1961 Anayasasının Özellikleri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Temmuz 07, 2018

1961 Anayasasının Özellikleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

1961 Anayasasının Özellikleri 

1961 anayasası nedir? 1961 anayasasının özellikleri nelerdir? 1961 anayasasında ne gibi değişiklikler yapılmıştır, hakkında bilgi.


1961 ANAYASASI
♦1961 Anayasası temel hak ve özgürlükler alanında geniş bir düzenlemeye gitmiştir.

1961 Anayasasının Özellikleri
1961 Anayasasının Özellikleri 

♦Yasaların anayasaya uygunluğunun denetimini sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.

♦Hakimler Yüksek Kurulu kurulmuştur.

♦1961 Anayasasına göre seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ve genel oy ilkelerine göre yapılacaktır.

♦Hukuk Devleti İlkesi ve Sosyal Devlet ilkesi ilk defa 1961 Anayasası ile kabul edilmişlerdir.

♦1961 Anayasasında ilk kez güçler ayrılığı ilkesi benimsemiştir.

♦1961 Anayasası ile parlamenter sisteme geçilmiştir.

♦1961 Anayasası 2 meclisli bir sistemi kabul etmiştir. (TBMM’nin yanında Cumhuriyet Senatosu da kabul edilmiştir.)

♦1961 Anayasasında siyasi partiler, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak nitelendirilmiştir.

♦Milli Güvenlik Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

♦1961 Anayasası ile çoğulcu demokrasi anlayışına geçilmiştir.

♦Sendikalar kurma hakkı, grev hakkı, ilk kez 1961 Anayasası ile düzenlenmiştir.

1961 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (1971 ve 1973 DEĞİŞİKLİKLERİ)

♦Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.

♦TRT’nin özerkliği tamamen kaldırılmıştır. Üniversitelerin özerkliği de büyük ölçüde azaltılmıştır.

♦Vergi, resim ve harç gibi mali yükümlülüklere uygulanan muhalefet ve istisnalarda değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

♦Memurların siyasi partilere ve sendikalara üye olması yasaklanmıştır.

♦Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur (AYİM).

♦Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuştur. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2004 yılında yapılan bir Anayasa değişikliği ile Anayasada düzenlenen yargı kurumları arasından çıkartılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder