okul ogrenci kurulu aralik ayi toplantı tutanagi - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 05, 2013

okul ogrenci kurulu aralik ayi toplantı tutanagi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Okul Öğrenci Kurulu Aralık Ayı Toplantı Tutanağı        .......................  Okulu Öğrenci Kurulu Aralık ayı olağan toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere 01.12.2009 tarihinde okulumuz öğretmenler odasında saat 12:40’ta toplanılmış olup yapılan görüşmeler belirtilmiştir.
ARALIK
       1.Kasım ayı çalışmalarının değerlendirilmesi  
2.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.
3.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.
4.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.
5.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
6.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
7.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
8.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
9.Kitap okumanın yararları üzerinde konuşulması.
10.İnsan Hakları Haftasında yapılabilecek etkinliklerin konuşulması.
11.Tutum,Dayanışma ve Türk Malları Haftası’nda yapılabilecek etkinliklerin konuşulması.
12.Yılbaşı kutlama proğramının konuşulması.
13.Ortak alanların kullanımı
14.Üst sınıfların kendinden küçük sınıflara davranışlarının konuşulması
           Okul öğrenci kurulu rehber öğretmeni Ferhat ÇIKRIK tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından,saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu
1. Kasım ayı çalışmaları değerlendirilerek;
Belirtilen sorunların çözümü için,öğretmenlerimizle ve okul idaresi ile görüşmelerin yapılıyor olduğu;  belirtilmiştir.
2. Öğrenci sorunları dinlenilmesi.
8-A Sınıfı Temsilcisi Kubilay ÖZDEMİR;yanda ulunan 9. Sınıflardan çok ses geldini söyledi.
6-B Sınıfı Temsilcisi Emrecan GÜL; 6-B sınıfında bulunan çöp kovasının düzenli kullanılması için öğrencilerin uyarılması gerektiğini dağınıklık ve kötü koku olmaması için    bunun   gerektiğini belirtmiştir.
7-A Sınıfı Temsilcisi: Buğra BAŞER; Bütün sınıfların temizlik konusunda daha hassas olmasının gerektiğini, her sınıfın  öğrencilerinin kendi sınıfını temiz tutmaya gayret etmesi gerektiğini belirtmiştir.
8-A Sınıfı Temsilcisi Kubilay ÖZDEMİR;  Okulumuzda bulunan internet bağlantısından, sbs sınavına yönelik çalışmalar yapabilmemiz için imkan sağlanmasını istediklerini belirtmiştir.
7-A Sınıfı Temsilcisi: Buğra BAŞER; eski ders proğramının öğrenciler açısından daha uygun olduğunu ; iki sınıfın aynı anda Beden Eğitimi dersini yaptığını söyledi.Bazı sınıfların kaloriferlerinin havasının alınması gerektiğini söyledi.
3.Öğrencilerin sorunlarına çözüm yolları konuşulmuş;
Sınıfların fiziki yapısı ile ilgili problemlerin çözümü için okul idaresi ile görüşüleceği belirtilmiştir.
Okulumuzda bulunan çöp kovalarının sayısının arttırılması ve bu kovaların düzgün kullanılması için neler yapılabileceğinin okul idaresi ile görüşüleceği belirtilmiştir.
Okulumuz kütüphanesinin ,SBS ye yönelik kullanılabilmesi için okul idaresi ile görüşüleceği belirtilmiştir.
4.Öğrenci-Öğretmen ilişkileri konusunda Ferhat ÇIKRIK ; Öğretmen ve öğrenci okulda öğretim süresinin iki önemli öğesidir. Sınıf içinde en yoğun iletişim öğretmen ve öğrenci arasında yaşanmaktadır. İletişimlerindeki nitelik hem sınıf yönetimi hem de öğrenme bakımından olumlu sonuçlar doğurur. Öğretmenin sınıfta olumlu bir hava yaratması ve öğrencilerle iyi bir iletişim sağlanması öğrencilerin derse etkin katılımına katkıda bulunur. Öğretmeni ile olumlu iletişim kurabilen, beklediği iletileri ve dönütleri alabilen öğrenciler olumlu davranışlarını arttırırlar demiştir.
5.Öğrencilerimizin, okulumuza uygun  kıyafetler giyerek,birbiri ile ve okulla uyumlu olmaları gerektiği konuşulmuştur.
6. Okulumuzu ve sınıflarımızı temiz ve düzenli kullandığımızda, ders içinde ve ders dışında daha refah bir ortamda  bulunmanın olumlu etkilerinin görüleceği Ferhat ÇIKRIK tarafından belirtilmiştir.  
Asım E.ÇUBUKÇUOĞLU;kantinin pis koktuğunu bunun için öğrenci arkadaşların uyarılması gerektiğini söyledi.
Taha Melih BAYRAM;hala sınıflarda yemek yendiğini söyledi. İdarenin bu konuda uyarıda bulunması gerektiği söylendi.                      
7.Okulumuzda bulunan ders araç ve gereçlerini,israfa kaçmadan,temiz,düzgün,amacına uygun olarak kullanmanın okul kurallarından olduğu,öğrencilerimizin bunun farkında olarak davranmaları gerektiği belirtilmiştir.
8.Öğrenci davranışlarının,her konuda,öğrenciye ve okula yakışır bir şekilde olması gerektiği,olumlu davranışlarda bulunan ve okul disiplinine uyan öğrencilerin hayatları boyunca, her ortamda takdir göreceği belirtilmiştir.
  Akıllı tahtalara öğrenciler tarafından herhangi bir temas apılmaması ve masa üstündeki bilgisayarlarada öğrenciler tarafından dokunulmaması kararı alındı.
Langırt masasının öğrenci arkadaşlar tarafından tekmelendiği idare tarafından bu arkadaşların uyarılması gerektiği kararı alındı.
9.Kitap okumanın yararları konusunda Ferhat ÇIKRIK; “Okumak  insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Gelişmiş ülke toplumları  sahip oldukları bilgilerin % 60’ ını bu yolu kullanarak edinmişlerdir. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların birçoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer almaktadır. Geri kalmış toplumlarda kişiler  okuyarak geçirebilecekleri zamanı çoğunlukla yararsız işlerle harcamaktadırlar.

Kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi yetişmiş olacaktır. Kendisini yetiştirmiş  okuyan fertlerin günlük sohbetleri bile farklıdır. Kitap okumanın sınav hazırlığına da katkısı vardır. Kitap okuyan ve okuduklarını çok iyi değerlendirebilen öğrenciler diğer öğrencilere göre çok daha başarılı olmaktadırlar” demiştir.
Ayrıca,önce okulumuzda,ardından ilçe genelinde bir kitap okuma yarışmasının yapılacağı,yakın zamanda bu konuda okul idaresinin duyurularda bulunacağı belirtilmiştir.
10.İnsan Hakları Haftası için Çocuk Hakları Kulübü’nün program hazırlayacağı,öğrenci kurulunun çalışmalarda kulüp ile etkileşim halinde olacağı belirtilmiştir.
11.Aralık ayı içerisinde yer alan önemli günlerden birinin de Tutum,Dayanışma ve Türk Malları Haftası olduğu belirtilmiş ve bu hafta içerisinde tüm sınıfların,bugünün özelliğine uygun çalışmalarda bulunarak,öğrencilerimizin Türk Malı kullanmanın bilincine varmalarının sağlanmaya çalışılacağı belirtilmiştir.
12.Yılbaşında okul genelinde yapılabilecek bir  kutlama için öğrencilerden destek alınması bunun içinde öğrenci kurul üyelerinin çalışma yapması gerektiği belirtildi.
13.Ortak alanların kullanımı ve aktivite yerleri ile alakalı olarak idarenin belirlediği alanların çocuklar tarafından şube sıralarına ve günlerine bağlı olarak kullanılması  ve bunların kurul üyeleri tarafından duyurulması ve takip edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Ortak alanların kullanımı esnasında büyük sınıfların küçük sınıflara karşı şiddet uyguladığı ve idare tarafından uyarılması gerektiği belirtildi.
14.Üst sınıflarda okuyan öğrencilerimizin kendinden küçük sınıf öğrencilerine karşı argo kelimeler kullanmasının kabul edilemez olduğu yine yemek sırasında küçük sınıfların yerini kaptığı şikayetlerinin geldiği bunların çözümü için en kısa sürede idare ile toplantı yapılması gerektiği belirtildi
12.Toplantı,katılan öğrencilerimize teşekkür edilerek,sonlandırılmıştır.  Ferhat ÇIKRIK                              Taha Melih BAYRAM                       Kubilay ÖZDEMİR
 Öğ.Kurulu Rehber  Öğrt.                   Öğ.Kurulu Başkanı                   Öğ.Kurulu Bşk.Yrd.

Alanur AK Ali Batu ÇAKAL Bora BAĞCIOĞLU
1-A sınıfı temsilcisi                     1-B sınıfı temsilcisi                                1-C sınıfı temsilcisi                                                                                                          
Yasin ASLAN Göksu GÜNEY Hilal KARGIN
2-A Sınıfı Temsilcisi                    2-B Sınıfı Temsilcisi                            2-C Sınıfı Temsilcisi                                
  Şimal  ALBAYRAK               Zeynep D. ÇAVUŞOĞLU                       Mert BOZKURT                      
3-A sınıfı Temsilcisi                   4-A Sınıfı Temsilcisi                           5-A sınıfı Temsilcisi                      

   Asım E.ÇUBUKÇUOĞLU       Emrecan GÜL Buğra BAŞER

6-A sınıfı Temsilcisi            6-B Sınıfı Temsilcisi               7-A Sınıfı Temsilcisi
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder