Anasinifi Yil Sonui Zumre Ogretmenler Kurulu Toplanti Tutanaklari - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 02, 2013

Anasinifi Yil Sonui Zumre Ogretmenler Kurulu Toplanti Tutanaklari

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Anasınıfı Yıl Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Ana Sınıfları Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağıdır. Sitemizden Derledim. sağlıkla Ve Huzurla Kullanınız Arkadaşlar 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Sene Başı Anasınıfı Zümresi dosyası, Okul Öncesi Dosya ve Dokümanları bölümünde bulunmaktadır. 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Sene Başı Anasınıfı Zümresi  2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Sene Başı Anasınıfı Zümresi indir.

2016 2017 Eğitim Öğretim yılı anasınıfı 1. Dönem zümre toplantı tutanaklarını bu sayfadan indirebilirsiniz. İndireceğiniz zümre toplantı tutanağında kendinize göre gerekli düzenlemeleri yaparak kullanabilirsiniz. Anasınıfı 1. dönem zümre toplantı tutanağını indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız,Anasınıfı 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı


YILDIZELİ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

2013-2014 Eğitim öğretim yılı Ana Sınıfı öğretmenleri Yıl Sonu Zümre Öğretmenler Toplantısını 13/06/2014 Pazartesi günü saat 10.00’da okulumuz Öğretmenler Odasında,  Okul Müdür Vekili Zülfinaz ÇELİK başkanlığında toplanarak  aşağıdaki gündem maddelerini  görüşmeye karar vermiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.


         Berivan AKBAŞ              Yurdanur KEMİKLİ               Hacer ASLANTAŞ
       Anasınıfı Öğretmeni                Anasınıfı Öğretmeni      Anasınıfı Öğretmeni

          GÜNDEM MADDELERİ:
 1-      Açılış konuşması.
2-      Öğretim yılının genel bir değerlendirilmesi.
3-      Yıllık çalışma programının uygulanmasının değerlendirilmesi.
4-      Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planlarla değerlendirme yapılması.
5-      Ders araç ve gereçlerinin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi.
6-      Kullanılan yöntem tekniklerin değerlendirilmesi.
7-      Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
8-      Belirli gün ve haftalarda, ünitelerle ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
9-      Okulca  yapılan sosyal faaliyet, gezi ve incelemelerin değerlendirilmesi.
10-  Öğretmen veli görüşmelerinin değerlendirilmesi.
11-  Dilek ve temenniler.
                                                                    

                                                                                                 10/06/2014
                                                                                                 Uygundur
                                                                                         
                                                                                              Zülfinaz ÇELİK
                                                                                               Okul Müdür V.

 YILDIZELİ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

2013-2014 Eğitim öğretim yılı Anasınıfı öğretmenleri Yıl Sonu Zümre Öğretmenler Toplantısını 13/06/2014 Pazartesi günü saat 10.00’da okulumuz Öğretmenler Odasında,  Okul Müdür Vekili Zülfinaz ÇELİK başkanlığında toplanarak  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüşlerdir.         
                                                       
KURUL TUTANAĞI

Toplantı Tarihi        : 13/06/2014
Toplantı No             : 2    
Toplantı Yeri           : Öğretmenler Odası
Toplantı Başkanı     : Zülfinaz ÇELİK
Toplantı Yazmanı    : Berivan AKBAŞ
Toplantıya Katılanlar: Zülfinaz ÇELİK, Berivan AKBAŞ, Yurdanur KEMİKLİ,                      Hacer ASLANTAŞ

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1.                  Okul Müdürü başarılı bir öğretim dönemi geçirildiğini söyleyerek toplantının açılışını yaptı. Yapılan yoklamada tüm üyelerin hazır olduğu görüldü. Zümre yazmanı olarak Berivan AKBAŞ  seçildi. Gündem maddelerini okuyarak, eklenmesi ve çıkarılması gereken madde olup olmadığı soruldu. Yeni bir madde teklif edilmediği için maddelerin görüşülmesine geçildi.

2.                  Zülfinaz ÇELİK; öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaparken; başarılı, verimli bir sene geçtiğini, eğitsel sosyal ve kültürel açıdan birçok etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. Bu etkinlikleri yaparken velilerin işbirliğinden yararlanıldığını belirtti.

Berivan AKBAŞ; İkinci dönemdeki  ünitelerin çoğunun yıl sonuna yetiştirildiğini fakat birinci dönem ünitelerinde öğretmen yokluğundan kaynaklanan eksikliklerin olabileceğini belirtti.

            Hacer ASLANTAŞ; Bu öğretim yılında hedeflenen birçok etkinliği başarıyla gerçekleştirdiklerini, ancak elde olmayan nedenlerle bazı etkinliklerin gerçekleştirilemediğini söyledi. Ancak önümüzdeki öğretim yılında velilerle diyaloğun arttırılmasına ve çevrenin şartlarına ve durumuna göre etkinliklerin planlanması gerektiğini belirtti.

            Sınıf içi panolar ve koridor panoları belirli gün ve haftalara uygun olarak düzenlenmiş ve öğrenci çalışmalarının panolarda sergilenmesi sağlanmıştır dedi.
           
3.                  Zülfinaz ÇELİK; Yıllık çalışma programının başarılı olarak uygulandığını, sonuçta yapılmasının eğitim öğretimin düzenli ve disiplinli bir şekilde işlemesi bakımından yararlı olduğunu belirtti.

            Hacer ASLANTAŞ; Yıl içinde yapılan belirli gün ve haftalardan kutlamalarının, veli toplantılarının ve önem arz eden çalışmaların öğretmenlerin işbirliği ile  ve Okul Müdürü’nün koordine etmesiyle çok yararlı olduğunu ve yıllık çalışma programı  anasınıfı öğretmenleri tarafından uygulanarak dönemin başarıyla bitirildiğini söyledi.

4.                  Zülfinaz ÇELİK; Bu yıl hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık planların başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak konuların yetiştirildiğini söyledi. Ünitelendirilmiş yıllık planlarda belirlenen hedef ve davranışlar; üniteler haftalara bölünerek, konularla ilişki kurularak işlendiğini tespit ettiğini söyledi. Günlük planlarda da haftalık plana uyumlu konu, hedef ve davranışların bulunduğunu çalışmaların ve hazırlıkların buna göre yapıldığını söyledi. Günlük planlar hazırlanırken belirli gün ve haftalarla ilgili konulara da yer verildiğini ekledi.

5.                  Zülfinaz ÇELİK; Öğrencinin, okul, sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için, önceden kazandırılmak istenen davranışların pekiştirilmeye çalışılmasına, bu konuda aile ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Berivan AKBAŞ; Okul araç ve gereçlerinin öğrencinin öz malıymış gibi dikkatli ve özenle kullanılması için öğrencilere gerekli davranışların kazandırılmasına çalışıldığını belirtti. Okulda gerekli araç gereçlerin çoğunun bulunduğunu ailelerinde istenilen araç gereçleri çocuklarına zamanında aldığını belirtti.

Yurdanur KEMİKLİ; Özellikle derslerde oyuncaklardan, kuklalardan, çeşitli video CD lerden yeterince yararlanıldığını belirtti.

6.             Yurdanur KEMİKLİ; Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti, gerektiğinde konunun önemli noktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştırdığını söyledi.

Hacer ASLANTAŞ; Derslerin ve konuların özelliğine göre gözlem, inceleme, gezi vb. yapılmasının daha somut neticeler verdiğini söyledi.

Berivan AKBAŞ; Öğrencilerin gün içinde bilgi, beceri ve davranışları pekiştirebilmeleri ve kalıcı olabilmesi için fazla zaman almamak şartıyla, eğlenceye yönelik boyama gibi kısa ev ödevlerinin verilmesinin faydalı olduğunu söyledi.

7.             Yurdanur KEMİKLİ; Yıl sonu itibariyle bütün öğrencilerin hedeflenen bilgi ve beceri düzeyine ulaştığı tespit edildi ve başarı ortalamasının yüzde yüz olduğunu söyledi. Diğer öğretmenlerde aynı başarı düzeyine ulaştıklarını belittiler.

8.             Berivan AKBAŞ; 23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrencilerin halka çeşitli gösteriler sunduğunu bununla ilgili sınıf panoları ve koridor panolarında özel köşeler yapıldığını söyledi.

Yurdanur KEMİKLİ;  Belirli gün ve haftalarla bağlantılı olarak Yeşilay Haftası, Orman Haftası gibi önem arz eden haftalarda tören öncesi haftalarla ilgili resim vb. metaryallerle panolara öğrencilerle asılarak yenilendiğini söyledi.

Hacer ASLANTAŞ; Anneler günü için öğrencilerle annelere hediyeler hazırlandığını söyledi.

9.                  Yurdanur KEMİKLİ;  Okul içinde öğrencilerin yaptığı çalışmalar yıl sonunda sergilendi. Ailelerde bu sergiyi gezdiler. Bu sayede okul aile etkileşiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Hacer ASLANTAŞ; İ.H.L. konferans salonunda öğrencilerin hazırlamış olduğu yıl sonu etkinliğinin halka açık olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

10.              Berivan AKBAŞ; Velilerle diyaloğun sürekli olduğunu bununla ilgili yıl boyunca velilerle toplantılar ve görüşmeler yapıldığını belirtti.

11.              Zülfinaz ÇELİK; Başarılı bir öğretim yılının geçtiğini  belirterek iyi niyet dilekleriyle toplantıyı kapattı.

 ALINAN KARARLAR:

1.      Yıllık çalışma programının planlandığı şekilde uygulandığı;
2.      Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük planlarda uygun şekilde hazırlandığına.
3.      Ünitelerin zamanında işlendiği;
4.      Kurum yönetmeliğine uygun davranışlar kazandırıldığı;
5.      Ders araç ve gereçlerinin etkin olarak kullanıldığı;
6.      Öğrenci başarısının yüzde yüz olduğu;
7.      Belirli gün ve haftaların zamanında ve etkinliklerle kutlandığı;
8.      Sosyal faaliyetler, gözlem ve inceleme gezilerinin başarıyla uygulandığı;
9.      Veli toplantılarının ve görüşmelerinin gerçekleştirildiği;
                                                                                                   
  
         Berivan AKBAŞ              Yurdanur KEMİKLİ               Hacer ASLANTAŞ
       Anasınıfı Öğretmeni                Anasınıfı Öğretmeni      Anasınıfı Öğretmeni
  

                                                                                                 13/06/2014
                                                                                                 Uygundur
                                                                              
                                                                                              Zülfinaz ÇELİK

                                                                                               Okul Müdür V.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder