Hikaye ve Romanın Karşılaştırılması ( Benzerlikler, Farklılıklar) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Hikaye ve Romanın Karşılaştırılması ( Benzerlikler, Farklılıklar)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Hikaye ve Romanın Karşılaştırılması ( Benzerlikler, Farklılıklar)


Gerçek ya da tasarlanmış olayların okuyucuda estik zevk uyandıracak biçimde kurgulanmasıyla oluşan kısa düz yazılara hikaye denir. Hikaye ile roman arasında çok önemli benzerlik vardır. Hikaye ve roman karşılaştırmamız, öğrenmeyi daha kalıcı kılacaktır:

Hikaye
Roman
Olay

Hikayede tek bir olay vardır. Bir “ kesit”, bir ‘’an’’ ele alınır. Hikayeler kısadır.

Roman iç içe olaylar zincirinden oluşur. Hikayeye göre daha hacimli olduğundan romanda yaşam, tüm yönleriyle işlene bilir.

Mekan

Çevre sınırlıdır. Hikaye hayatın bir kısmı, izlenimlere bağlı olarak yansıtılır. Çevre uzun tasvirlerle anlatılmaz.

Mekanda bir sınırlama yoktur. Çevre, çeşitli olabileceği gibi tüm yönleriyle de tasvir edilebilir.

Zaman

Belli bir zaman dilimini kapsar ve sınırlıdır.

Zaman, kapsamlı olarak ve sürekli bir akış içerisinde verilir.

Kişiler

Kişiler hem sayı bakımından sınırlıdır hem de tüm özellikleriyle tanıtılmaz. Çok yönlü bir fiziksel ve psikolojik tahlil yapılmaz.

Kişi bakımından kapsamlıdır. Kişiler, çok  yönlü olarak tanıtılır. Psikolojik tahliller yapılır.