Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Şiir, Düz Yazı, Mensur Şiir Ortak Özellikleri ve Farklılıkları


Şiir:
Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur.

Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılır.

Farklı nazım biçimleri kullanılır.

Mensur şiir: 
Temel birimi cümledir.

Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılmaz.

Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düz yazının yapısı kullanılır.

Mensur şiirin düz yazıdan farklı ise iç ahenge ve şiirselliğe sahip olmasıdır.

 Mensur şiir; ses, tema, söyleyiş bakımından şiire benzer ve şairane bir söyleyişe sahiptir.

Düz yazı:
Temel birimi cümledir.

Ölçü, kafiye, redif gibi sınırlayıcı öğeler kullanılmaz.

Sanatçının duygularını daha rahat ifade ettiği düz yazının yapısı kullanılır.

Düz yazıda şairane bir söyleyiş yoktur ve düşünce esas alınır.