Tanzimat Edebiyatı Hikayesi ile Servet-i Fünun Edebiyatı Hikayesinin Karşılaştırılması - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Tanzimat Edebiyatı Hikayesi ile Servet-i Fünun Edebiyatı Hikayesinin Karşılaştırılması

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tanzimat Edebiyatı Hikayesi ile Servet-i Fünun Edebiyatı Hikayesinin Karşılaştırılması


Tanzimat Dönemi Hikayesinin Genel Özellikleri
Servet-i Fünun Dönemi Hikayesinin Genel Özellikleri
‘’Toplum için sanat’’ anlayışına bağlı olarak sosyal yarar amaçlamıştır. Evlilik, esaret, batıl inançlar, töre, yanlış Batılılaşma gibi temalar işlenmiştir.

‘’Sanat için sanat” anlayışına bağlı kalmış ve halka seslenmek düşünülmemiştir. Bu dönem hikayecileri aşk kadın, evlilik, tabiat, yalnızlık, ümitsizlik, karamsarlık gibi bireysel temaları işlenmiştir.

Dil şiire göre daha sadedir. Cümleler kısa, anlaşılır özellik taşımış ve konuşma dilimi yaklaştırılmıştır.

Konuşma dilinden tamamen uzaklaşmış, Arapça ve Farsça dil kurallarına geniş ölçüde yer verilmiştir. O zamana kadar edebiyatımızda kullanılmayan bazı kavramlar Fransız edebiyatından esinlenerek Türkçeye aktarılmıştır.  Bu kavramlar, Farsçanın kurallarına göre tamlama ve birleşik sıfat yapılarak kullanılmıştır.

Sanatçılar, Fransız edebiyatından etkilenmiş olsa da Doğu hikaye geleneğinden (Meddah hikayelerinin etkisi ve tekniği görülür.) tam olarak kurtulamamışlardır.

Geleneksel hikaye tarzı bırakılmış, Batılı tarzda hikayeler yazılmıştır.

Romantizmden etkilenen Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Şemsettin Sami gibi yazarların eserlerinde rastlantılara çok yer verilmiş: bireyi eğitme, toplumu düzeltme amacı güdülmüştür. Hikayenin akışı kesilerek okuyucuya bilgiler aktarılmıştır.

Realizm ve natüralizmin etkisi görülmüştür. Bu akımların bir sonucu olarak hayatta görülen ve görülme olanağı olan olay ve kişiler anlatılmıştır. Teknik kuvvetlenmiş, gereksiz tasvirler yapılarak ya da gereksiz bilgiler verilerek hikayenin akışı kesilmiştir.

Yazar eserde kendi kişiliğini gizlemiş, olaylara müdahale etmiştir.

Yazar eserde kendi kişiliğini gizlemiştir. Olaylar, yazarın gözüyle değil; eser kişilerinin bakış açısıyla anlatılmıştır.