asit ve bazlarin incelenmesi deneyi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 09, 2013

asit ve bazlarin incelenmesi deneyi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

ASİT VE BAZLARIN İNCELENMESİ DENEYİ


DENEY NO: 2           ASİT VE BAZLARIN İNCELENMESİ
DENEYİN AMACI: Asit ve bazları tanımak, asit ve baz indikatörlerini tanımak, konuyla ilgili deneyler yapmak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Asit ve bazları tanımamıza yarayan ayıraçları araştırınız.
2-Günlük yaşantımızda asit ve bazlar nerelerde bulunur? Örnekler veriniz.
3-Asit ve baz çözeltileri nasıl hazırlanır?Araştırınız. Seyreltik ve derişik çözeltiler nasıl hazırlanır?Araştırınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.beherglas -2 adet
5.mavi ve kırmızı turnusol kağıdı
2.hidroklorik asit (% 10’luk)
6.damlalık
3.sodyum hidroksit(% 5 ‘lik)
7.fenolftalein çözeltisi
4.su
 

İNDİKATÖR
ASİTTEKİ RENK     DEĞİŞİMİ
BAZDAKİ RENK DEĞİŞİMİ
  1.Metil oranj
  2.Metil kırmızısı
  3.Turnusol
  4.Bromtimol mavisi
  5.Fenolftalein
  6.Alizarin sarısı
  Kırmızı
  Kırmızı
  Kırmızı
  Sarı
  Renksiz
  Sarı
  Sarı
  Sarı
  Mavi
  Mavi
  Kırmızı
  Kırmızı

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Beherlerin her birine 70-80 ml su koyunuz. Beherlerden birine 6-7 damla hidroklorik asit, diğerine de 6-7 damla  sodyum hidroksit damlatınız.
2-Hazırladığınız seyreltik çözeltilerin dilinizle tadına bakınız. Çözeltilerin tadlarını karşılaştırınız.
3-Mavi turnusol kağıdını asidik çözeltiye, kırmızı turnusol kağıdını da bazik çözeltiye batırarak renk değişimlerini gözleyiniz.
4-Bazik çözeltiye birkaç damla fenolftalein  çözeltisi  katarak oluşan renk değişimini gözleyiniz.
5-Aynı çözeltiye bu kez derişik hidroklorik asitten damla damla ekleyerek karıştırınız. Rengin kaybolmasını gözleyiniz.  Başka indikatörlerle deneyi tekrarlayınız.

DENEYİN SONUCU:
Fenolftalein bazların ayıracıdır, pembe rengi verir. Asitlerde ise renk vermez. Bazın üstüne asit dökülünce pembe renk kaybolur. Bu bir nötrleşme reaksiyonudur ve tuz oluşur.Mavi turnusol kağıdı asite batırıldığında kırmızı renge dönüşür. Pembe turnusol kağıdı baza batırıldığında mavi renge dönüşür.
TEORİK BİLGİ:
            Sulu çözeltilerinde ortama hidrojen iyonu ( H+ ) veren kimyasal maddelere “asit”, hidroksil iyonu ( OH- ) veren kimyasal maddelere de “baz” denir.
  Asitlere özgü ortak özellikler:
  1.Yapılarında H iyonu vardır.
  2.Aktif metallerle birleşince H2 gazı verir.
  3.Mavi turnusolu kırmızıya çevirirler.
  4.Seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir.
  Bazlara özgü ortak özellikler:
  1.Yapılarında OH iyonu  vardır.
  2.Asitlerle birleşince  tuz oluşturur.
  3.Kırmızı turnusolu maviye çevirirler.
  4.Seyreltik çözeltilerinin tadı acıdır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder