İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2015

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI


Türklerin İslam dinine girmeden önce meydana getirdikleri edebiyattır. Bu dönem edebiyatı genel olarak sözlüdür. Yazılı ürün yok denecek kadar azdır.

SÖZLÜ EDEBİYAT
Yazının bulunuşundan önce her toplumda olduğu gibi, Türklerde de kendilerine özgü sözlü edebiyat ürünleri vardı. Bunlar, eski Türk toplumlarının sığır, şölen, yuğ adını verdikleri dini törenlerinden doğan ürünlerdir.

Eski Türkler, genel süre avlarına “sığır”; kurban törenlerine “şölen”; yas, ölüm törenlerine “yuğ” adını verirlerdi.

Bu dini törenler şaman, kam, baksı, ozan adını alan kişiler tarafından yönetilirdi. Büyücülük, müzisyenlik, hekimlik, şairlik gibi nitelikleri olan bu yöneticiler, törenlerde milli sazlarıyla –Oğuzlarda kopuz– bazı destan parçalarını veya koşuk, sagu adı verilen şiirlerini söylerlerdi.

İslamiyet Öncesi Türk Şiirinin Özellikleri
Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir.

Şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

Nazım birimi dörtlüktür.

Dildeki sözcük sayısı sınırlı kalmıştır, yabancı dillerin etkisi yoktur.

Tabiatla içi içe oldukları için sanatçılar benzetmelerde doğadan yararlanmışlardır.