Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir


1923  günümüze   Cumhuriyetin  kurulmasının   ardından  Türk  toplumunun  yerli  sanat  etkinliklerine  büyük  önem  verilip Batı ve Doğu klasikleri Türkçeye kazandırılmış, Latin kökenli harflerin kabulü ve dil devrimi, özellikle yeni Türk edebiyatının daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Cumhuriyet Dönemi  Türk şiirin de biçim ve içerik yönünden büyük değişiklikler olmuştur. Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü ve serbest ölçü almış, şiirlerde günlük konuşma dili kullanılmıştır. Yine bu dönemde şiirin biçimce daha da serbestleşmesi sağlanmıştır. 

Beş Hececilerin yolundan giden bazı şairler, halk kaynaklarına yöneldiler, Anadolu’yu ve Türk  tarihini konu edinerek, ulusçuluk bilincini güçlendirmeye çalışmışlardır. Cumhuriyet  Dönemi Türk romanı ve öyküsü de, Anadolu insanının gerçeklerine, sorunlarına yönelmiş,1930 yıllardan sonra toplumcu-gerçekçi roman akımının doğması, Anadolunun çeşitli bölgelerinde yaşayan insanların yaşamını, sorunlarını gerçekçi gözlemlere dayalı olarak yansıtma olanağı sağlamıştır. Cumhuriyet ve sonrasında  eleştiri ve edebiyat   tarihi  çalışmaları daha sağlam bir bilimsel temele  oturtulmuştur. Türk  edebiyatının aşağı yukarı   bütün dönemleri, bu  dönemlerle  ilgili  akımlar, topluluklar ve genel olarak  edebiyatçıların  yaşam  öyküleri, yapıtları üstüne  çeşitli  yayınlar  yapılmıştır. Yazı diliyle konuşma  dili  arasındaki fark  ortadan  kalkmış, dildeki  sadeleşme   çabaları  aralıksız  olarak  sürmüştür.                                                                               

CUMHURİYET  DÖNEMİNDE  ŞİİR

1-Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir     

2-Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

3-Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

4-Garip Hareketi [1.Yeni]  1920-1960

5-Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

6-İkinci Yeni Şiiri (1954-1960)

7-İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980(

8-1980 Sonrası Şiir

9-Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri