Yuluğ Tigin Kimdir? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 26, 2018

Yuluğ Tigin Kimdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Yuluğ Tigin Kimdir? 

İsmi hak edildiği kadar bilinmeyen Göktürk Y<zıtlarının yazarı olan Yuluğ Tigin ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Yuluğ Tigin kimdir?


Göktürk Yazıtları

Yuluğ Tigin Kimdir?
Yuluğ Tigin Kimdir? 

YULUĞ TİGİN

Müslümanlıktan önce yetişip adı bilinen Türk ediplerinin en ünlüsü, Göktürk Yazıtlarının yazarıdır. Göktürkler’den Büyük Türk Hakanı Kapağan Kağan’ın (699-716) 3 oğlunun küçüğü ve Böğü Kağan’ın (716) kardeşi, Bilge Kağan ile Kül Tigin’in amca oğludur.

Göktürk Yazıtları’nı Bilge Kağan’ın veziri (başbakanı) Bilge Tonyukuk’un emriyle kaleme almıştır. Yuluğ Tigin, bu yazıtlarda harikulâde akıcı, çok güzel bir Türkçe ile Türk imparatorluğunun Çin boyunduruğundan kurtulmasını, Bilge Kağan’ın, kardeşi Kül Tigin’in ve babaları Kutluğ Kağan’ın hizmetlerini, kahramanlıklarını, Türk devletinin eskisi gibi nasıl ve ne emeklerle Asya’nın en büyük devleti durumuna yükseldiğini anlatır.

Bilindiği gibi Göktürk Yazıtları, Türk edebiyatının hemen hemen en önemli eseridir. Bunlar 3 yazıttır: İlki 730’da Bilge Tonyukuk tarafından diktirilmiştir. İkincisi 732’de yazılmıştır, 731’de şavaşta kahramanca ölen Kül Tigin için ağabeyisi Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir. Üçüncüsü ise 735 tarihlidir; 734’te ölen Bilge Kağan için kaleme alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder