asit baz ve tuzlarin iletkenliginin incelenmesi deneyi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 09, 2013

asit baz ve tuzlarin iletkenliginin incelenmesi deneyi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

ASİT, BAZ VE TUZLARIN İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ DENEYİ

DENEY NO:5    ASİT, BAZ VE TUZLARIN İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
DENEYİN AMACI:  Asit, baz tuz ve suyun elektriği iletip iletmediğini görmek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Yemeklik tuz ve bazı katı maddeler katı haldeyken elektriği iletmediği halde sulu çözeltileri elektriği iletmektedir. Nedenlerini tartışınız.
2-Saf su elektriği iletir mi? Nedenlerini araştırınız.
KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER:
 1-beherglas /   4 adet
  5-yemek tuzu (NaCI)
  9-duy
 2-saf su
  6-pil veya güç kaynağı
  10-elektrot / 2 adet
 3-seyreltik HCI asit
  7-bağlantı kabloları
  11-pil yatağı
 4-seyreltik NaOH çöz
  8-lamba 1,5 volt
  12-anahtar
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Dört beherglası yarıya kadar su doldurunuz.
2-Eğer güç kaynağınız yoksa pili pil yatağına yerleştiriniz.
3-İletken kablolar, elektrotlar, pil ve anahtardan oluşan devreyi yukarıdaki deney şekil düzeneğindeki gibi ayarlayınız.
4-Elektrotları önce saf suya daldırınız. Sonucu gözlemleyiniz.
5-Asit, baz ve tuz çözeltilerini ayrı ayrı olmak üzere üç beherglas içindeki suya dökünüz. Böylece seyreltik çözeltilerinizi hazırlamış olacaksınız.
6-Beherglasların üzerine hangi çözeltinin olduğunu yazınız.
7-Hazırladığınız devrenin elektrotlarını sırayla asit çözeltisine, sonra baz çözeltisine ve tuz çözeltisine batırınız. Her çözeltiye elektrotları batırırken anahtarı kapatınız. Bu esnada ampullerin yanıp yanmadığını gözleyiniz.

DENEYİN SONUCU:
Asit, baz ve tuz çözeltileri elektrik akımını iletir.
Asit çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :   HCI     ® H+   + CI -
Baz çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :    NaOH ® Na+ + OH -
Tuz çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :    NaCI  ® Na+ + CI -

TEORİK BİLGİ:
Çözeltilerde iyonlarına ayrılan maddeler elektrik akımını iletirler.Asit, baz ve tuz çözeltilerinin ortak özelliklerinden biriside  elektrik akımını iletmeleridir. Saf su iyonlarına ayrılamadığı için elektrik akımını iletmez.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder