Tiyatro (Drama) Nedir, Hakkında Bilgi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 25, 2015

Tiyatro (Drama) Nedir, Hakkında Bilgi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tiyatro (Drama) Nedir, Hakkında Bilgi


Tiyatro, farklı anlamlara gelmektedir. Konumuzla ilgili olan biçimiyle tiyatro; yazarın dil aracılığıyla ve sahnelenmek (temsil) amacıyla kaleme aldığı edebi metinlerdir.

Tiyatro; oyun (edebi metin), oyuncu, sahne tasarımı, sahne tekniği, sahneleme gibi öğelerden oluşmuş bir güzel sanatlar dalıdır. Bu yönüyle tiyatro, kendine özgü kuralları olan, edebiyattan farklı bir türdür.

Tiyatroyu edebiyatla ilişkilendiren nokta ise tiyatronun, bir edebi metne bağlı olarak oluşturulmasıdır.

Tiyatro insanla birlikte doğmuştur. Tiyatro terimi Yunanca theatron sözcüğünden gelmektedir. Günümüzdeki anlamıyla tiyatronun başlangıcı, eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos (Diyanizos) adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır. Bu törenlerde keçi postu giymiş insanlar koro halinde şarkılar, şiirler söyler; dans ederlerdi. Thespis (Tespis) adında bir şair, MÖ VI. Yüzyılda koronun karşısına bir oyuncu (aktör) çıkararak diyaloğu başlattı.

Daha sonra Aiskhylos (Ayklos) ikinci oyuncuyu, Sophokles (Sofokles) üçüncü oyuncuyu sahneye çıkardı. Böylece koro, giderek önemini yitirdi ve modern tiyatronun ilk oluşumları başlamış oldu.