Unicef Nedir? Amaçları Nelerdir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Eylül 08, 2018

Unicef Nedir? Amaçları Nelerdir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Unicef Nedir? Amaçları Nelerdir ?

Dünyada doğuştan kazanılan birçok hak bulunmaktadır. Bu haklar insan�hakları diye nitelendirilir ve yasalarla güvence altına alınır. Hakların amacı ise, insanların güvenli ve rahat bir yaşam sürmesini sağlamaktır. İnsan hakları bir bütün olarak ele alınır ve alt dalları bulunmaktadır. Çocuk hakları da, şüphesiz ki bu alt dalların en önemlilerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Çünkü çocuklar, korumasız ve istismara açıktır. UNİCEF de, bu amaçla kurulmuş bir kurumdur.


İngilizce açılımı United Nations Children’s Fund olan UNİCEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1954 yılında kurulmuş bir kurumdur.

Unicef Nedir? Amaçları Nelerdir ?
Unicef Nedir? Amaçları Nelerdir ?

Kurumun Kurulmasındaki Temel Amaçlar

*Bütün dünyada çocuk haklarını korumak e bu hakların savunuculuğunu yapmak.

*Çocuk haklarını dünyaya tanıtarak, dünya milletlerinde bu konuda bir bilinç oluşturmak.

*Çocukların temel gereksinim ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımcı olmak.

*Çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak, bu potansiyeli gerçekleştirmek ve çocuklara çeşitli fırsatlar yaratmak.

UNİCEF bu temel amaçlar bünyesinde kurulmuştur. Kurum Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dayanarak faaliyet gösterir ve çocuklara yapılan davranışları uluslararası standartlara ulaştırmak için büyük bir çaba harcar. Çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi ve korunması gibi ilkeler, insanlığın daha ileri düzeylere ulaşmak adına önemli olduğu için UNİCEF, bu ilkelerin evrensel anlamda geçerliliğini öne sürmektedir. Kurum çocuk haklarını korumak adına, ülkelerde siyasal kararlığı ve bu konuda maddi kaynakları harekete geçirmek için büyük çaba sarf etmektedir.

UNİCEF bütün dünya çocuklarının haklarını korumak için kurulmuş bir kuruluştur. Fakat kurumun, çocuk haklarında bazı öncelikleri bulunmaktadır. Burada çocukların yaşamakta olduğu yerin dezavantajları en önemli etkendir. Savaş yaşanan bölgeler, savaş kurbanları, yoksulluğun aşırı yaşandığı noktalar, doğal felakete maruz kalmış alanlar, şiddetin baş gösterdiği ve engellilere yapılan olumsuz davranışlar, kurumun öncelikleri arasında yer almaktadır. Yani kurum, en çok ihtiyaç duyanlara ilk olarak ulaşma politikası izlemektedir. Kurum aynı zamanda, insani yardım kuruluşları ve Diğer Birleşmiş Milletler Örgütleri ile beraber çalışarak gücünü güçlendirmekte ve hem ihtiyaç sahibi çocuklara hem de ailelerine elinden geldiğince destek olmaktadır. UNİCEF bu tür ihtiyaç sahiplerini, birlikte çalışmış olduğu diğer insani yardım kuruluşlarının hizmetine sunabilmektedir.

Kurumun kurulduğu günden itibaren izlediği en önemli politika, tarafsız olmaktır. Kurum hiçbir taraf ve durum gözetmeyerek, çocuk haklarının savunmak için elinden geleni yapar ve bu konuda iş birliğine de açık kapı bırakır. Yaşam standartları bakımından dezavantajları fazla olan ülkeler, her zaman kurumun ilk önceliklerinden birisi olmuştur.

UNİCEF, ülke programları aracılığıyla da çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Kurum bu programlar aracılığıyla, kız çocuklarının ve kadınların eşit haklara kavuşması ve toplumun her açıdan kalkınabilmesi için,� toplumu bu kalkınmaya katmaya uğraşmaktadır.

Barış ve sosyal ilerleme gibi kavramlar, UNİCEF’in vizyonunu oluşturan kavramlardır. Kurum birlikte çalışmış olduğu kurumlarla beraber, dünyanın belirlemiş olduğu insani kalkınma amaçlarına ulaşmak için, büyük bir özveriyle çalışır.

UNİCEF’in çalışma şekli ise, önceden hazırlanan yıllık programlara dayanır. Bu programlar, 5’er yıllık planlar olarak hazırlanmaktadır.

Dünyada çocuk haklarının bir numaralı savunucusu konumunda bulunan UNİCEF, ihtiyaç sahibi çocuklara anında yardım ederek bu çocukların geleceğe iyi hazırlanması konusuna büyük bir incelik ve dikkatle çalışmaktadır. Yani bu kurum, geleceğimizin haklarını korumaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder