asit baz ve tuzlarin iletkenliginin incelenmesi deneyi - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 09, 2013

asit baz ve tuzlarin iletkenliginin incelenmesi deneyi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

ASİT, BAZ VE TUZLARIN İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ DENEYİ

DENEY NO:5    ASİT, BAZ VE TUZLARIN İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
DENEYİN AMACI:  Asit, baz tuz ve suyun elektriği iletip iletmediğini görmek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Yemeklik tuz ve bazı katı maddeler katı haldeyken elektriği iletmediği halde sulu çözeltileri elektriği iletmektedir. Nedenlerini tartışınız.
2-Saf su elektriği iletir mi? Nedenlerini araştırınız.
KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER:
 1-beherglas /   4 adet
  5-yemek tuzu (NaCI)
  9-duy
 2-saf su
  6-pil veya güç kaynağı
  10-elektrot / 2 adet
 3-seyreltik HCI asit
  7-bağlantı kabloları
  11-pil yatağı
 4-seyreltik NaOH çöz
  8-lamba 1,5 volt
  12-anahtar
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Dört beherglası yarıya kadar su doldurunuz.
2-Eğer güç kaynağınız yoksa pili pil yatağına yerleştiriniz.
3-İletken kablolar, elektrotlar, pil ve anahtardan oluşan devreyi yukarıdaki deney şekil düzeneğindeki gibi ayarlayınız.
4-Elektrotları önce saf suya daldırınız. Sonucu gözlemleyiniz.
5-Asit, baz ve tuz çözeltilerini ayrı ayrı olmak üzere üç beherglas içindeki suya dökünüz. Böylece seyreltik çözeltilerinizi hazırlamış olacaksınız.
6-Beherglasların üzerine hangi çözeltinin olduğunu yazınız.
7-Hazırladığınız devrenin elektrotlarını sırayla asit çözeltisine, sonra baz çözeltisine ve tuz çözeltisine batırınız. Her çözeltiye elektrotları batırırken anahtarı kapatınız. Bu esnada ampullerin yanıp yanmadığını gözleyiniz.

DENEYİN SONUCU:
Asit, baz ve tuz çözeltileri elektrik akımını iletir.
Asit çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :   HCI     ® H+   + CI -
Baz çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :    NaOH ® Na+ + OH -
Tuz çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :    NaCI  ® Na+ + CI -

TEORİK BİLGİ:
Çözeltilerde iyonlarına ayrılan maddeler elektrik akımını iletirler.Asit, baz ve tuz çözeltilerinin ortak özelliklerinden biriside  elektrik akımını iletmeleridir. Saf su iyonlarına ayrılamadığı için elektrik akımını iletmez.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder