü kapalı bir avluya ya da başka bir mekana açılan bölüm.
KEMER: İki sütunu ya da iki ayağı bir birine bağlayan öğe
TÜRK ÜÇGENİ: Türk mimarisine özgü kubbe ile stunların arasında kalan bölüm.
FRESKO: Uyguarla zamanında duvarları süslemek için yapılan resimlerdir.
MİNYATÜR:  Osmanlı minyatür sanatı Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları gibi lüks öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş bir sanat şeklidir. Minyatür sanatı İslam dünyasında özellikle yer bulmuş bir saray sanatıdır. Yüksek gelişmişliğe ve kapsamlılığa, geç Orta Çağ'da İran, Irak, Orta Asya, ve Anadolu'da bulunan Türk ve Pers hanedanlıkları dönemlerinde erişmiştir. Osmanlı miniyatür sanatı, hep birlikte kitap sanatı olarak anılan Hat, Nakş, Tezhip, Ebru ve Cilt gibi birbiriyle ilişkili geleneksel sanatlardan biridir.
Minyatür sanatının Osmanlı himayesinde gelişip özgün Osmanlı minyatürü haline gelmesi II. Mehmet'ten I. Süleyman'a kadar olan dönemde gerçekleşmiş, 18. yüzyıla kadar da Minyatür sanatı Osmanlı sarayında önemli bir yer teşkil etmiştir.
SORU:2. Sanatın oluşması ve gelişmesinde yaşanan doğal çevre, toplumların kültürel yapıları, dinî inançları ve ekonomik etkinliklerinin rolü nelerdir?
CEVAP: Yukarıda sayılan hususlarla Sanatın yakında ilişkisi vardır. Sanat zaten bu hususlarla birlikte gelişir ve her millet de ya da bölge de değişklik gösterir. Toplumların inançlarına göre v eekonomik durumlarına göre sanat anlayışları değişir. Dünyanın bir bölgesi ile başka bir bölgesi arasında mimari ve sanat anlayışında büyük farklılıklar oluşabilir. Örneğin Sibiryadaki bir mimari ile çöllerdeki mimari anlayışın aynı olması beklenemez. Orta asya Türk devletleri göçbe yaşadıkları için Sanatları da mesela ona gre gelişmiştir. Çadır sanatı ve taşınabilir malzemelerden sanat anlayışı gelişme göstermeiştir. Uygurlar yerleişk hayta geçtikten sonra sanat anlayışları da değişmiş mimaride evler ve tapınaklar yapmaya başlamışlardır.
Türklerin islamiyetin kabulunden önceki sanat anlayışları ile İslamın kabulunden sonraki sanat anlayışları arasında da farklılar oluşmuştur. Bunun Örneğini de aşağıdaki soruda vererek bu iki soruyu birleştirmenizi tavsiye ederim.
SORU:3. Islamiyet’i kabul eden Türklerin sanat anlayışında ne gibi değişiklikler olmuştur?
CEVAP: İslam dini kendi alanın da kuralları olan bir dindir. Resim ve heykelcilik yasaklanmıtır. Bu sebeple Türklerde öncelikle bu alanlarda değişklikler olması beklenir. Bir diğer değişiklik ise Dini mimari alanında olmuştur. Cami medrese külliye gibi kavramlar Türk mimarisine geçmiştir.
SORU:4. Beylikler, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerine ait çevrenizde hangi mimari eserlerin bulunduğunu araştırınız.
CEVAP: Bu soruyu her öğrencimiz kendisi açısından değerlendirecektir. Buda son derece basittir.
SORU:5.Osmanlı Devleti’nde XIV, XVI ve XIX. yüzyıllarda mimari alanda meydana gelen değişimleri araştırarak örnekler veriniz.
CEVAP: Bu soruyu protesto ederek cevaplandırmıyorum. Millet bu konuda tesler kitaplar yazıyor. Bu kitabı hazırlayanlar hazırlık aşamasında lise öğrencisine soruyor.
SORU:6. Türk el sanatlarının türlerini araştırınız. Bunlardan bugüne kadar korunan ve yaşatılanlar hangileridir?
CEVAP: Dokumacılık, sedef işlemeciği, Ahşap işleri, vs. hemen hemen hepsine ait örnekler günümüzde de devam etmiştir.
SORU:7. Cumhuriyet Döneminde Ankara’da yapılan mimari eserlerle ilgili bir araştırma yapınız.
CEVAP: Bu dönemde yapılan en önemli eserlerden birisi hiç şüphesiz Anıtkabirdir. Bu konuda Ankaralılaran yardım bekliyoruz.
SORU:8. Atatürk’ün sanat hakkındaki görüşlerini araştırınız.
CEVAP: Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 1
Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 2
Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 3
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 4
Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 5
Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 6
Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 7
Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 8
Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 9
İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 10
Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 11
Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 12
Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 13
Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 14
Güzel sanatların her dalı için, T.B.M.M.’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 15
İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 16
Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 17
Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 18
Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir Konservatuvar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel Sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 19
Millet, ince duygulan, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 20
Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 21
Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 22
Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. (14 Ekim 1925 İzmir Kız Öğretmen Okulu)
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 23
Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.
Atatürkün Sanat İle İlgili Sözleri 24
Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir.

b-Ünite içi soru ve cevapları

C- 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi cevapları sayfa 238- 239 Cevapları
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız?
1-Orta Asya Türk topluluklarında demir işçiliği oldukça gelişmiştir. Türkler mükemmel kılıç, kalkan, kargı ve mızrak yaparlardı. Kılıçların kabzalarını hayvan figüleri ve altın levhalar ile kemer tokası, at, koşum takımı gibi kullandıkları tüm eşyaları da altın ve gümüş işlemelerle süslerleri.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir.?
I.yaşam koşullarının Türklerin sanatını etkilediği
II. türlerin sanatta ileri oldukları
III. Türk sanatının yabancı kültürlerden etkilendiği
A. yalnız I            
B.Yalnız II        
C.yalnız III      
D. I ve II              
E. I ve II
Cevap: D şıkkı

2-Türk sanatı başlangıçta dokumacılık, altın ve diğer madenlerden süs eşyaları, eyer ve koşum takımları, çeşitli savaş aletleri yapımı gibi başlıca el sanatlarına dayanırdı. Daha sonraları özellikle Budizm ve Manihaizm etkisiyle evler ve tapınaklar yapılarak şehirler kurulmaya başlanmış, böylece mimari alanda büyük gelişmeler görülmüştür.
Bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Toplumda kültürel etkileşimin yaşandığı
B-Halkın değişime ayak uyduramadığı
C-Kent mimarisinin görüldüğü
D-Hayat tarzının değiştiği
E-İlk dönemde taşınabilir eşyaların yapıldığ
Cevap: B şıkkı

3-Büyük Selçuklulara ait olan Radyan kümbeti Türk çadırlarına benzerliği ile dikkati çeker. Kümbet içten kubbe dıştan konik bir çatı ile örtülü silindirik bir yapıdır. Kümbetin çatı süslemeleri çadırlardaki saçak motiflerini andırır.
 Bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.  Türk sanatında devam ve sürekliliğin olması
II. Türk sanatının yabancı kaynaklardan etkilenmediği
III.Türk mimarisinin çadır sanatından etkilendiği
A. yanız I        
B.yalnız II      
C.yalnız III      
D. I ve II            
E. I ve III
Cevap: E şıkkı

4-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu mimarisinin özelliklerinden değildir?
A-Yapılarda ana unsurun taş olması
B-Taç kapıların aşırı süslenerek vurgulanması
C-Yapı duvarlarına bol pencere açılması
D-Yapıların ön cephelerinin daha fazla süslenerek önem kazanması
E-Kervansaraylarn kale gibi güçlü yapılar şeklinde olması
Cevap: C şıkkı

5-Hangisi beylikler döneminde görülen mimari yeniliklerden biri değildir?
A-Taç kapının süslemeleri tüm cepheye dağılmıştır.
B-Taç kapının önemi daha da artmıştır.
C-Merkezi kubbe önem kazanmıştır.
D-Camilerde revaklı avlu görülür.
E-Yapılarda süslemeler sadeleşmiştir.
Cevap: B şıkkı.

6. hangisi mimar Sinan’ının eserlerinde mutlaka uyduğu mimarlığın temel kurallarından biri değildir.
A. sağlamlık
B. estetiklik
C. işlevsellik
D.ucuzluk
E. çevreyle uyumluluk
Cevap: D şıkkı

7.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı klasik dönem mimarisinin özelliklerinden değildir?
A-Camiler, cami ve avlu olarak iki şekilde düzenlenmiştir.
B-Bu dönemden yapılan medreseler Selçuklu medreselerine benzer.
C-Camiler büyük bir merkezi kubbe ile örtülmüştür.
D-Yapılarda taş süsleme ağırlık kazanmıştır.
E-Eserler çevresindeki diğer yapılarla bütünleştirilmiştir.
Cevap: B şıkkı

8.  I. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden etkilenmek.
   II. barok üsluba karşı olmak.
   III. Avrupa mimarisinin etkisinde kalmak
Yukarıdakilerden hangisi neoklasik dönem Osmanlı mimarlığının özelliklerinden değildir.
A. yalnız I        
B. Yalnız II        
C. Yalnız III      
D. I-II      
E.II-III
Cevap: A şıkkı

9. Aşağıdaki eserlerin hangisi Avrupa sanat akımlarının etkisi görülmez?
A.Topkapı sarayı      
B. Yıldız sarayı      
C.beylerbeyi sarayı  
D. Dolmabahçe sarayı                                            
E. Çırağan sarayı
Cevap: A şıkkı

10. 1908 den itibaren Türk şair ve yazarlar  ile uyandırılan ulusçuluk akımları, mimariyi de etkilenmiştir. Bazı Türk mimarlar yeni bir ulusal mimari anlayışı oluşturmak istediler. Böylece batı mimarisinin etkilerinden kurtulmak isteyen çabalar görüldü. Ulusal mimari de denilen bu dönem birinci ulusal mimarlık akımı olarak bilinir.
Bu akımı ortaya çıkaran nedenler aşağıdakilerden hangileri olabilir?
I.   Türk mimarisinin özünden uzaklaşarak yabancı akımların etkisi altına girmesi
II.  Batı ülkelerinde görülen ulusçuluk hareketlerinin Osmanlı topraklarına da yayılması
III.  Türk mimarisinin yabancı mimariden daha ileri bir seviyede olması
A. yalnız I            
B. Yalnız  II      
C. Yalnız III  
D. I- II      
E. I,II, III
Cevap: D şıkkı

B.Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harflerini koyunuz.
1.( D.) Uygurların döneminde sanat alanında büyük değişim yaşanmıştır.
2.(…D…) Türkiye Selçuklularında süsleme sanatına değişik kültürler kaynaklık etmiştir.
3.(D) Geleneksel Türk evinin planı Türk çadırından esinlenilerek oluşturulmuştur.
4.(Y) Mavi camii olarak da anılan Sultan Ahmet camii, mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
5.(D) ilk Osmanlı ressamları askeri ve teknik okullarda yetişmiştir.

C. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz
1…KURGAN……………… orta Asya Türklerinin eşya ve hayvanlarıyla gömüldükleri mezarlardır.
2…………………. Sanatında taş, özellikle portallerde büyük bir ustalıkla işlenmiştir.
3 Osmanlı sanatı…………………. Den itibaren batı sanatının etkisine girmiştir.
4. Tarihte bilinen ilk düğümlü halı………………….
5………………… Türk- İslam devletlerinde savunma ve ticari amaçlarla yapılan eserlerdi.

Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
1)Hun,Köktürk ve Uygur sanatlarının benzer ve farklı yönlerini karşılaştırınız.
Hun
kerpiç ve tuğladan yapılan toprak el mimarisi
işlemecilik
dokumacılık
Köktürk
anıt mezar
kitabeler
heykelcilik
balbal

Uygur
kubbeli anıt mezar
süslemecilik
mimar
heykelcilik
duvar resimleri
minyatür

Benzer yönleri
hunlar ve köktürklerce bilinen kerpiç ve tuğladan yapılmış
Toprak damlı ev mimarisi uygurlarda gelişme göstermiştir
uygurlar dönemindeki heykel sanatındaki gelişmeler köktürklerde de devam etmiştir

SORU: islamiyetin kabulünün türk sanatını nasıl etkilediğini açıklayınız
Cevap: islamiyetin kabulunden sonra taş süslemeleri,çeşitli hayvan motifleri sıkça kullanılmıştır. islamiyetin etkisiyle gelişen minare geleneği önemli yere sahiptir. arap minarelerinin yerine biçim ve süslemeleriyle sanatsay yönden gelişmiştir.anıt mezar yerine türbe mimarisi gelişti.selçuklularda anıt mezarlar;kümbet ve türbe olarak gelişti.

SORU: Beylikler dönemi mimarisiyle türk sanatına getirilen yenilikler nelerdir?
Cevap: bitkisel ağırlıklı süslemeler
halıcılık
mimari
el sanatları

SORU: klasik dönem osmanlı mimarisinin özelliklerini örneklerle açıklayınız.
Cevap: klasik dönem medreseleri genellikle külliye içinde yer alırken bağımsız olarak yapılanlarda vardır. istanbul rüstem paşa medresesi  camilere yükseklik kazanmasına kubbelerin geliştirilmesine, bölümlerin eklenerek kaynaşmasına çalışarak görkemli yapılar ortaya konulmuştur. iznik yeşil cami, konya aleaddin cami.

SORU: Mimar sinin edirne selimiye cami’nin neden ustalık eseri olarak görülmüştür?
Cevap:

SORU:Türk el sanatlarından günümüze kadar ulaşanlar hangileridir?
Cevap:

SORU:cumhuriyet dönemi türk sanatında nasıl bir gelişme görülür?
Cevap:sanat çağdaş medeni milletler düzeyine çıkarılmak istenmiştir.yetenek li görelen kişiler eğitim için avrupaya gönderilmiştir.Heykel tıraş sanatında önemli gelişmeler oldu.resim sanatında da önemli gelişmelerde olmuştu.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. Öğrencilerim cevapları bazen tek taraflı düşünerek eksik cevapladıkları için müdahale de bulunuyoruz. Sizde eksik olduğunu cevapları yorum bölümünden bize bildirebilirsiniz.Burada 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersine ait kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Soru ve cevaplarla ilgili istek ve önerilerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Tarih kitaplarının cevaplarını Öğrencilerim hazırlayıp gönderiyorlar. Hatalar olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Bazı sorular Yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.  11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Kitap Cevapları bir çok sorudan oluştuğu için hazırlanması biraz zaman alıyor. Tarih kitabı cevapları projemiz bittiğinde hepsini buradan görebileceksiniz. 11. Sınıf Tairh ders kitabı cevapları projemiz uzun zaman aradan sonra toparlandı ve devam ediyor. Bazı öğrencilerimiz 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Kitap Cevaplarına  ait ders kitabının hangisi olduğunu merak ediyorlar. Bu ders kitabı hakkında biraz bilgi verelim.  Kitabın Künyesi aşağıdaki şekildedir. Bu yıl elinizde olan kitap 2016 yılı basımı ve 11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları şeklinde tanıta biliriz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. Öğrencilerim cevapları bazen tek taraflı düşünerek eksik cevapladıkları için müdahale de bulunuyoruz. Sizde eksik olduğunu cevapları yorum bölümünden bize bildirebilirsiniz.Burada 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersine ait kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Soru ve cevaplarla ilgili istek ve önerilerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Tarih kitaplarının cevaplarını Öğrencilerim hazırlayıp gönderiyorlar. Hatalar olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Bazı sorular Yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.  11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Kitap Cevapları bir çok sorudan oluştuğu için hazırlanması biraz zaman alıyor. Tarih kitabı cevapları projemiz bittiğinde hepsini buradan görebileceksiniz. 11. Sınıf Tairh ders kitabı cevapları projemiz uzun zaman aradan sonra toparlandı ve devam ediyor. Bazı öğrencilerimiz 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Kitap Cevaplarına  ait ders kitabının hangisi olduğunu merak ediyorlar. Bu ders kitabı hakkında biraz bilgi verelim.  Kitabın Künyesi aşağıdaki şekildedir. Bu yıl elinizde olan kitap 2016 yılı basımı ve 11. sınıf seçmeli tarih ders kitabı cevapları meb yayınları şeklinde tanıta biliriz.

Editör : Doç. Dr. Osman KÖSE
Dil Uzmaný : Semra ÇAKIR
Görsel Tasarým Uzmanlarý : Mehmet Fatih ÞELE
Ahmet Suat KEÇECÝOÐLU
Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný : Ahmet CANSIZ
Program Geliþtirme Uzmaný : Berna SERDAR OTUZ
Rehberlik Uzmaný : Mustafa KARA
Kitabımız 6 Üniteden oluşuyor. Altı Üniteye ait tüm soruları özellikle de Ünite sonu sorularını cevaplamaya çalıştık.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları
11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder