LİSE ŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2013

LİSE ŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Öğretmenler Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılacak ?
Okulların yıl içerisindeki eğitim öğretim faaliyetleri konusunda yıllık plan ya da yol haritası niteliğinde olan, yönetmelik gereği de yapılması zorunlu olan ve aynı zamanda yasal bağlayıcılığı yönüyle ise adeta “İç tüzük” niteliğinde olan Öğretmenler Kurulu toplantıları ne yazık ki genellikle amacına ulaşamamakta ve gereksiz bir angarya olarak geçiştirilmektedir.

Oysa çok önemli olduğunu düşünerek bu konuyu dile getirmenin ve bu konuda örnek olabilecek bir toplantı tutanağını paylaşmanın eğitime katkı olabileceğini düşünerek okurlarımıza sunuyoruz.


9. SINIF ŞÖK TOPLANTISI
1. dönem 1. ŞÖK Toplantı Tutanakları
1. dönem 2. ŞÖK Toplantı Tutanakları
2. dönem 1. ŞÖK Toplantı Tutanakları
2. dönem Sene Sonu ŞÖK Toplantı Tutanakları
Toplantı yönetimi konusu aslında yönetim biliminin ve de eğitim yönetimi biliminin konusu olup öncelikle bu konuda eğitim ve bilimsel bilgi gerektiren ciddi bir konudur. Bu bilgiden yoksun olan bir toplantının verimli olmasını beklemek zaten beyhudedir. Hele bir de buna görevle ilgili yasal düzenlemelere vakıf olmamayı eklediğinizde bunun bir toplantı olmaktan çıkıp ya muhabbete ya da curcunaya dönüşmesi kaçınılmazdır.

Bu nedenle faydalı olacağı düşüncesiyle bu konudaki verileri kısaca özetlemek gerekirse toplantıyı üç gruba ayırmak mümkündür:

1) Bilgilendirme toplantısı: Yürürlükteki ilgili yasal düzenlemeler, yeni değişiklikler, yetkili üst makamlarca alınmış olan kararlar ya da idarenin yetkisi dahilinde olup kendi aldığı kararları toplantıya katılanlara bildirmek, haber vermek ve uygulanmasını sağmaktan ibaret olan toplantı türüdür. Ya da bir toplantının yalnızca bazı gündem maddeleri bu türden olabilir.

2) Görüş Alışverişinde bulunma toplantısı: Bu toplantı yuvarlak masa toplantısına benzer bir toplantı şekli olup bir konu hakkında herkesin görüşünden faydalanmak için beyin fırtınası yapmaktan ibarettir.

3) Karar alma toplantısı: Bu toplantı ise yetkili kişilerce bir konuda bağlayıcı karar almak üzere yapılan toplantıdır. Bir konu hakkında önce mümkünse herkes sırayla, mümkün değilse isteyenler fikirlerini açıklarlar ve sonunda oylama yapılarak bir oy çokluğu ile karar alınır. Yine toplantıların bazı maddeleri bu türden olabilir.

Ancak bu türden bir karar alabilmek için öncelikle o konuda yetkili kişiler olmak gerekir ve üst makamlarca alınmış olan kararların boş bıraktığı noktalarda ya da onların uygulama şekli ile ilgili olabilir. Karar alma yöntemleri de ayrı bir bilgi konusudur ve bu konu biraz da toplantı başkanının bu konudaki bilgisi, demokratik tutumu ve yönetim tarzı ile yakından ilgilidir. Zira bazı yöneticiler en doğru yöntem olan demokratik yöntemi tercih edip oylama ile karar alırken, bazıları ise dostlar alışverişte görsün türünden fikirleri alıp yine kararı kendi bildiği gibi almaktadırlar. Bazıları ise otoriter yöntemi tercih ederek daha önce aldığı kararı talimat şeklinde iletmeyi tercih etmektedirler. Bazıları ise toplantıda geçen esprileri dahi aynen tutanağa geçirerek kağıt üzerinde toplantı yaptığını ispatlama çabasından başka bir karar almamayı tercih etmektedirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder