İnovasyon nedir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Nisan 06, 2017

İnovasyon nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
İnovasyon nedir?
İnovasyon nedir?.. İnovasyon çeşitleri nelerdir?..
Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılır. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar.

Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar.
İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur.

İnovasyon süreci
İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür.

Bireylerde ve toplumda değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültür gerektirir. İnovatif düşünce kültürüne sahip bireyler yeni fikirler ortaya çıkarırlar.

Ürün İnovasyonu
Tamamen yeni bir ürün geliştirilmesi ya da mevcut üründe bir değişiklik yapılması ve bu ürünün pazara sürülmesi, ürün yenilikçiliği olarak ifade edilmektedir.

Hizmet İnovasyonu
Tamamen yeni olan ya da önceki uygulamalara göre faklılık veya yenilik içeren bir hizmet yaklaşımı, hizmetin sunumunda yapılan bir değişiklik, hizmetin sunulmasında yeni teknolojilerin kullanılması, hizmet yenilikçiliği olarak ifade edilmektedir.İnovasyon nedir?

Teknolojik İnovasyon
Teknolojik inovasyon, teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsar. Burada ürün, hem fiziksel bir ürünü hem de hizmeti ifade etmektedir.


Teknolojik olarak yeni bir ürünün veya sürecin geliştirilmesinin yanı sıra, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir.

Ürünün pazara sunulması ve sürecin üretimde kullanılması ile inovasyon gerçekleştirilmiş olur

Süreç İnovasyonu
Üretim yöntemlerinde uygulanan yeni bir yöntem ya da mevcut yöntemlerin geliştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Organizasyon İnovasyonu
İşletmelerin organizasyon yapısında yapılan bir değişiklik ya da yeni çalışma yöntemlerinin kullanılması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Pazarlama İnovasyonu
Pazarlama, tutundurma, reklam, dağıtım gibi konularda yeni yöntemlerin kullanılması ya da mevcut yöntemlerde yapılan iyileştirme ve geliştirmeler olarak ifade edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder