Edebiyat Dersi İle İlgili Konu Anlatımları (Konu Konu) - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 25, 2013

Edebiyat Dersi İle İlgili Konu Anlatımları (Konu Konu)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

EDEBİYAT DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR (ALFABETİK)1940 Kuşağı Ozanları Ve Edebiyat Akımı
1940 Öncesi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
1940 Öncesi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
1940’tan Günümüze Cumhuriyet Dönemi Roman Ve Hikayede Sosyal Gerçekçilik
1940’tan Günümüze Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
Ağıt Türü, Özellikleri
Akımların Edebiyatımıza Katkıları
Alevi-Bektaşi Edebiyatı Ve Özellikleri
Aliterasyon Sanatı, Özellikleri
Anı (Hatıra) Türü, Özellikleri
Anonim Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
Atabetül Hakayık Ve Özellikleri
Bahariye, Özellikleri
Bend (Kıta), Özellikleri
Beş Hececiler Ve Edebiyat Akımı
Beyit, Özellikleri
Biçimlerine Göre Nazım Türleri İle İlgili Açıklama
Birinci Yeniler (Garipçiler) Ve Özellikleri
Biyografi (Yaşamöyküsü) Türü, Özellikleri
Cemreviye, Özellikleri
Cinas Sanatı, Özellikleri
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
Dadaizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Dariye, Özellikleri
Dede Korkut Kitabı Ve Özellikleri
Deneme Türü, Özellikleri
Destan, Destanın Tanımı, Anlamı, Açıklaması
Destan Ve Özellikleri
Destanların Ortak Özellikleri
Didaktik Şiir, Özelliklerii
Dinî Eserler Ve Özellikleri
Divan Edebiyatı Nedir, Tanımı, Anlamı
Divan Edebiyatı Sözlüğü
Divan Edebiyatına Akımların Etkisi
Divan Edebiyatında Düzyazı Biçimlerinin Genel Özellikleri
Divan Edebiyatında Ele Alınan Konular Ve Özellikleri
Divan Edebiyatının Tarihçesi, Gelişimi
Divan Edebiyatının Yüzyıllara Göre Kronolojisi
Divan Edebiyatının, Şiirinin Başlıca Özellikleri
Divan Nesri, Özellikleri, Türleri
Divan Şiirinde Aruz Ölçüsü Ve Özellikleri
Divanı Hikmet Ve Özellikleri
Divanı Lügatit Türk Ve Özellikleri
Dramatik Şiir, Özellileri
Düz Yazıda (Nesirde) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
Edebi Akımın Tanımı, Açıklaması
Edebi Destanlar, Özellikleri
Edebiyat Nedir, Edebiyatın Özellikleri Nelerdir?
Edebiyat Sözlüğü, Edebiyat İle İlgili Terimler
Edebiyatı Cedide Ve Gerçekçilik – Doğalcılık Akımı
Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Eleji Türü, Özellikleri
Eleştiri Türü, Özellikleri
Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Epik Şiir, Özellikleri
Evliya Tezkiresi, Özellikleri
Fabl Türü, Özellikleri
Fahriye, Özellikleri
Fecri Ati Edebiyatı İle İlgili Açıklama
Fecri Ati Edebiyatının Genel Özellikleri
Fecri Ati Edebiyatının Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
Fecri Ati Ve Edebiyat Akımı
Fıkra, Fıkranın Özellikleri, Tanımı
Fütürizm (Gelecekçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Garip Akımı, Garipçiler, Özellikleri
Gazavatname, Özellikleri
Gazel, Özellikleri
Gazete Ve Dergi Fıkraları, Köşeyazıları, Özellikleri
Gezi Yazısı (Seyahatname) Türü, Özellikleri
Göktürk (Orhun) Kitabeleri Ve Özellikleri
Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Genel Özellikleri
Güldürücü Fıkralar, Özellikleri
Günlük Türü, Özellikleri
Hamamname, Özellikleri
Hatıra (Anı) Türü, Özellikleri
Hezliyat, Özellikleri
Hicviye, Özellikleri
Hikaye (Öykü) Türünün Tanımı, Özellikleri
Hilye, Özellikleri
Hüsn-i Talil Sanatı, Özellikleri
Hüsnü Talil
İdealizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
İkinci Yeni, İkinci Yeni Akımı, Özellikleri
İkinci Yeniler Ve Özellikleri
İlk Türk Destanları Ve Özellikleri
İntak (Konuşturma) Sanatı, Özellikleri
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
İstiare (Eğreltileme) Sanatı, Özellikleri
İstiare Sanatı Ve Özellikleri
İstifham (Soru Sorma) Sanatı, Özellikleri
Kafiye (Uyak) Şeması, Özellikleri
Kafiye (Uyak), Çeşitleri, Özellikleri
Kaside, Özellikleri
Kırk Hadis, Özellikleri
Kısas-ı Enbiya, Özellikleri
Kıssa, Özellikleri
Kıyafetname, Özellikleri
Kinaye Sanatı Ve Özellikleri
Kinaye Sanatı, Özellikleri
Klasik Türk Edebiyatı, Özellikleri
Klasizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Koşuk Ve Özellikleri
Köye Yöneliş Akımı, Özellikleri, Köy Edebiyatı
Kutadgu Bilig Ve Özellikleri
Leffü Neşr Sanatı Ve Özellikleri
Leff-ü Neşr Sanatı, Özellikleri
Letrizm (Harfçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Lirik Şiir, Özellikleri
Lugaz, Özellikleri
Makale Türü, Özellikleri
Makteli Hüseyin, Özellikleri
Masal Türü, Özellikleri
Mecaz Sanatı Ve Özellikleri
Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) Sanatı, Özellikleri
Mecazı Mürsel Sanatı Ve Özellikleri
Medhiye, Özellikleri
Mektup Türleri, Çeşitleri
Mektup, Tanımı, Amacı, Özellikleri
Memleketçi Edebiyat Akımı, Özellikleri
Menkıbname, Özellikleri
Mersiye, Özellikleri
Mesnevi Türü, Özellikleri
Mesnevi Türü, Özellikleri
Mevlid, Özellikleri
Mısra (Dize), Özellikleri
Milli Edebiyat Akımı, Özellikleri
Milli Edebiyat Akımının Genel Özellikleri, Gelişmeler
Milli Edebiyat Akımının Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
Milli Mücadele Döneminin Bağımsız Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
Milli Mücadele Döneminin Genel Özellikleri
Milli Mücadele Döneminin Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
Miraciye, Özellikleri
Muamma, Özellikleri
Muaşşer, Muaşşerin Özellikleri
Muhammes, Muhammesin Özellikleri
Murabba, Murabbanın Özellikleri
Musammat, Özellikleri
Mübalağa (Abartma) Sanatı, Özellikleri
Münacat, Özellikleri
Münazara, Özellikleri
Münşeat, Özellikleri
Müseddes, Müseddesin Özellikleri
Müsemmem, Özellikleri
Müstezat, Özellikleri
Naat, Özellikleri
Natüralizm (Doğalcılık) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Nida (Seslenme) Sanatı, Özellikleri
Nutuk (Söylev) Türü, Özellikleri
Otobiyografi (Özyaşamöyküsü) Türü, Özellikleri
Özdeyiş (Vecize) Türü, Özellikleri
Parnasizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Pastoral Şiir, Özellikleri
Personalizm (Kişiselcilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Rahşiye, Özellikleri
Realizm (Gerçekçilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Redif, Çeşitleri, Özellikleri
Roman Çeşitleri, Türleri
Roman, Tanımı, Özellikleri
Romantizm Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Röportaj (Görüşme) Türü, Özellikleri
Rubai, Özellikleri
Sagu Ve Özellikleri
Sahilname, Özellikleri
Sâkiname, Özellikleri
Satirik Şiir, Özellikleri
Sav Ve Özellikleri
Seci Sanatı, Özellikleri
Sefaretname, Özellikleri
Sembolizm (Simgecilik) Akımı, Özellikleri, Temsilcileri
Serveti Fünun (Edebiyatı Cedide) Edebiyatı İle İlgili Açıklama
Serveti Fünun Edebiyatının Bağımsız Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
Serveti Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri
Serveti Fünun Edebiyatının Önemli Sanatçıları, Yazarları Ve Şairleri
Seyahatname, Özellikleri
Siyasetname, Özellikleri
Siyer, Özellikleri
Soyut Gerçekçilik, Soyut Gerçekçilik Akımı, Özellikleri
Söyleşi (Sohbet) Türü, Özellikleri
Sözlü Destanlar, Özellikleri
Sözlü Edebiyat Dönemi İle İlgili Genel Bilgi
Sözlü Edebiyat Döneminin Özellikleri
Surname, Özellikleri
Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Akımı, Özellikleri, Temsilcilerii
Şarkı, Özellikleri
Şehrengiz, Özellikleri
Şiirde (Nazımda) Türk Halk Edebiyatı Ve Özellikleri
Şiirin Tanımı, Amacı, Özellikleri
Tahmis, Özellikleri
Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Akımların Etkisi
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı Ara Nesil Dönemi, Özellikleri, Sanatçı, Yazar Ve Şairleri (1880-1896)
Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem, Özellikleri, Sanatçıları, Yazar Ve Şairleri (1860-1876)
Tanzimat Edebiyatı Döneminde Yapılan Yenilikler
Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem, Özellikleri, Sanatçıları, Yazar Ve Şairleri (1876-1896)
Tardiye, Özellikleri
Tarih Düşürme, Özellikleri
Tarih, Özellikleri
Tariz (Taşlama) Sanatı, Özellikleri
Tariz Sanatı Ve Özellikleri
Taşdir, Özellikleri
Taşir, Özellikleri
Tecahül Arif Sanatı Ve Özellikleri
Tecahül-i Arif Sanatı, Özellikleri
Tedriç (Dereceleme) Sanatı, Özellikleri
Tekrir (Tekrarlama) Sanatı, Özellikleri
Telmih (Hatırlatma) Sanatı, Özellikleri
Telmih Sanatı Ve Özellikleri
Tenasüp (Uygunluk) Sanatı, Özellikleri
Terci-i Bend / Terkib-i Bend, Özellikleri
Tesbi, Özellikleri
Tesdis, Özellikleri
Teşbih (Benzetme) Sanatı, Özellikleri, Türleri
Teşbih Sanatı Ve Özellikleri
Teşhis (Kişileştirme) Sanatı, Özellikleri
Teşhisi İntak Sanatı Ve Özellikleri
Tevhid, Özellikleri
Tevriye (Amacı Gizleme) Sanatı, Özellikleri
Tezat (Karşıtlık-Zıtlık) Sanatı, Özellikleri
Tezkire, Özellikleri
Tezmin, Özellikleri
Tiyatro Türü, Tiyatronun Özellikleri, Tiyatronun Tanımı
Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Akımı Ve Nazım Hikmet’in Düşünceleri
Tuyuğ, Özellikleri
Türk Edebiyatı Dönemleri Ve Özellikleri İle İlgili Genel Açıklama
Türk Edebiyatında Akımların Özellikleri İle İlgili Genel Açıklama
Türk Edebiyatında Fıkra Türü, Fıkranın (Mizahın) Gelişimi
Türk Edebiyatında Gerçekçilik (Realizm) Akımı Ve Özellikleri
Türk Edebiyatında Hikaye (Öykü) Türü, Gelişimi
Türk Edebiyatında Roman Türü Ve Gelişimi
Türk Edebiyatındaki Destanlar
Türk Halk Edebiyatı (Günümüzde)
Türk Halk Edebiyatının Genel Özellikleri
Türkçülük Akımı Ve Genç Kalemler
Uyak (Kafiye), Özellikleri
Yazılı Edebiyat Dönemi İle İlgili Genel Bilgi
Yedi Meşaleciler Ve Edebiyat Akımı
Yedi Meşaleciler, Yedi Meşaleciler’in Özellikleri
Yenisey Kitabeleri Ve Özellikleri
Yunus Emre Edebiyatı Ve Özellikleri