Bileşik Çeşitleri - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 23, 2018

Bileşik Çeşitleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Bileşik Çeşitleri

Bileşikler moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki grupta incelenirler.a) Moleküler Yapılı Bileşikler :


Bileşikler iki ya da daha fazla farklı cins atomdan oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. Moleküler yapılı bileşiklerin en küçük taneciği moleküllerdir.


▪ Moleküler yapılı bileşikleri oluşturan moleküllerde belirli sayıda atom bulunur.


▪ Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur.


Bileşiğin İsmi

Bileğin Formülü

Bileşik Molekülünü Oluşturan Atomlar

Su

H2O

1 Su molekülü; 2 H, 1 O atomundan oluşur.

Amonyak

NH3

1 Amonyak molekülü; 1 N, 3 H atomundan oluşur.

Karbon Di Oksit

CO2

1 Karbon Di Oksit molekülü; 1 C, 2 O atomundan oluşur.

Kükürt Di Oksit

SO2

1 Kükürt Di Oksit molekülü; 1 S, 2 O atomundan oluşur.

Hidrojen Klorür

HCl

1 Hidrojen Klorür molekülü; 1 H, 1 Cl atomundan oluşur.

Hidrojen Florür

HF

1 Hidrojen Florür molekülü; 1 H, 1 F atomundan oluşur.

Azot Di Oksit

NO2

1 Azot Di Oksit molekülü; 1 N, 2 O atomundan oluşur.

Karbon Mono Oksit

CO

1 Karbon Mono Oksit molekülü; 1 C, 1 O atomundan oluşur.

Kükürt Mono Oksit

SO

1 Kükürt Mono Oksit molekülü; 1 S, 1 O atomundan oluşur.

Azot Mono Oksit

NO

1 Azot Mono Oksit molekülü; 1 N, 1 O atomundan oluşur.

Basit Şeker (Glikoz)

C6H12O6

1 Basit Şeker molekülü; 6 C, 12 H, 6 O atomundan oluşur.

Bileğin Formülü

Bileşiğin Molekül Modeli

Bileşiğin Kullanım Alanları

H2OHayatın temel ihtiyaç maddelerinden biridir.

NH3Temizlik malzemelerinde, patlayıcı ve gübre yapımında kullanılır.

CO2Yangın söndürme tüplerinde, bitkilerin fotosentezi sırasında ve gazlı içeceklerde kullanılır.

SO2Şeker üretiminde kullanılır. Hava kirliliğine ve asit yağmurlarına neden olur.

C6H12O6Besin maddelerinde bulunur ve vücudun temel ihtiyaç maddelerinden biridir.

HClTemizlik malzemelerinde kullanılır.

 ÖRNEKLER :b) Moleküler Yapılı Olmayan (Kristal Yapılı=Örgü Tipi) Bileşikler :


Bileşikler, iki ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmayıp, bileşiği oluşturan farklı cins atomlar bir yığın oluşturacak şekilde dizilmişlerse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.


▪ Moleküler yapılı olmayan bileşikleri oluşturan yığınlardaki atomlar sayılamayacak kadar çoktur ve yığındaki atomun sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir. Fakat moleküler yapıdaki bileşikleri oluşturan moleküllerdeki atomlar sayılabilirler ve moleküldeki atom sayısı değişmez.


▪ Moleküler yapılı olmayan bileşikler zıt yüklü iyonlardan oluşur.


▪ Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir yığın oluştururlar.


▪ Moleküler yapılı olmayan bileşikler sonsuz örgü tipi bileşiklerdir


▪ Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir örgü oluştururlar.


Bileşiğin İsmi

Bileğin Formülü

Bileşiği Oluşturan İyonlar

Kalsiyum Oksit

CaO

Ca+2 ve O–2 İyonları

Sodyum İyodür

NaI

Na+1 ve I–1 İyonları

Sodyum Klorür

NaCl

Na+1 ve Cl–1 İyonları

Alüminyum Klorür

AlCl3

Al+3 ve Cl–1 İyonları

Kalsiyum Florür

CaF2

Ca+2 ve F–1 İyonları

Alüminyum Sülfür

Al2S3

Al+3 ve S–2 İyonları

ÖRNEKLER :

1- ▪ Sodyum klorür (NaCl) bileşiğindeki Na+ ve Cl– iyonları düzenli bir örgü

oluştururlar, moleküler yapıda değildir, yığın görünümündedir.

 ▪ Bir tane sodyum klorür kristalinde sayılamayacak kadar çok sayıda atom bulunur.

▪ Sodyum klorür (NaCl) bileşiği, yemek tuzu olarak kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder