ŞEHRİMİZ İSTANBUL DERS NOTLARI - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 09, 2021

ŞEHRİMİZ İSTANBUL DERS NOTLARI

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

ŞEHRİMİZ İSTANBUL DERS NOTLARI

Şehrimiz istanbul konu özeti, Şehrimiz istanbul dersi sınav çalışma kısa ders notları


ŞEHRİMİZ      İSTANBUL DERSİ      NOTLARI


Soru:İNSANLAR NEDEN TOPLU HALDE YAŞARLAR?

---Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz.


Soru: İNSANLAR YERLEŞİK HAYATA GEÇMEDEN ÖNCE NASIL YAŞARLARDI?

------Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı.

Mağaralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı


 NOT***İnsanların yerleşik yaşama geçmesine neden olan gelişme tarımla uğraşmaya başlamalarıdır.


Soru:İlk insanlar hangi özellikteki yerleri yerleşmek için seçmişlerdir?

Yerleşim yeri olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca sulayabildiler.Nüfusları artınca ilk köyler oluşmaya başladı.

NOT: Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip büyük bir şehirdi.

NOT:  Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir

NOT: Truva, Efes, Hattuşa,Milet,Zeugma,Çatalhöyük,Olimpos,Aspendos Türkiye’deki bazı antik kentlerdir.


Soru: Günümüzde şehirlerin nüfusu neden artmıştır?

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır


 Soru:   Şehirler hangi özelliklere sahiptir?

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır


Soru: MEDENİYET NEDİR?

“Medeniyet”; bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Medeniyet, gelişmişliği ifade eder

 NOT: İstanbul,Medine,Kurtuba,Paris ,Roma medeniyete yön veren önemli şehirlerdir.


Soru: ŞEHİRDEKİ SORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?

Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.


 NOT:  Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.

2. Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.

3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.

4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

5. Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.

          6. Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.


Soru: Şehirlerde fazla nüfusun yol açtığı sorunlar nelerdir?

çevre kirliliği,       trafik, yoksulluk,      işsizlik,       gecekondulaşma,    altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma  vb.

NOT: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeren ‘Şehrimiz’ dersi, seçmeli okutulacak.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından geçen ‘Şehrimiz’ dersinin müfredatı, ‘Şehirlerin Hikayesi’, ‘Şehirde Yaşam’, ‘Şehrimi Tanıyorum’, ‘Şehrim Çalışıyor’, ‘Şehrimde Ben’ ünitelerinden oluştu.

Ders için, çocukların birlikte yaşayabilme becerisini güçlendirecek ve estetik duyarlılığını geliştirecek bir içerik hazırlandı.

Buna göre, ‘Şehrimiz’ dersi, tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, etnografya, sanat ve estetik gibi sosyal bilim alanları ile ilişkilendirilerek disiplinler arası bir yaklaşımla işlenecek.

Derste, milli ve dini bayramlar, mahalli kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel farkındalığı geliştirilecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder