Yerinden Yönetim Nedir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 07, 2018

Yerinden Yönetim Nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Yerinden Yönetim Nedir? 

İdari Teşkilatlardan Yerinden yönetim teşkilatı nedir? Yerinden yönetim nasıl yapılır, hizmet yerinden yönetim, yerel idareler hakkında bilgi.


YERİNDEN YÖNETİM
Bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesidir.

Yerinden Yönetim Nedir?
Yerinden Yönetim Nedir? 

Yerinden yönetimli kuruluşların kendilerine ait ayrı tüzel kişilikleri vardır ve özerktirler.

Yerinden yönetimli kuruluşlar yerel idareler ve hizmet kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılır.

Yerel idareler, belli bir yörede oturanlara salt o yörede oturdukları için ortaya çıkan ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tanınan bir özerkliği ifade etmektedir. Yerel idareler, il özel idaresi, belediye idaresi, ve köy idaresinden oluşur. Yerel yönetimlerin organları, kural olarak hizmet gördükleri yörenin seçmenleri tarafından belirlenir.

İl özel idaresinin başı validir. Belediye idaresinin başında seçimle işbaşına gelen belediye başkanı yer alır ve belediyenin en yüksek, asli karar organı belediye meclisidir.

Hizmet Kuruluşları, teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren hizmetleri tüm ülkede yerine getiren merkez teşkilatından ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının organları seçmenlerin iradesi ile belirlenmez.

Yerel Yerinden Yönetim

– Ayrı bir malvarlıkları, bütçeler vardır.

– Kamu tüzel kişiliği vardır.

– Kişi topluluklarıdır.

– Karar organları seçimle göreve gelir.

Hizmet Yerinden Yönetim

– Ayrı bir malvarlıkları, bütçeleri vardır.

– Kamu tüzel kişiliği vardır.

– Mal topluluklarıdır.

– Karar organları, atama usulüyle göreve gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder