- Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 25, 2013

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR (KONU KONU)

Edebiyat Nedir, Edebiyatın Özellikleri Nelerdir?
Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat İle İlgili Terimler

Edebi Akımlar Ve Edebi Akımların ÖzellikleriEdebi Akımın Tanımı, Açıklaması
Dadaizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Fütürizm (Gelecekçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
İdealizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Klasizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Letrizm (Harfçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Natüralizm (Doğalcılık) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Romantizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Realizm (Gerçekçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Parnasizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Personalizm (Kişiselcilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Sembolizm (Simgecilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri

Edebi Sanatlar Ve Edebi Sanatların ÖzellikleriAliterasyon Sanatı, Özellikleri
Cinas Sanatı, Özellikleri
Hüsn-i Talil Sanatı, Özellikleri
İntak (Konuşturma) Sanatı, Özellikleri 
İstiare (Eğreltileme) Sanatı, Özellikleri
İstifham (Soru Sorma) Sanatı, Özellikleri
Kinaye Sanatı, Özellikleri
Leff-ü Neşr Sanatı, Özellikleri
Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Sanatı, Özellikleri
Mübalağa (Abartma) Sanatı, Özellikleri
Nida (Seslenme) Sanatı, Özellikleri
Seci Sanatı, Özellikleri
Tariz (Taşlama) Sanatı, Özellikleri
Tecahül-i Arif Sanatı, Özellikleri
Tedriç (Dereceleme) Sanatı, Özellikleri
Tekrir (Tekrarlama) Sanatı, Özellikleri
Telmih (Hatırlatma) Sanatı, Özellikleri
Tenasüp (Uygunluk) Sanatı, Özellikleri
Teşbih (Benzetme) Sanatı, Özellikleri, Türleri
Teşhis (Kişileştirme) Sanatı, Özellikleri
Tevriye (Amacı Gizleme) Sanatı, Özellikleri
Tezat (Karşıtlık-Zıtlık) Sanatı, Özellikleri

Edebi Türler Ve Edebi Türlerin ÖzellikleriAğıt Türü, Özellikleri
Anı (Hatıra) Türü, Özellikleri
Biyografi (Yaşamöyküsü) Türü, Özellikleri
Deneme Türü, Özellikleri
Destan Türü, Özellikleri, Çeşitleri
 
  Destan, Destanın Tanımı
   Destanların Ortak Özellikleri
   Edebi Destanlar, Özellikleri
   Sözlü Destanlar, Özellikleri
   Türk Edebiyatındaki Destanlar
Eleji Türü, Özellikleri
Eleştiri Türü, Özellikleri
Fabl Türü, Özellikleri
Fıkra Türü, Özellikleri, Çeşitleri   Fıkra, Fıkranın Özellikleri, Tanımı
   Güldürücü Fıkralar, Özellikleri
   Gazete Ve Dergi Fıkraları, Köşeyazıları, Özellikleri
   Türk Edebiyatında Fıkra Türü, Fıkranın (Mizahın) Gelişimi
Gezi Yazısı (Seyahatname) Türü, Özellikleri
Günlük Türü, Özellikleri
Hatıra (Anı) Türü, Özellikleri
Hikaye (Öykü) Türü, Özellikleri   Hikaye (Öykü) Türünün Tanımı, Özellikleri
   Türk Edebiyatında Hikaye (Öykü) Türü, Gelişimi
Makale Türü, Özellikleri
Masal Türü, Özellikleri
Mektup Türü, Özellikleri, Çeşitleri   Mektup, Tanımı, Amacı, Özellikleri
   Mektup Türleri, Çeşitleri
Mesnevi Türü, Özellikleri
Nutuk (Söylev) Türü, Özellikleri
Otobiyografi (Özyaşamöyküsü) Türü, Özellikleri
Özdeyiş (Vecize) Türü, Özellikleri
Roman Türü, Özellikleri, Çeşitleri   Roman, Tanımı, Özellikleri
   Roman Çeşitleri, Türleri
   Türk Edebiyatında Roman Türü Ve Gelişimi
Röportaj (Görüşme) Türü, Özellikleri
Söyleşi (Sohbet) Türü, Özellikleri
Şiir Türü, Özellikleri, Çeşitleri   Şiirin Tanımı, Amacı, Özellikleri
   Kafiye (Uyak), Çeşitleri, Özellikleri
   Kafiye (Uyak) Şeması, Özellikleri
   Redif, Çeşitleri, Özellikleri
     Şiir Çeşitleri Ve Özellikleri       Didaktik Şiir, Özellikleri
       Pastoral Şiir, Özellikleri
       Satirik Şiir, Özellikleri
       Epik Şiir, Özellikleri
       Lirik Şiir, Özellikleri
       Dramatik Şiir, Özellileri
Tiyatro Türü, Tiyatronun Özellikleri, Tiyatronun Tanımı

Türk Edebiyatı Dönemleri Ve Türk Edebiyatı Dönemlerinin ÖzellikleriTürk Edebiyatı Dönemleri Ve Özellikleri İle İlgili Genel Açıklama
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Ve Özellikleri (? – 11.Yy)
   
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
     A. Sözlü Edebiyat Dönemi Ve Özellikleri ( ?-8. Yy.)
       
Sözlü Edebiyat Dönemi İle İlgili Genel Bilgi
       Sözlü Edebiyat Döneminin Özellikleri
       Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri Ve Özellikleri
         
1. Koşuk Ve Özellikleri
         2. Sagu Ve Özellikleri
         3. Sav Ve Özellikleri
         4. Destan Ve Özellikleri
         İlk Türk Destanları Ve Özellikleri
     B. Yazılı Edebiyat Dönemi Ve Özellikleri ( 8-11. Yy.)
       
Yazılı Edebiyat Dönemi İle İlgili Genel Bilgi
       Yenisey Kitabeleri Ve Özellikleri
       Göktürk (Orhun) Kitabeleri Ve Özellikleri
       Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Genel Özellikleri
       Dinî Eserler Ve Özellikleri
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı Ve Özellikleri (11-19. Yy)
   
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
   İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatının İlk Eserleri
     
1) Kutadgu Bilig Ve Özellikleri
     2) Divanı Lügatit Türk Ve Özellikleri
     3) Atabetül Hakayık Ve Özellikleri
     4) Divanı Hikmet Ve Özellikleri
     5) Dede Korkut Kitabı Ve Özellikleri
     Klasik Türk Edebiyatı, Özellikleri

Türk Halk Edebiyatı Ve Türk Halk Edebiyatının ÖzellikleriTürk Halk Edebiyatının Genel Özellikleri
Anonim Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
Düz Yazıda (Nesirde) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
Şiirde (Nazımda) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
Türk Halk Edebiyatı (Günümüzde)
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Ve Özellikleri
   Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Özellikleri
     
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
     Tanzimat Edebiyatı Döneminde Yapılan Yenilikler
     Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem, Özellikleri, Sanatçıları, Yazar Ve Şairleri (1860-1876)
     Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem, Özellikleri, Sanatçıları, Yazar Ve Şairleri (1876-1896)
     Tanzimat Edebiyatı Ara Nesil Dönemi, Özellikleri, Sanatçı, Yazar Ve Şairleri (1880-1896)
   Serveti Fünun (Edebiyatı Cedide) Edebiyatı Ve Özellikleri
     
Serveti Fünun (Edebiyatı Cedide) Edebiyatı İle İlgili Açıklama
     Serveti Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri
     Serveti Fünun Edebiyatının Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
     Serveti Fünun Edebiyatının Bağımsız Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
   Fecri Ati Edebiyatı, Fecri Ati Edebiyatının Özellikleri
     
Fecri Ati Edebiyatı İle İlgili Açıklama
     Fecri Ati Edebiyatının Genel Özellikleri
     Fecri Ati Edebiyatının Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
   Milli Edebiyat Akımı, Milli Edebiyat Akımının Özellikleri     Milli Edebiyat Akımının Genel Özellikleri, Gelişmeler
     Milli Edebiyat Akımının Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
   Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminin Özellikleri     Milli Mücadele Döneminin Genel Özellikleri
     Milli Mücadele Döneminin Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
     Milli Mücadele Döneminin Bağımsız Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
   Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Ve Özellikleri (1923-1940)     Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
     1940 Öncesi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı       1940 Öncesi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
       1940 Öncesi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
       Yedi Meşaleciler, Yedi Meşaleciler’in Özellikleri
     1940’tan Günümüze Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Ve Özellikleri       1940’tan Günümüze Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
       Birinci Yeniler (Garipçiler) Ve Özellikleri
       İkinci Yeniler Ve Özellikleri
       1940’tan Günümüze Cumhuriyet Dönemi Roman Ve Hikayede Sosyal Gerçekçilik

Türk Edebiyatında Akımlar Ve ÖzellikleriTürk Edebiyatında Akımların Özellikleri İle İlgili Genel Açıklama
Akımların Edebiyatımıza Katkıları
Divan Edebiyatına Akımların Etkisi
Halk Edebiyatı Akımı, Çeşitleri, Özellikleri
   
A. Yunus Emre Edebiyatı Ve Özellikleri
   B. Alevi-Bektaşi Edebiyatı Ve Özellikleri
Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Akımların Etkisi
Türk Edebiyatında Gerçekçilik (Realizm) Akımı Ve Özellikleri
Edebiyatı Cedide Ve Gerçekçilik – Doğalcılık Akımı
Fecri Ati Ve Edebiyat Akımı
Türkçülük Akımı Ve Genç Kalemler
Milli Edebiyat Akımı, Özellikleri
Beş Hececiler Ve Edebiyat Akımı
Memleketçi Edebiyat Akımı, Özellikleri
Yedi Meşaleciler Ve Edebiyat Akımı
Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Akımı Ve Nazım Hikmet’in Düşünceleri
1940 Kuşağı Ozanları Ve Edebiyat Akımı
Garip Akımı, Garipçiler, Özellikleri
İkinci Yeni, İkinci Yeni Akımı, Özellikleri
Köye Yöneliş Akımı, Özellikleri, Köy Edebiyatı
Soyut Gerçekçilik, Soyut Gerçekçilik Akımı, Özellikleri

Divan Edebiyatı Ve Divan Edebiyatının ÖzellikleriDivan Edebiyatı Nedir?
Divan Edebiyatı Sözlüğü
Divan Edebiyatının, Şiirinin Başlıca Özellikleri
Divan Nesri, Özellikleri, Türleri
Divan Edebiyatının Yüzyıllara Göre Kronolojisi
Divan Edebiyatının Tarihçesi, Gelişimi
Divan Edebiyatında Ele Alınan Konular Ve Özellikleri
Divan Şiirinde Aruz Ölçüsü Ve Özellikleri
Divan Edebiyatında Edebi Sanatlar Ve Özellikleri
   
Hüsnü Talil
   İstiare Sanatı Ve Özellikleri
   Kinaye Sanatı Ve Özellikleri
   Leffü Neşr Sanatı Ve Özellikleri
   Mecaz Sanatı Ve Özellikleri
   Mecazı Mürsel Sanatı Ve Özellikleri
   Tariz Sanatı Ve Özellikleri
   Tecahül Arif Sanatı Ve Özellikleri
   Telmih Sanatı Ve Özellikleri
   Teşbih Sanatı Ve Özellikleri
   Teşhisi İntak Sanatı Ve Özellikleri
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Ve Özellikleri
   A. Biçimlerine Göre Nazım Türleri, Özellikleri
     
Biçimlerine Göre Nazım Türleri İle İlgili Açıklama
     Bend (Kıta), Özellikleri
     Beyit, Özellikleri
     Gazel, Özellikleri
     Kaside, Özellikleri
     Mesnevi Türü, Özellikleri
     Mısra (Dize), Özellikleri
     Muaşşer, Muaşşerin Özellikleri
     Muhammes, Muhammesin Özellikleri
     Murabba, Murabbanın Özellikleri
     Musammat, Özellikleri
     Müseddes, Müseddesin Özellikleri
     Müsemmem, Özellikleri
     Müstezat, Özellikleri
     Rubai, Özellikleri
     Şarkı, Özellikleri
     Tahmis, Özellikleri
     Tardiye, Özellikleri
     Taşdir, Özellikleri
     Taşir, Özellikleri
     Terci-i Bend / Terkib-i Bend, Özellikleri
     Tesbi, Özellikleri
     Tesdis, Özellikleri
     Tezmin, Özellikleri
     Tuyuğ, Özellikleri
     Uyak (Kafiye), Özellikleri
   B. Konularına Göre Nazım Türleri, Özellikleri
     1.Din Dışı Konular İle İlgili Şiir (Nazım) Türleri Ve Özellikleri
       
Bahariye, Özellikleri
       Cemreviye, Özellikleri
       Dariye, Özellikleri
       Fahriye, Özellikleri
       Gazavatname, Özellikleri
       Hamamname, Özellikleri
       Hezliyat, Özellikleri
       Hicviye, Özellikleri
       Kıyafetname, Özellikleri
       Lugaz, Özellikleri
       Medhiye, Özellikleri
       Mersiye, Özellikleri
       Muamma, Özellikleri
       Rahşiye, Özellikleri
       Sahilname, Özellikleri
       Sâkiname, Özellikleri
       Surname, Özellikleri
       Şehrengiz, Özellikleri
       Tarih Düşürme, Özellikleri
     2. Dini Konular İle İlgili Şiir (Nazım) Türleri Ve Özellikleri       Hilye, Özellikleri
       Kırk Hadis, Özellikleri
       Kıssa, Özellikleri
       Makteli Hüseyin, Özellikleri
       Menkıbname, Özellikleri
       Mevlid, Özellikleri
       Miraciye, Özellikleri
       Münacat, Özellikleri
       Naat, Özellikleri
       Tevhid, Özellikleri
Divan Edebiyatı Düzyazı (Nesir) Biçimleri Ve ÖzellikleriDivan Edebiyatında Düzyazı Biçimlerinin Genel Özellikleri
   A. Din Dışı Konular İle İlgili Düz Yazı Türleri Ve Özellikleri
     
Münazara, Özellikleri 
     Münşeat, Özellikleri
     Sefaretname, Özellikleri
     Seyahatname, Özellikleri
     Siyasetname, Özellikleri
     Tezkire, Özellikleri
     Tarih, Özellikleri
   B. Dini Konular İle İlgili Düz Yazı Türleri Ve Özellikleri     Evliya Tezkiresi, Özellikleri
     Kısas-ı Enbiya, Özellikleri
     Siyer, Özellikleri