Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) Sanatçıları Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 24, 2015

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) Sanatçıları Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) Sanatçıları Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri


Türk edebiyatına farlı bir bakış açısı kazandıran, Türk edebiyatını teknik bakımdan olgunlaştıran ve geliştiren dönem Servet-i Fünun dönemi olmuştur. Servet-i Fünun, bilimlerin zenginliği demektir. Edebiyat-ı Cedide ise “yeni edebiyat” anlamına gelmektedir. Servet-i Fünun dönemi 1896 yılında başlamış, 1901 yılında dağılmıştır. Zaman olarak kısa sürse de etkisi klasikileşen bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır. Servet-i Fünun döneminin kısa sürmesinde tabi ki de İstibdat döneminin payı da büyüktür. Şair ve yazarların özgürce yazamamaları bu dönemin uzun ömürlü olmayışının nedenlerinden biridir.

Servet-i Fünun şairleri, “Sanat, sanat içindir.” Anlayışına göre eser vermişlerdir. Şiirde yeni kalıplar geliştirmişler, Divan şiiri kalıplarıyla Batı’dan gelme şiir tekniklerini bütünleştirmişlerdir. Bu dönem şairleri Fransız şairlerinden etkilenmiştir. Parnasizm ve sembolizm bu dönem şairlerini etkilemiştir. Bu dönem şairleri şiiri düzyazıya yaklaştırmış, aruz ölçüsünü başarılı bir şekilde Türk şiirine uygulamışlardır. Şiirde bireysel konulara, tabiata, kırgınlıklara yer veren şairler, zaman zaman başka memleketlere kaçma düşüncelerini de hep canlı tutmuşlardır. Servet-i Fünun şairleri, eski kültürü ve Batı kültürünü iyi özümsemiş, yetenekli ve başarılı şairlerdir. Bu şairlerin yazdıkları şiirlerin dili ağır, sanatlı ve süslüdür.

Servet-i Fünun yazarları roman ve hikaye alanında başarılı eserler yazmışlardır. Şiirde olduğu gibi “Sanat, sanat içindir” anlayışına bağlı kalmışlardır. Roman ve hikayelerde bireysel konulara yer verilmiştir. Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da  geçmektedir. İstanbul’un zengin, lükse düşkün aileleri, konakları roman ve hikayelerde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Roman ve hikayelerin dili şiire göre daha sade ve anlaşılırdır. Türk edebiyatında roman ve hikaye alanında en başarılı eserler bu dönemde verilmiştir. Roman ve hikayelerde şairler realizm ve natüralizm akımlarından etkilenmişlerdir.

Servet-i Fünun şairleri ve yazarlarının biyografileri, edebi kişiliği, eserleri hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Şair ve yazarlar hakkında bilgi sahibi olmak için ilgili sanatçının üzerine tıklamanız yeterlidir.

Servet-i Fünun Edebiyatı Şairleri: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Celal Sahir Erozan, Faik Ali Ozansoy, Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Ali Ekrem Bolayır, Süleyman Nazif

Servet-i Fünun Edebiyatı Yazarları: Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Saffeti Ziya, Sahvet Nezihi, Ahmet İhsan Tokgöz, Ahmet Şuayb