Günümüzde Aşıklık Geleneği - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 24, 2015

Günümüzde Aşıklık Geleneği

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Günümüzde Aşıklık Geleneği


Âşıklık geleneği günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Fakat bu geleneğin engel olunamaz bir süreçten ötürü günümüzde farklı bir şekle büründüğü de bir gerçektir. Bugün ne eski zamanlarda olduğu gibi Anadolu’yu köy köy dolaşan yüzlerce âşık ne de onları dinlemeye istekli insanlar vardır. Bu durumu garipsemeye de gerek yoktur. Çünkü edebiyat, müzik ve diğer güzel sanat dalları yaşamla sıkı sıkıya ilişkilidir. Günümüzde âşıklık geleneğinin devam etmesine sağlayacak bir ortam, âşıklığı yaşamanın önemli bir unsuru kılacak herhangi bir zorunluluk olmadığı için bu geleneğinin bundan yüzlerce yıl öncesindeki gibi devam etmesi de mümkün ve mantıklı değildir.

 Bugün nasıl ki divan edebiyatı şiir geleneği  her şeyi ile devam ettir şairler yoksa âşıklık geleneğini de her şeyiyle devam ettiren âşıklar yoktur, ulaşım kolaylığı, örgün eğitimin yaygınlaşması, kentleşmenin artması,  İletişim araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi; insanların dünyayı, yaşamı algılayışlarındaki farklılaşmalar kısaca modern dönem zihniyeti bu geleneğin her şeyiyle devam ettirmeyi imkansız kılmaktadır. Günümüzün yaşam standartları ve zorunlukları, saz şairlerinin gezgin bir yaşam sürmelerine gerek bırakmayacak bir düzeydedir. Dolaysıyla âşıkların da köylerinden çıkıp yıllarca gurbet illerde dolaşarak hasret şiirleri söylemelerine de gerek kalmamıştır. Televizyon gibi çok etkili bir kitle iletişim aracından, cd ya da daha gelişmiş bir dijital ses ve görüntü sisteminden yararlanıp milyonlarca kişiye ulaşmak mümkünden köy köy dolaşıp sınırlı sayıda insana şiir söylemek, hem âşıklar hem de âşıkları dinlemek isteyenler açısından olanaklı görünmektedir. Bunun farkında olan âşıklar da bu geleneği devam ettirmek için kitle iletişim araçlarından ve günümüzün diğer teknolojik olanaklarından mümkün olduğunca yararlanmaktadır.   

Günümüzde âşıklık geleneği çeşitli festival ve özel günlerde devam ettiren klasik âşıklar vardır. Ama bu gelenek içinde bulunduğumuz zaman dilimde, daha çok “halk ozanlığı” kimliğine bürünmüştür. Halk ozanları bugünün insanına hitap eden temalar üzerinde yoğunlaşıp daha çok türkü nazım biçimini kullanarak bu geleneğin yaşamasını sağlamaya çalışmaktadır.