Bağırsaklarda Yaşayan Bakteriler Multiple Sklerozu Tetikleyebilir mi? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Eylül 07, 2018

Bağırsaklarda Yaşayan Bakteriler Multiple Sklerozu Tetikleyebilir mi?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Bağırsaklarda Yaşayan Bakteriler Multiple Sklerozu Tetikleyebilir mi? 

Yapılan bir çalışmaya göre, genç yaşta bağırsak bakterilerinde meydana gelen değişimler, genetik açıdan otoimmün hastalıklara yakalanma eğilimi yüksek olan kişilerde multiple skleroz hastalığını tetikleyebilir.


Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School’daki araşırma grubu, faredeki bağırsak bakterilerinde değişimin multiple skleroza (MS) yakalanma riskini arttırdığını gözlemledi. Bu çalışmanın özelliği, bağırsak bakterileri ve MS risk genleri arasında bir ilişkinin kurulmasıdır.

Bağırsaklarda Yaşayan Bakteriler Multiple Sklerozu Tetikleyebilir mi?
Bağırsaklarda Yaşayan Bakteriler Multiple Sklerozu Tetikleyebilir mi? 

MS, bağışıklık sisteminin merkezi sistemindeki sağlıklı dokulara saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi; beyin, omurilik ve optik sinirleri de hedef alır. Bağışıklık sisteminin saldırıları, beyin ve vücut arasındaki sinyalleri bozar. Sinir sistemimizin vücudumuza yolladığı sinyaller çevreyi algılamamızı ve organlarımızın çalışmasını sağlar.

Merkezi sinir sisteminin hangi kısmının etkilendiğine bağlı olarak, MS’in farklı belirtileri vardır. Bu belirtiler; görme kaybı ya da görüşte bulanıklık, hareket ve dengede zayıflık, aşırı bitkinlik, konuşma bozukluğu, felç, hatırlamada ve konsantre olmada zorluktur. Bu belirtiler; birden ortaya çıkabilir ya da azalabilir ve giderek kötüleşebilir.

Bilim insanları, MS hayvan modellerinde bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine nasıl saldırdığına dair çok sayıda ipucu keşfetse de, MS’in esas nedeni tam olarak bilinmemektedir.
Yapılan bir çalışma, bağırsakta yaşayan bakterilerin MS ile ilişkili olabileceğini gösterdi. MS hastalarında bağırsak bakterilerinin, sağlıklı kişilerdeki bağırsak bakterilerinden farklı olduğu gözlemlendi. Fakat bu değişimin hastalığa nasıl yol açtığının mekanizması tam olarak bilinmemektedir.

Bağırsak bakterilerinin MS ile ilişkisini araştırmak için Rutgers’teki araştırmacılar, MS geliştirme riski yüksek olacak şekilde genetiği değiştirilmiş fareleri model olarak kullandılar. İnsanlarda MS ile ilgili olduğu bilinen geni, farelere aktardılar. Fakat bu fareler, steril bir ortamda yetiştirildiklerinde MS geliştirmediler.

Yaş, Bağırsak Bakterileri ve Risk Genleri

Ayrıca, bağırsak bakteri dengesinde değişiklik olduğu durumda genç farelerin yaşlı farelere kıyasla daha fazla MS geliştirme riskine sahip olduğu görüldü. Bu süre sırasında genç farelerde, otoimmün hastalıklardan korunmayla ilişkili olan E3 ubikitin ligaz geninin aktivitesindeki azalma olduğunu gözlemlediler. Bu nedenle gelecekte yapılan çalışmalarda MS’in ilerlemesinin yavaşlatılması için, bağırsaklarda zararlı bakterilerin nasıl azaltılacağı ya da faydalı bakterilerin nasıl arttırılacağına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.Probiyotikler Multiple Skleroz İle Savaşmaya Yardımcı olabilir mi?

Prevotella histicola’nın da içinde bulunduğu üç bakteri türü farede MS’i baskıladığı görüldü. P. Histicola özellikle inflamasyona neden olan sitokin sentezleyen hücreleri durdurur.
Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre ise, Prevotella türündeki bakterinin bağırsak mikrobiyomunda MS hastalarında daha düşük seviyede bulunmuştur. Benzer şekilde, Prevotella seviyesi, hastalar ilaç aldıklarında artmıştır. Diğer taraftan Batılı diyet alışanlıkları Bacteroides türünün azalmasını teşvik ederken, tahıla dayalı diyet şeklinin Prevotella’nın seviyesini arttırdığı görüldü.

Yale Üniversitesi’den bazı araştırmacılar ise, bağırsaktaki bakterilerin diğer organlara giderek otoimmün cevabı tetiklediğini gösterdiler. Fakat bu reaksiyon, bakterilerin antibiyotik ya da aşı ile hedeflenmesiyle tedavi edilebilir. Bu çalışmada, Enterococcus gallinarum adlı bakteri bağırsaklardan, dalak, lenf nodları ve karaciğere hareket edebilir. Ayrıca bu bakteri, bağırsaktan hareket ettiğinde bağışıklık sistemi cevabını tetikleyebilir. Bu bakteriyi hedefleyen bir aşı ya da antibiyotikle sistemik lupus, MS ve otoimmün karaciğer hastalığı gibi otoimmün hastalıkların önüne geçilebilir.

İnsan mikrobiyomunun hastalıklarla ilişkisi, tıpta yeni bir alandır. Gelecekte, doğrudan spesifik bir bakterini türünü hedef alan tedaviler ve probiyotikler mikrobiyomdan kaynaklı çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Bağırsaklarımızdaki bakteri dengesini sabit tutmak çok sayıda hastalık için önlem olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder