Sınıf Öğretmenlerini İlgilendiren Açıklama - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Aralık 31, 2018

Sınıf Öğretmenlerini İlgilendiren Açıklama

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sınıf Öğretmenlerini İlgilendiren Açıklama

İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar. Sınıf Öğretmeni bu görevleri yapmak istemeyebilir mi? Bu saatlerde okuldan ayrılabilir mi?


Mll Eğtm Bakanlığı Okul Önces Eğtm ve İlköğretm Kurumları Yönetmelğnn "Öğretmen" başlıklı 43.
maddes; "İlkokullarda bütün derslern sınıf öğretmenlernce okutulması esastır. Ancak Yabancı Dl le Dn Kültürü ve Ahlak Blgs dersler okulun kadrolu alan öğretmenlernce okutulur. Okulda kadrolu alan
öğretmen bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğtm bölgesnde, yoksa dğer eğtm bölgelerndek kadrolu alan öğretmenlernce okutulur. 

Sınıf Öğretmenlerini İlgilendiren Açıklama
Sınıf Öğretmenlerini İlgilendiren Açıklama

İhtyacın kadrolu alan öğretmenlernce karşılanamaması durumunda, bu dersler okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretm programı tbarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanablme şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı örevlendrleblr. 

Bu şeklde de htyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenmlern söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenler veya sınıf öğretmen olup bu alanda hzmet ç eğtm sertfkası almış öğretmenler tarafından ders değşm yolu le de okutulablr. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmennce okutulur.

İlkokullarda Yabancı Dl le Dn Kültürü ve Ahlak Blgs dersler, alan öğretmenlernce okutulduğunda sınıf öğretmenler bu ders saatlernde yönetmce erlen eğtm ve öğretm görevlern yapar." fıkralarınca derslere branş öğretmenlernn grmes le sınıf öğretmenlernn boş geçen bu ders saatlernde yönetmce verlen eğtm ve öğretm görevlern yapması sağlanmıştır. Sınıf öğretmen, kendsne verlen eğtm öğretmle lgl görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretn stemedğn yazılı olarak beyan etmes halnde kendsne verlen eğtm ve öğretmle lgl görevler yapmayablr ve bu süreler dahlnde okuldan ayrılablr.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme