Sağlık mazereti mevzuatında düzenleme yapılacak - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Aralık 19, 2018

Sağlık mazereti mevzuatında düzenleme yapılacak

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sözleşmeli öğretmenlere, sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği hakkı için ilgili mevzuatında düzenleme yapılacak

MEB Kurum İdari Kurulu Ekim 2018 Çalışma Raporu imzalandı
Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2018 Çalışma Raporu imzalandı. 6 maddede mutabakat sağlanırken; Kurul gündemine taşıdığımız taleplerden (1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 ve 18) 12’sine hiçbir gerekçe gösterilmeden raporda yer verilmemesi nedeniyle şerh düştük.


Çalışma Raporu, Kurum İdari Kurulu Başkanı ve Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ve Hukuk Müşaviri Harun Kale’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından imzalandı.

Sözleşmeli öğretmenlere, sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği hakkı için ilgili mevzuatında düzenleme yapılacak
Sözleşmeli öğretmenlere, sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği hakkı için ilgili mevzuatında düzenleme yapılacak

Bakanlığın ilgili birimlerince değerlendirilmesi uygun görülen taleplerimiz şunlar:

-Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği haklarının, kadrolu öğretmenlerle aynı esaslar dâhilinde tanınması için ilgili mevzuatında düzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde, yatılı veya pansiyonlu okullar için öngörülen müdür başyardımcılığı normunun, yine bu eğitim kurumlarına münhasır ilave müdür yardımcılığı normuna dönüştürülmesine yönelik ilgili mevzuatında düzenleme yapılmalıdır.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı hâlde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanlarının, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanması yönünde ilgili mevzuatında düzenleme yapılmalıdır.

-Temel eğitim kurumlarında engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin haftalık ders programları ve nöbet görevlerinin belirlenmesinde, gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi yönünde ilgili mevzuatında düzenleme yapılmalıdır.

-Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

-Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, zorunlu hâller dışında hafta içinde ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder