Anasinifi Egitim Bolgesi Zumre Ogretmenler Kurulu Toplanti Tutanaklari - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 02, 2013

Anasinifi Egitim Bolgesi Zumre Ogretmenler Kurulu Toplanti Tutanaklari

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Anasınıfı Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları101. EĞİTİM BÖLGESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM:
1. Açılış, yoklama,
2. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri,
3. Öğrenci başarısının arttırılması ile ilgili öneriler,
4. *Ders programlarının ve derslerinin birbirine paralel olarak yürütülmesi için; eğitim araç gereçleri laboratuarı, spor salonu vb. imkânlarına ihtiyaç duyan okulların tespit edilmesi
*Tespit edilen ihtiyaçların kullanım planının yapılması, 
5. Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile zümre/sınıf öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları ve derslerde kullanılacak eğitim araç ve gerecine ilişkin donatım önceliklerinin belirlenmesi, 
6. Müfredat programının uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması için alınacak tedbirler,
7. Sınav haftaları, türleri ve program kazanımları ile ilgili çalışma yapılarak, ölçme ve değerlendirme de birlik ve beraberliğin sağlanması için alınması gereken kararlar,
8. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili sınıf/zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin kararlaştırılması,
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış.


101.EĞİTİM BÖLGESİ

 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- Zümre Başkanı Kenan KILIÇASLAN’ ın Başkanlığındaki zümre öğretmenleri 13.02.2014, saat 10.00’ da Çekmeköy Anaokulu Sığınak’ında toplandı. Zümre Başkanı Kenan KILIÇASLAN iyi dilek ve temennisi ve ardından İstiklâl Marşı’ nın okunmasının ardından toplantıyı başlattı. Toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı tespit edildi.

2- 2008-2009 öğretim yılı 1.zümre toplantısında yapılan okul öncesi öğretmenleri zümre öğretmenleri toplantısında alınan kararlara uygun hareket edildiği, mevcut zümreye aynen uyulduğu görüldü. Zümre Başkanı Kenan KILIÇASLAN gündem maddelerini okuyarak, öğretmenlerimize söz hakkı verdi. Şehit Öğretmen İzzet Yüksel İ.Ö.O öğretmeni söz alarak, velilerin sene başında bilgilendirilmesi gerektiğini, söyledi. Avrupa Kolejinde okuma yazma öğretildiğini ve çifte standartlı uygulama olduğunu söyledi. Zümre Başkanı Kenan KILIÇASLAN bu uygulamanın doğru olmadığını belirtti.

3- Zümre Başkanı Kenan KILIÇASLAN öğretmenlere önerilerini sordu. Nükte Sözen İ.Ö.O öğretmeni Zeynep ZIRIH KAYA; önce ailenin başarıda önemli rol oynadığını söyledi. Psikologlardan ve uzmanlardan yardım alınarak ailelerin eğitilmesi gerektiğini ve bu konuyla ilgili araştırmaları kaynak kitapları kullanarak yaşanılan sorunlara çözüm bulunabileceğini söyledi. 23 Şubat 2014 tarihinde NP Hastanesinde Dikkat Eksikliği ile ilgili seminer olacağını isteyenin katılabileceğini söyledi.

4- Zümre Başkanı Kenan KILIÇASLAN, okullardaki derslerin ve programların işlenmesi için gerekli olan eğitim öğretim araç ve gereçlerinin(yani oyun odası, spor salonu, laboratuar gibi) toplantıya katılan bütün okulların bu sorunlarla karşı karşıya olduğunu tespit edildi. İsmihan İsmet Süzer İ.Ö.O. öğretmeni Rabia ÖZBEK, bu konunun bütün okulların ortak sorunu olduğunu söyledi. Ayrıca; tespit edilen araç gereçlerin eksikliğinden dolayı, eğitim öğretimin olumsuz etkilendiği ve bu konunun tüm okulların ortak sorunu olduğu tespit edildi.


5- Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İ.Ö.O öğretmeni Leyla AYHAN, görsel materyaller, slayt makinesi, tepegöz, ders araç gereçleri, köşeler televizyon, projeksiyon cihazı, fen-matematik araçları ve ona uygun malzeme ve oyuncakların alınması gerektiğini ayrıca alınan araç-gereçlerin, mobilyaların ve oyuncakların daha dayanıklı malzemelerden yapıldığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

6- Müfredat programlarının uygulanmasında birlik ve beraberlik sağlamak için zümre başkanı Kenan KILIÇASLAN,ilçemizdeki tüm okulöncesi eğitim kurumlarının Çekmeköy Anaokulu’nun yapmış olduğu internet sitesindeki forum bölümünden (www.cekmekoyanaokulu.com) faydalanarak bu birliği ve iletişimi kurabileceğimizi söyledi.Ayrıca bazı bilinmeyenlerinde yenilenen okulöncesi eğitim kurumları yönetmeliğinden faydalanarak bu eksikliği giderebileceğimiz söylendi.


7- Zümre Başkanı Kenan KILIÇASLAN yine okulöncesi eğitimde program kazanımlarının ve yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının tutarsız yapıldığını ve bir çok yanlış anlaşılmanın gözlendiğini söyledi.Bu konuda,dönem başlarında her öğrenci için gelişim kontrol listesi oluşturulması gerektiği,her dönem sonunda kazanım değerlendirme formları ve gelişim raporlarının yazılması gerektiği ayrıca dönem içinde her an anekdotların,gezi gözlem formlarının kısa notların tutlarak öğrenci gelişim ve gözlem dosyalarına konulması gerektiği söylendi.

8- Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve çekilen konularla ilgili,Park Bilfen Anaokulu Öğretmeni Deniz YAŞIK söz aldı.Bu tür durumlarda bireyleri yani öğrencileri ,’’bu etkinliklere nasıl daha fazla ilgi duymalarını sağlayabiliriz ?’’ diyerek konunun aslında etkinlik öncesi dikkat çekmeden kaynaklanan problemlerden kaynaklandığını vurguladı.Eğer bunun dışında çözümlenmesi zor durumlarla karşılaşılırsa Rehberlik Araştırma Merkezi’nden veya Büyükşehir Belediyesinin Rehberlik Servislerinden ücretsiz yardım alınabileceği söylenildi.

9- Zümre Başkanı Kenan KILIÇASLAN bu eğitim-öğretim döneminin de hayırlı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı sona erdirdi.

10- Kapanış.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder