Halk Hikayesi, Masal, Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması (Benzerlikler, Farklılıklar) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Halk Hikayesi, Masal, Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması (Benzerlikler, Farklılıklar)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Halk Hikayesi, Masal, Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması (Benzerlikler, Farklılıklar)


Halk Hikayesi
Masal
Modern Hikaye
Yapı

*Anonimdir (yazarı belli değildir).

*Sözlü geleneğe bağlıdır.

*Şiir ve düz yazı bölümlerinden oluşur.

*Halk deyişleri, tekerlemeler ve sözcük yenilemelerine yer verilir.

*İyiler her zaman iyi, kötüler ise her zaman kötüdür; kişiler tek yönlü olduklarından ‘’ tip özelliği taşırlar.

*Anonimdir(Yazarı belli değildir).

*sözlü geleneğe bağlıdır.

*Tekerlemelere ve kalıplaşmış sözlere yer verilir.

* İyiler her zaman iyi, kötüler ise her zaman kötüdür; kişiler tek yönlü olduklarından “tip’’ özelliği taşırlar.

*Mekan ve zaman kavramları genelde belirsizdir.

*Yazarı bellidir.

*Olay örgüsü, zaman ve mekan gibi unsurlardan oluşur.

*Olaylar giriş gelişme ve sonuç bölümlerinde ortaya konur.

*Kişiler, tip’’ ve ‘’ karakter” özellikleri taşırlar.

Tema

*Genelde kahramanlık, aşk konusu ve halkla ilgili konular işlenir.

*Olağanüstü olaylar yer verilir.

*Kahramanlar olağanüstü niteliklere sahiptir.

*Gerçekte var olmayan, hayali temalar üzerine kurulur.

*Didaktik ( öğretici) ve eğlendirici özellik taşır.

*Kahramanlar olağanüstü niteliklere sahiptir.

*Her konu hikayede tema olarak ele alınabilir.

Dil ve Anlatım

*günlük konuşma diliyle, yalın bir biçimde söylenir.

*Anlatım, halk hikayecileri ve meddahlar tarafından halkın önünde yapılır.

*Anlatımda, anlatıcının söz söyleme ve saz çalmadaki ustalığı önemlidir.

*Sadece ve yalın bir dille anlatılar.

*Anlatıcı masaldaki tüm olayları gören ve bilen ilahi bakış açısına sahiptir.

*Günlük konuşma diliyle yazılır.

*Hikayede akıcılığı sağlayan dildir. Bu da yazarın, dili kullanımı yazardan yazara değişir çünkü her yazarın üslubu farlıdır.

*Hikaye, genelde birinci tekil kişisinin (ben) ya da üçüncü tekil kişisinin (o) ağzından anlatır.

*Anlatım, üç farklı kişinin bakış açısıyla ortaya konabilir.

*1.İlahi bakış açısı,

2.Kahraman anlatıcının bakış açısı,

*3.Gözlemci anlatıcının bakış açısı