Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 07, 2018

Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri

Türklerin ana yurdu nerededir? Türkler ana yurtlarından neden göç etmişlerdir ve bu göçlerinin sonuçları neler olmuştur?


TÜRKLERİN ANAYURDU
Türklerin Anayurdu Orta Asya’dır. Bu bölgenin sınırları kuzeyde Sibirya stepleri, güneyde Himalayalar, batıda Hazar denizi, doğuda ise Kingan dağlarıdır.

Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri
Türklerin Ana Yurdundan Göç Etme Nedenleri

Türklerin bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmıştır.

***Orta Asya, denizlerden uzak olduğu ve yüksek platolardan oluştuğu için karasal bir iklime sahiptir. Bu coğrafi yapı bölgede yaşayanların göçebe bir hayat tarzını benimsemelerinde etkili olmuştur.

Bu göçebe yapı Türklerde çadırcılığın gelişmesinde, teşkilatçı yapının güçlenmesinde, savaşçı kimliğin ön plana çıkmasında, sanat eserlerinin küçük ve taşınabilir nitelikte olmasında ve sınıflı toplum yapısının görülmemesinde etkili olmuştur.

***Anayurtta M.Ö 5000’li yıllara kadar uzanan kültür merkezlerine rastlanmıştır. Bu kültür merkezleri Anav, Afanasyevo, Andronova, Abakan ve Karasuktur.

ANAYURTTAN GÖÇLER
Tarihte birçok topluluk coğrafi, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Orta Asya’daki Türkler de Asya, Avrupa ve Afrika’nın değişik bölgelerine göç etmişlerdir.

Göçlerin Nedenleri;

***İklimin değişmesi sonucu kuraklığın artması O Otlakların daralması

***”Yud” adı verilen salgın hayvan hastalıklarının görülmesi

***Nüfusun artması

***Boylar arası siyasi çatışmaların yaşanması

***Dış baskı olarak Çin’in etkisi

***Yeni yerler fethetme arzusu (Cihan hakimiyeti arzusu)

Bu göçleri kolaylaştıran etken ise; Türklerin diğer toplumlardan çok daha önce atı evcilleştirmesi ve tekerleği kullanmasıdır.

Göçlerin Sonuçları

***Türkler, Orta Asya dışında yeni anayurtlar edinmiştir. (Anadolu)

***Göç ettikleri bölgeleri maden işlemeciliği, teşkilatçılık ve askeri konularda etkilemişlerdir.

***Göçebe yaşam kültürü ve sanatı Orta Asya dışına yayılmıştır.

***Farklı kültürlerle tanışmışlar, bazı Türk boyları ise milli kimliklerini kaybetmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder