ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI, RAPORLARI - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2013

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI, RAPORLARI

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Şube Öğretmenler Kurulu Nasıl Oluşturulur? Gündem maddeleri nelerdir?
İlköğretim Kurumları 96. maddesinde Şube Öğretmenler Kurulu: 
" Şube öğretmenler kurulu, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir. "

Toplanma Zamanı: Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci (Değişik ibare:RG-20/08/2007-26619) dönemin ikinci ayında, ikinci (Değişik ibare:RG-20/08/2007-26619) dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

İlkokul Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Ortaokul Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları
Lise Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

Hangi Konuları Görüşür? Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesinde de belirtildiği üzere o şubeye kayıtlı öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek karara bağlanması gerekir.

Yani Şubedeki öğrencilerin genel bir değerlendirmesi yapılarak kararlar alınması doğru değildir. Öğrencilerin tek tek değerlendirilmesi gerekir. Aşağıda örneği verilen çizelgenin Şube Öğretmenler Kurulu toplantısından önce Şube Rehber Öğretmenlerine verilerek şubede yer alan öğrencilerin Ad-Soyadları ve Numaraları yazılmış bir halde toplantıya getirmeleri sağlanmalıdır.Çizelgede yer alan tüm öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkileri ve başarı durumları değerlendirilmeli ilgili alanlara yazılmalıdır. Problemli öğrencilere uygulanacak çözüm metodları ve görevli birim , personel belirtilmelidir.

Şube Öğretmenler Kurulu:
1-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve artırılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
2-Eğitim kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kulllanılması için planlanmanın yapılması, 
3-Çevreden yaralanma ve işbirliğinin sağlanması, 
4-Öğrencilerin sağlık ,beslenme,kişilik ,sosyal ilişkilerinin değerlendirilmesi,
5-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için gerekli tedbirlerin alınması, 
6-Öğrenci-okul-aile ilişkilerinin değerlendirilmesi, 
gibi konuları gündeme alarak görüşür ve karara bağlayarak Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defterine yazarak uygular.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder