Bilgisayar Destekli Öğretim Sistemi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Eylül 08, 2018

Bilgisayar Destekli Öğretim Sistemi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Bilgisayar Destekli Öğretim Sistemi 

Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayar kullanımı aracılığıyla öğretmeni destekleyici ve onu tamamlayıcı bir araç gerecin varlığı söz konusudur. Bilgisayar kesinlikle öğretmenin yerine geçmez. Tamamen merkeze bilgisayarı almak doğru değildir. Öğretmen etkin anlatımını tamamladıktan sonra bilgisayar üzerinden video, sorular ya da görsel destekleyici yapıyı harekete geçirerek bireyin düşünsel yönünün yanı sıra görsel yönünü de ön plana çıkarır. Öğrenmenin tam oluşmasını sağlayarak eksikliklerin giderilmesi daha olanaklı hale gelir.


Bilgisayar destekli öğretim programlarına baktığımızda ise; Alıştırma ve tekrar, birebir öğretim, problem çözme, benzetim, oyun, sınama durumları gibi temel programlar uygulanmaktadır.

Bilgisayar Destekli Öğretim Sistemi
Bilgisayar Destekli Öğretim Sistemi 

Alıştırma ve Tekrar:

Daha önceden öğrenilen konuların tekrarı yapılarak öğrenilenlerin hatırlanmasını ve kalıcı olmasını sağlar.
karma testler yoluyla ya da öğrenme sırasına göre öğrencilere sorular verilerek, tekrar yapmaları ağlanır. Öğrencinin yapamadığı sorular olduğunda ise sonraki soruya geçmeden önce mini tekrarlar yapılabilir. Bu sayede soru tekrar sorularak cevabın ne olduğunun anlaşılması sağlanır.

Birebir Öğretim:

Öğrenmenin gerçekleşmediği ya da öğrencinin dersi kaçırdığı durumlarda bilgisayar üzerinden birebir çalışma fırsatı yaratılır. Bu da öğrencinin hem zamandan kar etmeyi hem de kaygıdan daha hızlı uzaklaşmayı sağlar.

Problem Çözme

Bilgisayar üzerinde öğrenciye yaşayacağı problemlerin neler olduğu, bu problemlere yönelik farklı çözüm imkanları, bu problemlere yönelik bilgiye kolayca erişim yolunu bulmayı sağlar. Böylece öğrenci problem çözme konusunda yeni bir bakış açısı kazanmış olur.Benzetim: Bireye karşılaşabileceği sorunlarla ilgili ön bilgi ya da deneyim kazandırır. Bu ise gerçek yaşamda öğrencinin yüz yüze kaldığı sorunda daha pratik çözüm üretmesini sağlar. Kişiyi gerçek yaşama hazırlar.

Sınama:
Öğrencinin öğrenme sürecinde yapmış olduğu çalışmaların arşivlenerek belli zamanlarda dönütler verilmesi durumudur.

Oyun:
Belli kurallar dahilinde öğrencilerin eğlenceli bir yolla öğrenmesinin sağlaması beklenir. kişi hem öğrenir hem de oyunu kazanma ya da kaybetme hırsıyla süreci daha keyifle geçirir.

Örneğin adam asmaca oyunu eşliğinde İngilizce kelimeleri öğrenme … gibi.

Bilgisayar Destekli Öğretimin Sınırlılıkları

Ekonomik olarak maliyeti varır.
Kişinin bilgisayar üzerinde iken yüz yüze iletişiminin zayıflamasına yol açar.
Kişinin sosyalleşme sürecini olumsuz etkiler.

Bilgisayar Destekli Öğretimin Katkıları

dersin daha akıcı geçmesini sağlar.
görsel destek sağlar.
Zamansal anlamda daha olumludur ve bireye hız kazandırır.
Araştırma ve merak duygusunu hissettirir.
anında bildirim almayı sağlar. Geri dönütler daha fazladır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder