12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 31, 2013

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

12. SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Meb Yayınları Öğrenci Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Türk ve Dünya Tarihi Meb Yayınları ders Kitabı Cevap Anahtarı, 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Meb Yayınları Ders Kitabı, 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MebYayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 12. Sınıf Meb Yayınları Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Meb Yayınları 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, Meb Yayınları 12 Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları,MEB Yayınları 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevap Anahtarı, Meb Yayınları 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı, Meb Yayınları 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, Meb Yayınları 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Meb Yayınları 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, Meb Yayınları 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, meb

12. SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI
12. SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI


12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi LİDER YAYINLARI sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Çalışma Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

2013 2014 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders kitabı Cevapları

1.Ünite  20.Yüzyıl Başlarında Dünya

1)=Dünya sonrasında tam bir dünya barışı sağlanmamasında imzalanan barış antlaşmasının rolleri nelerdir?
C1)=Versay antlaşması çok ağır şartlar içerdiği için dünya barışı tam anlamıyla sağlanamamıştır.
2)=SSCB, orta Asyadaki türk bölgelerinde nasıl bir yayılma politikası uygulan mıştır. Bu politikanın dünya açısından önemi nedir?
C2)=1.Ruslaştırma politikası
2.Göç politikası
3.Liderleri öldürme politikası
4.Komünizm yayma politikası
Bu politikalar dünyayı iki kutuba bölmüştür.
3)=1.dünya savaşından sonra sömürgecilik nasıl değişikliklere uğramıştır?
C3)=Başka bir devleti himayesine girme anlayışı olarak yani manda ve himaye olarak değişmiştir
4)=Meiji döneminde japonya’da yapılan yenilikler uzak doğudaki güçler dengesini nasıl etkilemiştir?
C4)=Meiji Resterasyonu denilen reform sürecine geçilmiştir. Uzak doğudaki güçler dengesi değişmiştir. Japonya yayılmacı politika izlemiştir buda 2.dünya savaşının başlamasına neden olmuştur.
5)=Avrupa’da totoriter yönetimlerin ortaya çıkmasında hangi gelişmeler etkili olmuştur bu yönetimlerin iktidara gelmesi dünya siyasetini nasıl etkilemiştir?
C5= 1. Komünizm
2.Birinci dünya savaşının yarattığı buhran
3.Ekonomik kriz
İtalya’da faşizm Almanya’ya Nazizm ispanyada Fransa gibi siyasi politikaların izlenmesine etki etmiştir
6)=İki savaş arası dönemde dünyada görülen teknolojik bilimsel ve kültürel gelişmelere örnek veriniz?
C6)=1. Caz müziği orkestrası
2. İlk radyo
3. Fotoğraf ,sinama , çizgi film
4. BCG aşısı1921’de colmette ve Guern tarafından
5.1929’da perisilin alexander flemina tarafından
6.Varoluşçuluk akımı
7.Sürrealizm akımı dışa vurumculuk akımı
7)=Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere karşı türk dış politikasında alınan önlemler nelerdir?
C7)=1. Yurtta barış dünyada barış
2.Balkan antantı (9 şubat 1934)
3.Sadabat paktı (8 t emmuz 1937)
4.Möntrö Boğazlar sözleşmesi (20 temmuz 1936)
5. Milletler cemiyetine giriş(18 temmuz 1932)
6.Hatayın ana vatanına katılımı(30 haziran 1932)
 sayfa 40
B- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru D yanlış ise Y harfi koyunuz
1-( Y ) Almanya ile imzalanan sen Germen anlaşması 2. dünya savaşına neden olmuştur.
2-( D  ) Milletler cemiyetinin kurulmasına paris barış konferansında karar verildi.
3-( D  ) 1929 krizi sadece Avrupa da etkili oldu.
4-( Y  ) Bolşevik İhtilali ile birlikte Orta Asya Türk toplulukları bağımsızlıklarını kazanmıştır.
5-(  D ) Montrö boğazlar sözleşmesi ile Türkiye boğazlar üzerinde tam egemenlik sağladı. 
 C- Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız? 
1- Bulmaca ve Cevapları
1-18 Ocak 1919 1. Dünya savaşı sonunda mağlup devletlerle yapılacak anlaşmaların içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans. PARİS BARIŞ KONFERANSI

2-Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve alman ırkının üstünlüğünü savunan partinin adı NAZİ

3-Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi Çin’de yer alan ünlü Türk tarihçisi ZEKİ VELİDİ TOGAN

4-SSCB’ye karşı orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelesine verilen ortak ad. BASMACI    HAREKETİ

5-ABD’nin Avrupa sorunlarının dışında kalmasını savunan ABD başkanı. MONREO

6-Almanya’da 1930’lu yıllarda iktidara gelip alman ırkının üstünlüğünü savunan ve ikinci dünya savaşının çıkmasında etkisi büyük olan devlet adamı. HİTLER

7-19.yy da Japonya’ da çağdaşlaşma hareketini başlatan başlatan İmparatorun Unvanı MEİJİ

8-İngiltere ve Fransa 1920 de Orta Doğuyu aralarında paylaştıkları konferans 

9-Dünya savaşı sonucu galip devletlerle Almanya arasında yapılan barış konferansı 

10-Albert EİNSTEİN tarafından 1905’te hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine geliştirilen teori İZAFET

11-Almanya, Fransa, İngiltere İtalya Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında 1925 teki imzalanan antlaşma

12-1. Dünya savaşı sonunda galip devletlerle Osmanlı devleti arasında imzalanan 1920 tarihli anlaşma. SEVR

13-Wilson ilkelerinden sonra batılı ülkelerin sömürgelerini devam ettirebilmek amacıyla uyguladıkları yeni sistemin adı. MANDA

14-Kurtuluş savaşından sonra Türkiye’nin bağımsızlığının onaylandığı uluslararası anlaşmanın adı. LOZAN

15-İki savaş arası dönemde ortaya çıkan en önemli temsilcisi Salvador DALİ olan 

16-1. Dünya savaşı sırasında harbiye nazırı olan ve daha sonra Türkistan’a geçerek Basmacı Hareketine katılan devlet adamı. ENVER PAŞA

17-Almanya ve İtalya’nın yayılmacı Politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılımı ile Oluşan paktın adı. BALKAN ANTANTI

18-Dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920’de Merkezi Cenevre olmak üzere kurulan uluslararası teşkilatın adı. MİLLETLER CEMİYETİ

19-1922 den 2. Dünya savaşı sonlarına kadar İtalya’yı yöneten liderin adı. MUSSOLİNİ

Ünite içi Soruları
Soru: Metne ve karikatüre  göre II. Dünya savaşı ‘nın çıkışında neler olmuştur ?
Soru: İtalya’nın yayılmacı faaliyetlerinin Türkiye ve balkanlar açısından sonuçları nelerdir ?
Soru:20. sayfadaki milletler cemiyetinin görevlerini dikkate alarak milletler cemiyetinin Avrupa’daki gelişmeler karşısındaki tutumunun II. Savaşı’ nın çıkışına etkilerinin belirtiniz.
Soru: Aşağıdaki 2 eylül 1939 tarihli gazete haberine göre Polonya nın işgali dünyadan hangi tepkiler karşılanmıştır ?
Soru: Konuya ilgili dönemin diğer gazetelerinin araştırarak farklı tepki ve sonuçları bulunuz.
Soru:50. sayfadaki tablo ve yukarıdaki haritadan yararlanarak sınır değişikliklerini inceleyiniz. Bu değişikliklerin II. Dünya savaşı’ nın çıkışına etkilerini belirtiniz.
Soru:Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek Fransa ‘ nın işgalinin almanlar ve Fransızlar üzerindeki etkilerini yorumlayınız.
Soru:Almanya ‘nın Avrupa’da da kısa sürede büyük başarılar elde etmesine rağmen İngiltere ‘ ye karşı aynı başarıları gösterememesinin sebepleri nelerdir ?
Soru:I. dünya savaşı’ nın II. Dünya savaşı’ na oranla daha kısa sürede geniş alanlara yayılmasının sepeleri nelerdir.?
Soru:Bu bildiri size I. Dünya savaşın ile ilgili hangi belgeyi hatırlatmaktadır ?
Soru: Bu bildiri , ABD politikalarında nasıl bir değişikliğe sebep olmuştur. ?
Soru:Harita üzerinde II. Dünya savaşı öncesinde ve savaş sırasında Japonya ’nın el geçirdiği yerleri inceleyiniz.
Soru:Japonya’ nın uzak doğu ‘ mücadele ettiği devletleri ve bu mücadelenin  sebeplerinin neler olduğu tespit ediniz.
Soru:Yalta konferansı ‘n da görüşülen konuları ve müttefik devletlerin Avrupa ile ilgili bir bildiri yayınlamaya neden ihtiyaç duyduklarını söyleyiniz.
Soru:Almanya ‘ nın II. Dünya savaşı sonunda müttefik devletler tarafında bölünmesi siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan ne gibi sonuçları  doğurmuştur?
Soru: Aşağıdaki 28 eylül 1940 ‘ta Japon başbakanı fuminaro konaye ‘ nin , Japonya ‘ nın roma Berlin mihverine katıldığını ilan etmesi ve Japonya ‘ nın teslim olması anlatılmaktadır. Her iki metni okuyunuz ve 1940 ve 1945 ‘ teki Japonya ‘ nın siyasi ve sosyal durumunun karıştırınız.
Soru: Yukarıdaki metne göre II. Dünya savaşı toplumların psikolojisini nasıl etkilemiştir. 
Soru: Harita üzerinde II. Dünya savaşı sonrasında sınırlar ve nüfus hareketleri gösterilmiştir. Savaş sonrasında Avrupa ‘da sosyal ve siyasi yapıdaki değişikleri belirtiniz.
Soru: II. Dünya savaşı ‘ n da atom bombası kullanılmasının nedenlerinin toplumsal ve siyasi sonuçlarını araştırınız. Ulaştığınız bilgileri kullanarak  10 ağustos 1945 tarihli bir gazete hazırlayıp sınıf panosunda sergileyiniz.
Soru: Metindeki maddeleri inceleyiniz. II. Dünya savaşı ‘ nda yaşananlar ile soykırım tanımı arasında nasıl bir ilişki vardır ? belirtiniz.  
Soru: II. Dünya savaşı ‘ nda müttefik ve mihver devletlerin Türkiye’ yi kendi yanında savaş dahil etmek istemelerinin nedenleri nelerdir?
Soru: SSCB’ nin Türkiye’ nin müttefikler yanında savaşı girmesinin istemesinin sebebi nelerdir ?
Soru: Aşağıdaki grafiklere göre II. Dünya savaşı sürecinde Türkiye ‘nin ekonomisi hakkında neler söyleyebilir?
Soru: Aşağıdaki 20 Aralık 1941 tarihinde yayınlanması bir gazete haberi yer almaktadır. Bu gazeteyi ve bilgilerinizi dikkate alarak II. Dünya savaşı ‘ nın Türkiye ‘ yi nasıl etkilediğini belirtiniz .
                        II. ünite değerlendirme soruları
Soru: Almanya , İtalyan ve Japonya’ nın II. Dünya savaşı’nda aynı grupta yer almasını sebepleri nelerdir ?
Soru: ABD, II. Dünya savaşı’na nasıl girmiştir. ABD’nin savaşa girişi güçler dengesini ve savaşın seyrini nasıl etkilenmiştir?
Soru: II. Dünya savaşı sonunda uluslar arası ilişkilerde Avrupa’nın yerini ABD’nin almasının sebepleri nelerdir?
Soru:II. dünya savaşı sonunda güçler dengesinde hangi devletler ön plana çıkmıştır ? sebepleri ile açıklayınız.
Soru:II. Dünya savaşı’ nın toplumsal sonuçları nelerdir.
Soru:II. Dünya savaşı ‘birleşme milletleri , soykırımı suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme’nin imzalanmasında nasıl etkili olmuştur ?
Soru:II. Dünya savaşı’ nda Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir? Bu politika Türkiye ‘yi savaş sonrasında nasıl etkilemiştir?
Soru: II. dünya savaşı Türkiye’yi sosyal ve kültürel açıdan nasıl etkilemiştir ?
   B) Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y  ) harfi koyunuz.
1.       (…) II. Dünya savaşı Çekoslovakya’nın işgali ile başladı.
2.       (…) II. Dünya savaşı sonucunda Almanya ile Paris antlaşması imzalandı.
3.        (…) II. Dünya savaşı ‘nda  Türkiye savaş dışı kalmasına rağmen ekonomik ve sosyal açından etkilendi.
4.        (…) II. Dünya savaşı sonunda savaş suçluların ilk kez yargılandı ve cezalandırıldı.
5.        (…)  II. Dünya savaşı sonunda Almanya toprakları İngiltere, Fransa , ABD ve SSCB arasında dört işgal bölgesine ayrıldı.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1)aşağıdaki seçeneklerden hangisi Almanya dış politikasının son aşamasına ait bir gelişmedir ?
A)ren bölgesine asker sevk edilmesi
B)Almanya ile Avusturya ‘ nın birleşmesi
C)Süet bölgesinin ele geçil irmesi
D)Polonya’nın işgali
E)Asker sayınsın artırılması
2)I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
            II. Japonya’nın Mançurya ‘ya saldırması
           III. yatla konferansı
           IV. Münih konferansı
            V. Almanya – Sovyetler birliği saldırmazlık paktı
Yukarıda olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır ?
3)aşağıdakilerden hangisi II. Dünya savaşı’nın siyası sonuçlarında biridir ?
A)IMF’nin kurulması
B)Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin yıkılması
C)Birçok asker ve sivil öldürülmesi
D)Avrupa’ nın tahrip edilmesi
E)Avrupa’da göçlerin başlaması
4)II. Dünya savaşı’nda türk dış politikasının hedefi; savaş dışı kalmak , toprak bütünlüğünü ve bağımsızlık korumaktır. Bu hedef ulaşmak için Türkiye , mihver ile müttefik devletleri arasında ki çıkar çatışmalarını kullanarak bir denge politikası uyguladı. Böylece Türkiye II. Dünya savaşı sonuna kadar savaş dışı kalmayı başardı.
A)Milli korunma kanun ‘çıkarılması
B)Almanya ile saldırılmazlık antlaşmasının imzalanması
C)İngiltere ve Fransa ile yardım antlaşmasının imzalanması
D)Türkiye’nin adana konferansı ‘na katılması
E)Türkiye’nin kahire konferansı ‘na katılması
                           Bulmaca    Soruları
Soru: Almanya’nın 22 haziran 1941’de SSCB ‘ye karşı başlattığı harekat.
Soru:II. Dünya savaşı yıllarında Türkiye’de kırsal kesimde kurulan eğitim kurularının genel adı.
Soru:Kasım 1942’de aşırı kazançlar ve yüksek enflasyon dikkate alınarak çıkarılması vergi.
Soru:Almanya’nın Fransa ‘yı işgalinde sonra Almanya’ya karşı yapılan mücadeled liderlik yapan kişi.
Soru:Uluslar , teknik , ırksal veya dini bir grup kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yapılan insan hakları ihlali.
Soru:Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans.
Soru:İlk atom bombasının kullandığı şehir.
Soru:Çekosvakya’dan Almanya ‘ya verilen toprak.
Soru:İtalya’nın kuzey Afrika’da 1936 ‘da işgal ettiği topraklar.
Soru:Müttefik kuvvetlerin alman işgalinden kurtarmak amacıyla Fransa’ya yaptıkları deniz çıkarması.
Soru:II. Dünya savaşı sırasında mihver devletlere savaş ilen eden kuvvetlerin BM’ye kabul edilmesine karar verilen konferans.
Soru:Uluslar arası para fonunun kısa adı.
Soru:II. Dünya savaşı’nda Almanya ve İtalya’nın başını çektiği grubun adı.
Soru:II. Dünya savaşı sirensinde Türkiye’nin cumhurbaşkanı.
Soru:Yatıştırma politikası ile özdeşleşen İngilizlerin başbakanı. 
Soru:II. Dünya savaşı sırasında Japon imparatoru.
Soru:7. aralık 1941’de ABD’nin II. Dünya savaşı’na girmesine yol açan

12. Sınıf çağdaş Türk ve Dünya tarihi kitabı cevapları 40 – 41 
Sayfa 40 Doğru yanlışlar 
1)D 
2)D 
3)Y 
4)D 
5)D 
Test : 
1)D 
2)C 
3)C 
4)A 
5)E 
Sayfa 41 Bulmaca: 
1)paris barış konferansı 
2)Nazi 
3)Zeki Veledi Doğan 
4)- 
5)Monroe 
6)Hitler 
7)Meiji 
8)- 
9)Versay 
10)izafiyet 
11)Locarno 
12)Sevr 
13)Mandacılık 
14)Lozan 
15)Sürrealizm 
16)Enver Paşa 
17)Balkan Antantı 
18)Milletler Cemiyeti 
19)Mussolini 
klasik sorular 
B) 
1-y 2-d 3-y 4-y 5-d 
c)1-d 
2-c 
3-c 
4-a 
5-e 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Sayfa 76 cevapları

Çağdaş Türk Tarihi Sayfa 76 cevapları

1-barbarossa 
2-köy enstitüsü 
3-varlık 
4-gaulle 
5-soykırım 
6-münih 
7-hiroşima 
8-südet 
9-habeşistan 
10-normandiya 
11-yalta 
12-İMF 
13-mihver 
14-ismetinönü 
15-chamberlain 
16-müttefik 
17-hirohito 
18-pearl harbour 

2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları,2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları meb,2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları meb yayınları,Meb yayınları 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları 2013 2014,Meb 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları 2013 2014,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları sayfa 12,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları sayfa 17,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları sayfa 40-41,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları ölçme değerlendirme,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları 40.sayfa,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları 76.sayfa,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları 41.sayfa,Meb yayıncılık 2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları,Meb yayınları 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı çözümleri,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi kitabı çözümleri meb,eokullise 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi cevapları meb,12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı etkinlik cevapları, 2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları 40.sayfa, 2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları meb,meb 2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları, meb 2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları sayfa 40-41, meb 2013 2014 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi ders kitabı cevapları sayfa 76-77

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder