7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 10 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Aralık 07, 2018

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 10

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 10

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı getirmeyecektir. Bu nedenle öğrencilerimizden ricamız lütfen ödevlerinizi öncelikler kendiniz yapmaya gayret gösteriniz. Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Ödevlerin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım. 7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarında, yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme öğretme sürecine uygun olarak seçilmiş okuma metinleri bulunmaktadır. Okuma metinleri, temanın özelliğine göre şiir veya nesir yazılarından Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları okuma metinlerinin çözümlemesini sağlayacak etkinlikleri içermektedir.


7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları etkinliklerin başında öğrencilerin etkinleri nasıl yapacaklarıyla ilgili yönergeler bulunmaktadır. Çalışma kitaplarındaki etkinlikler, öğrencilerin farklı zeka alanlarını harekete geçirecek, eleştirel düşünmelerini, olaylara farklı bakmalarını, bireysel veya grupla çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Türkçe derslerinde çocuklara verilecek metinlerin hedefine ulaşabilmesi, çocuklarda davranış değişikliği meydana getirebilmesi için, edebiyat ve eğitim ilişkisini hem kitap, hem metin yazarının, hem de öğretmenin iyi bilip kavraması gerekir. ders içinde işlenen metinlerde, gerek bireysel okumaya yönelik çocuk kitaplarında iyi kurgulanmış olarak hedef kitleye yansıtılırsa; hem toplumsal, hem bireysel hem de ulusal anlayışta aradığımız eğitim yerine oturacaktır. Ders kitaplarına konacak metinler, olaya, duyguya, düşünceye dayalı olarak düzenlenirken, ders kitabı hazırlayan yazarlar, hedef kitlenin ihtiyacına, öğrenme gücüne psikolojik yapısına nüfuz etmeli, kısacası çocuğun zihinsel, bedensel ve ruhsal gücünü dikkate almalıdır ki; çocukta moral değerler sistemi gelişsin ve onda edebiyat zevki kadar eleştirel anlayış gücü değer bulsun

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları
7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları zihinsel hazırlık kısmında ise konu ile ilgili öğrencilerin ön öğrenmelerini harekete geçirme, okuma metni ile ilgili anahtar kelimelerle çalışma, metni tanıma ve tahmin etme, işlenen metnin amacını belirleme, metnin tür, yöntem ve tekniğini belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Anlama bölümü görsel okuma, dinleme ve okuma, metin inceleme, söz varlığını geliştirme kısımlarından oluşmaktadır. Zihinsel yapılandırma günlük hayatla ilişkilendirme ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kendini ifade etme bölümde öğrencilerin öğrenme öğretme sürecinde kendilerini rahat ifade edebilmeleri için öğretmen tarafından uygun bir ortam hazırlama, öğrencilerin ön bilgilerinin harekete geçirme, amaç belirleme, konuşma, yazma, görsel sunu çalışmalarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: İlköğretim Programlarında ölçme ve değerlendirme yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak hem sürece hem de sonuca dayalı olarak yapılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder