Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 31, 2013

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sınavlar öğrencinin geleceğinin belirlenmesinde en önemli rolü oynar. Bir üst sınıfa geçmek , diploma almak, bir çok iş ve mesleğe yönelme sınavla olmaktadır. Sınavların bu öneminden dolayı sına sırasında bir çok kişiyi büyük bir heyecan sarar. Ancak derslerini iyi bir biçimde izleyen , planlı ve programlı olarak çalışan öğrencilerin korkacakları, heyecanlanacakları bir şeyleri yoktur.

Sınav kaygısını ve heyecanını yaratan en büyük etken öğrenmenin tam olarak gerçekleşmemesidir. Bilen insan kolay kolay bu duygulara kapılmaz.


Yazılı sınavlarda dikkat edilecek noktalar :
1. Sınavlarda başarılı olmak için planlı ve programlı çalışmak gerekir.
2. Dersler dikkatlice izlenmeli ve gerekli yerlerde not alınmalıdır.
3. Derslerde öğrenilen konular bir program dahilinde tekrar edilmelidir.
4. Sınava yakın zamanda hazırlanma ile başarı sağlanmaz.
5. Sınavlara hazırlanırken dinlenmeye ve eğlenmeye de zaman ayırınız .
6. Öğrendiklerinizi geliştirmek onun hakkında sorular sormak için zaman zaman gurup çalışmasından da yararlanınız
7. Her sınavın bir süresi olacağına göre bir soruyu cevaplarken zaman tutarak alıştırma yapınız.
8. Sınava yakın saatlerde yeni konular öğrenmeye kalkışmayınız.
9. Derslerde öğretmenlerin sordukları soruları not ettiğiniz taktirde , sınavlarda ne gibi sorularla karşılaşacağınızı aşağı - yukarı tahmin edebilirsiniz .
10. Ayırt etmeksizin tüm konulara önem vererek çalışınız.
11. Sınavlarda genellikle sorular konuların özetlerinden gelir , bu nedenle konuların özlerini kavramaya çalışınız.
12. Sınava girerken kendinize güven duyunuz .
13. Geçmiş sınavlarda sorulan soruların cevaplarını tekrar gözden geçiriniz.
14. Her soruda e istediğini ve not değerini öğreniniz.
15. Soruları cevaplandırmadan önce ilk dikkatinizi bütün soruları okumaya ayırınız .Böylece hem sorulara ısınmış olur , hem de sizce kolay ve zor olan soruları ayırırsınız.
16. Soruları cevaplandırmadan önce her soruya harcanacak zamanı iyi ayarlayınız.
17. Not puanı yüksek olan soruya fazla zaman ayırınız.
18. Her cevaptan sonra biraz boş yer bırakın , bazı bilgiler sonradan aklınıza gelebilir.
19. Sınav sırasında başkaları ile ilgilenmenin zaman kaybına neden olacağını unutmayınız.
20. Aceleci ve dikkatsiz davranmayınız .
21. Sınav sırasında saatinize bakarak zamanınızı kontrol ediniz.
22. Yazılı sınavlarda süslü ifadelerden kaçınılmalı ve yazınız okunaklı olmalıdır.
23. İmla kurallarına uyulmalıdır , noktalama işaretlerini yerinde kullanmalısınız .
24. Zamanınızın son dakikalarını cevaplarınızı kontrol etmeye ayırınız .
25. Sınavdan çıkınca sorular üstünde güven kırıcı tartışmalara girmeyiniz .
26. Üst okul sınavlarının akşamı sınavda kullanacağınız araç - gereç , sınav giriş kartı vb. gibi hazırlayarak erkenden yatınız .
27. Sınav bir son değildir , yaşamın bir halkasıdır .
28. Eğer sınavda başarısız olduysanız gelecek sınavlarda hatalarınızı göz önüne alarak hazırlanırsanız başarılı olabilirsiniz .

Başarılı olmak ve sınıfınızı geçmek için sınav notlarına paralel olarak sınıf içi ders faaliyetlerine katılmanız gerekir. Bu faaliyetlere katılırken :

1. Bildiklereinizi düzgün , doğru ve kesin bir şekilde söyleyiniz .
2. Fikirlerinizi açık ve kısa bir şekilde ifade ediniz .
3. Konuşurken lüzumsuz hareketlerden kaçınınız , anlamını bilmediğiniz kelimeler kullanmayınız .
4. Konuşurken asıl konunun dışına çıkmayınız

Ortalama yükseltme nedir?

Ders kesiminde doğrudan sınıfı geçemeyen öğrencilerin başarı ortalamalarını yükseltmek  veya başarısız oldukları dersleri düzelterek sınıf geçmelerine imkan sağlayan bir sınavdır.
Sorumluluk sınavı nedir?
Doğrudan sınıf geçemeyen öğrencilerin, sorumlu oldukları dersler için yapılan sınavdır. Lisede 10, 11, ve 12. Sınıf düzeylerinde sorumluluk sınavı yapılmaktadır. Ortalama yükseltme sınavı ise 9,10 ,11, 12. Sınıf düzeylerinde yapılmaktadır.
Ortalama Yükseltme Sınavına Kimler Katılabilir?
Başarısız dersi bulunan, ortalamasını yükseltmek isteyen her öğrenci katılabilir. Bir öğrencinin ortalaması 2.50’nin altında ise ve bu öğrencinin zayıfı varsa o öğrenci ortalama yükseltme sınavına girmek zorundadır. Bununla birlikte öğrencinin ortalaması 2.50’nin üstünde ama ana dersi( dil ve anlatım veya alan dersi) zayıf ise bu öğrenci yine ortalama yükseltme sınavına girmek mecburiyetindedir.
En Fazla Kaç Dersten Ortalama yükseltme Sınavına Girilebilir?
Bir öğrenci en fazla  dört dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.
Ortalama yükseltme Sınavına Ne Zaman Müracaat Edilir?
Haziran dönemi ortalama yükseltme sınavına karne verildikten sonra 3 gün içinde müracaat etmek gerekir.
Ortalama yükseltme Sınavı Ne Zaman Yapılır?
Karneler dağıtıldıktan bir hafta sonra ortalama yükseltme sınavı yapılır. Öğrenciler okul idaresinin belirleyeceği sınav takvimini takip etmelidirler.
Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarında Sorular Nasıldır?
Sorular yazılı olarak sorulmaktadır. Bunun yanında bazı branşlarda sözlü olarak da yapılabilmektedir.
Ortalama yükseltme ve Sorumluluk Sınav Sonuçları Ne Zaman İlan Edilir?
Tüm sınavlar bittikten sonraki iş gününde herkesin görebileceği bir yerde sınav sonuçları ilan edilir.
Ortalama yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Notu Nasıl Hesaplanır?
Bir öğrenci başarısız olduğu bir dersten ortalama yükseltme sınavına girmişse, sınavdan geçer not (45+) almışsa o dersten başarılı sayılır. Eğer öğrenci başarılı olduğu dersten ortalama yükseltme sınavına girdiyse sınavda başarısız dahi olsa başarılı kabul edilmektedir. Ancak yıl sonu notu her iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak tekrar hesaplanmaktadır.