PEST Analizi Hakkında Temel Bilgiler - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Eylül 08, 2018

PEST Analizi Hakkında Temel Bilgiler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

PEST Analizi Hakkında Temel Bilgiler 

PEST analizi, işletmelerde stratejik yönetimde strateji belirleme aşamalarında kullanılan analiz türlerinden birisidir. PEST kısaltması, İngilizce “Political”(Politik), “Economic” (Ekonomik), “Social” (Sosyal) ve “Technological” (Teknolojik) kelimelerinin başharflerinden oluşmaktadır. PEST analizinde temel amaç, işletmeyi etkileyebilecek dışsal faktörlerin bir analizinin gerçekleştirilmesidir. Bu analiz sayesinde işletmeler, stratejilerini doğru şekilde belirleyebilirler.


PEST analizinde temel olarak aşağıda sıralanan dört faktör dikkate alınmaktadır:
-Politik faktörler: Politik faktörlerden kasıt, işletmenin faaliyet gösterdiği ülkelerde devletlerin ekonomiye ne şekilde müdahale ettikleridir. Bu noktada PEST analizi yapılırken, hükümetlerin belirlediği vergi politikaları, iş yasaları, ticaret kısıtlamaları gibi hususların ve politik ortamın istikrarının dikkate alınması gerekmektedir.

PEST Analizi Hakkında Temel Bilgiler
PEST Analizi Hakkında Temel Bilgiler 

-Ekonomik faktörler: Faiz oranları, döviz kurları, enflasyon oranı, ekonomik büyüme rakamları gibi veriler ekonomik faktörleri oluşturmaktadır. İşletmeler belli kararları verirken bu rakamlardan etkilenmektedirler. Örneğin, kredi faiz oranları işletmelerin büyüme kararı verirken ihtiyaçları olacak sermayenin maliyetine etki etmektedir, bu sebeple strateji belirlerken bu durum mutlaka göz önüne alınmalıdır.

-Sosyal faktörler: Sosyal faktörler, işletmenin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki nüfus artış oranı, yaş dağılımı, insanların meslek tercihleri, eğitim düzeyi gibi faktörlerdir. Bu faktörlerin de PEST analizinde göz önüne alınması gerekmektedir. Örneğin, bir ülkede yaşlı nüfusun, genç nüfusa göre fazla olması durumunda, işletme yeni çalışan bulmakta zorlanacak ve muhtemelen genç nüfusun fazla olduğu ülkelere göre daha yüksek işçilik maliyetlerine sahip olacaktır.

-Teknolojik faktörler: Teknolojideki değişimler, teknolojik çalışmalara verilen teşvikler, otomasyon gibi faktörler teknolojik faktörleri oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler, üretim maliyetlerini düşürmekte ve ürün kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca müşterilerin beklentilerini de teknolojik gelişmeler belirlemektedir. Örneğin 1990’lı yıllarda müzik endüstrisinde kayıtlar analog şekilde yapılmaktaydı ve bu sebeple müzik kasetleri mevcuttu. 2000’li yıllarda ise müzik endüstrisi dijital kayıt kullanmaya başladı ve CD, mp3 gibi formatlar çıktı. Dolayısıyla kasetçalarlardan, CD oynatıcı tarzı cihazlara yönelim gerçekleşti.

PEST analizi yapılırken, değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin yukarıda sıralanan dört faktörden etkilenme oranları farklı olabileceği için, bu faktörlerin her birine verecekleri önem değişik olabilir. Örneğin PEST analizi yapılırken, silah üreten bir firma için politik faktörler daha çok önem arz edecekken, yüksek miktarda kredi kullanan bir firma için ekonomik faktörler daha büyük öneme sahip olacaktır.

PEST analizi sonuçları gene işletmelerde stratejik yönetimde kullanılan SWOT analizine girdi olarak kullanılmaktadır. PEST analiz sonuçları değerlendirilerek SWOT analizindeki “Fırsatlar” (Opportunities) ve “Tehditler”(Threats) belirlenebilir. SWOT analiziyle PEST analizindeki temel fark, SWOT analizi işletmeye ilişkin iç faktörlere odaklanırken, PEST analizi işletmenin etkileyemeyeceği dış faktörlere odaklanıyor olmasıdır. Dolayısıyla sağlıklı bir SWOT analizi gerçekleştirebilmek için, önden PEST analizini yapmış olmak gereklidir.

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında, işletmeler çok sert ve acımasız rekabet koşullarında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu sebeple, işletmelerin doğru stratejiler belirlemeleri, uzun dönemde ayakta kalabilmeleri için gereklidir. Doğru stratejileri belirlemek için de, PEST ve SWOT gibi analizlerin sağlıklı şekilde yapılması şarttır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder